Enkät för fastighetsägare

Sedan september 2015 har det Vinnovafinansierade projektet Delad energi är dubbel energi arbetat med att underlätta etablering och stimulera cirkulära processer i Malmö stad.

Här kan du läsa mer om projektet.

Här finns en enkät som riktar sig till fastighetsägare och som Fastighetsägare BID Sofielund, som samarbetar med bland annat Malmö stad, E.ON, VA Syd och WSP ber  fastighetsägare att svara på