Fastighetsägarna Syd: ”Svårt att veta vem som ska få hyresstöd”

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd

– Så som stödet har presenterats har det lett till orimliga förväntningar som nu kan leda till onödiga konflikter mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster, säger Magnus Hulthe Andersson på Fastighetsägarna Syd. Foto: Loke Roos.

Det är fortfarande oklart kring reglernas om hyresstöd, och Fastighetsägarna Syd vill ha bättre information för att hjälpa alla de fastighetsägare som nu ställer upp för sina hyresgäster.

Magnus Hulthe Andersson är näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd.

– Vi har nu att förhålla oss till det statliga stödpaket riktat till lokalhyresgäster, säger han. Men det är tydligt att det har gått fort och att modellen inte har blivit utformad på ett optimalt sätt. Så som stödet har presenterats har det lett till orimliga förväntningar som nu kan leda till onödiga konflikter mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster.

“Svårt att förstå”

Förra veckan beslutade regeringen om hyresstöd för utsatta branscher, bland annat butiker och restauranger. Enligt Magnus Hulthe Andersson är det svårt att förstå vilka som omfattas.

– Ska Systembolaget som säljer som aldrig förr få lägre hyra för att kvarterskrogen går igenom ett stålbad? Den typen av utvidgning kan skapa osäkerhet hos fastighetsägare. Hyresgästers och hyresvärdars ekonomiska situation ser väldigt olika ut, och det är inte givet att fastighetsföretaget alltid är den starkare parten.

Hyresstödet innebär att staten och berörda fastighetsägare delar på kostnaden för hyresrabatten på 50 procent. Det är fastighetsägarna som ska fördela pengarna och det ställer höga krav i handläggningen av varje enskilt fall. Fastighetsägarna förlorar ju 25 procent av sin omsättning i vilket fall som helst.

Åtta av tio stöttar sina hyresgäster

– När vi frågar våra medlemmar vad de gör för sina hyresgäster så är svaret tydligt, de gör mycket. En enkätundersökning som vi skickat ut ger en ögonblicksbild och visar att åtta av tio fastighetsägare har vidtagit, eller kommer att vidta, åtgärder för stötta sina hyresgäster, säger Magnus Hulthe Andersson

Hur agerar Fastighetsägarna Syd nu?

– Vi fortsätter att arbeta med regeringskansliet, Boverket och länsstyrelserna för att det här beslutet ska fungera. Vi måste få ett fullödigt underlag. Det vi säger till våra medlemmar måste vara korrekt.

Text: Marie Bosund Hedberg

Fotnoter:

 

Jesper Karyd, fastighetsägare: ”Stödet ger hyresgästerna arbetsro”

På torsdagen beslutade regeringen om hyresstöd under några månader för utsatta branscher, till exempel restauranger, butiker och frisörer.

– Det var ett väntat beslut, säger Jesper Karyd, vd Karyd Fastigheter. Men det var också ett beslut som omfattade fler branscher än vad som sagts från början. Nu gäller det att se till att pengarna hamnar rätt.

Jesper Karyd, vd Karyds fastigheter

Jesper Karyd, vd Karyd Fastigheter.

Han poängterar att förhandsinformationen om stödpaketet ofta uppfattats fel av hyresgäster. Många har trott att hyreskostnaderna skulle sänkas med 50 procent för alla i de utsatta branscherna genom statligt bidrag. Att fastighetsägaren ska stå för halva rabatten har inte alltid nått fram.

Enskilda diskussioner

– Vi har inga möjligheter att ge rabatt åt alla. Vi kommer att ha enskilda diskussioner med de hyresgäster som kontaktar oss, där vi ser över respektives förutsättningar. De som inte har intresse av enskilda diskussioner klarar sig uppenbarligen på egen hand.

Bland Karyd Fastigheter AB:s hyresgäster finns många mindre egenföretagare och alla de man fört diskussioner med har fått rådet att avvakta med att betala in majhyran tills en överenskommelse nåtts. Jesper Karyd räknar med att alla beslut om hyresrabatter ska vara klara före månadsskiftet april-maj.

– Det här handlar inte bara om pengar utan ofta om att skapa ett lugn och en arbetsro för hyresgästen, fortsätter han. Vi kan tänka oss att under en period förändra ingångna hyresavtal, till exempel genom att erbjuda hyresinbetalning månadsvis i stället för per kvartal eller att tillfälligt förkorta uppsägningstiden. Det är inte rimligt att hålla kvar en hyresgäst som blöder, då är det bättre att hitta en ny med bättre förutsättningar.

Fakta: hyresstöd till utsatta branscher

Regeringens beslut innebär att hyran kan sänkas med upp till 50 procent, där fastighetsägare och staten ska dela lika på kostnaden. Hyresrabatten är tillfällig och gäller mellan 1 april och 30 juni. Fastighetsägaren ansöker om stödet hos länsstyrelsen i efterhand.

Fotnoter:

Text: Marie Bosund Hedberg
Foto: Hjalmar Falck

 

Här finns råd och information för fastighetsägare, verksamheter och boende i coronatider

Många välkomnar regeringens stödpaket från 25 mars med till tillfälliga hyresreduceringar för utsatta branscher som hotell, restaurang, kaféer och sällanköpsvaruhandel.

– Både Fastighetsägarna BID Sofielund och Möllevången samt Fastighetsägarna Syd följer utvecklingen och ser behovet av att riktlinjer kommer på plats snarast möjligt. Med tanke på den mycket ansträngda situation för många branscher är det ett måste att riktlinjerna inte drar ut på tiden.

Läs mer på vår nya sida med råd och information för fastighetsägare i coronatider.