Sök stöd för er förening

I fjol instiftade Fastighetsägare Sofielund en fond för föreningar, frivilligorganisationer, medborgargrupper och andra aktörer som riktar sig till Malmöbor i området.

Fonden disponerar 100 000 om året och ska stödja ett rikt och aktivt föreningsliv, som ju är avgörande den sociala utvecklingen och engagemanget i området. Fokus ligger på kultur, delaktighet, föreningsliv och socialt ansvar.

Ni kan få 15 000 kronor i stöd

Fonden betalar ut max 15 000 kronor per förening och för att kunna komma ifråga krävs att ni:

 • har valt styrelse, har årsmöte, antagit stadgar
 • har varit verksamma i minst sex månader
 • har minst 10 medlemmar
 • är aktiva och bedriver en verksamhet av ideell och allmännyttig karaktär i Sofielund
 • efter avslutat projekt kan redovisa hur bidraget har använts

Ansökan ska göras skriftligen och innehålla följande:

 • Mål och syfte.
 • Vad ska göras? Hur? Varför?
 • Vilket resultat ska uppnås?
 • Tidplan.
 • Ekonomisk plan.
 • Verksamhetens stadgar.

Kontakta utvecklingsledare Hjalmar Falck om ni har frågor, telefon 040‐34 57 50.

Skicka ansökan med post till

Fastighetsägare Sofielund
Idunsgatan 2
214 30 Malmö

eller med e-post till E-post: hjalmar.falck@malmo.se

Läs mer om fonden här.

Vi stödjer Sofielundsgalleri

Vid senaste styrelsemötet beslöts att ur fördelningsfonden stödja Galleri Copyright Seved. Verksamheten har ett digert program och ligger bland annat bakom boken Äpplet.

Under hösten kommer flera filmkvällar och utställningar att anordnas. Galleri Copyright Seved är en verksamhet som betyder mycket för hela Sofielund, menar styrelsen.

För de som vill veta mer om fonden blir det informationsmöte den 22 oktober på̊ kvällen. Anmälan görs till BID-kontoret.

Seveds FK tackar för stödet!

Det kom ett brev kom från Seveds FK med tack för Fastighetsägare Sofielunds stöd.

Nu ligger klubben på̊ en tredje plats i division 7 södra med det självklara målet att nå division 6. Pojklaget bär Fastighetsägare Sofielunds logga på matchtröjorna, och en av dessa matchtröjor har även överlämnats från fotbollsklubben till föreningen som tack.

Läs hela tackbrevet från Seveds FK.

Sponsorstödet

Hur har klubben då använt sponsorstödet? Det mesta har gått till ett bortaställ, matchkläder för P-12, domarkostnad och plankostnad. Tanken framöver är att seniorverksamheten ska vara helt självförsörjande.

Vi ser fram emot att följa Seveds FK i framtiden och önskar dem stort lycka till!

Seveds fk tackar för stödet

Äppelmustning på Sevedsplan

Den 1 oktober blir det äppelmustning på Sevedsplan för förskolor i Sofielund.

Det är nu femte året i rad som Äpplets dag anordnas och bakom arrangemanget står bland annat Mötesplats Seved. Elever, barn och pedagoger får chansen att hjälpa till och musta äpplen och vara med i hela processen från att tvätta frukten till att pressa den. Lokala konstnärer kommer också genomföra målarverkstad med barnen med temat äpplen.

Fastighetsägare Sofielund kommer att vara med och bidra till någon av kulturaktiviteterna.

Vill du veta mer? Kontakta stefan.lennartsson@malmo.se.

Seveds FK:s fotbollslag samlades för samtal

Samtalskväll med Seveds FK

Efter den senaste tidens händelser i Södra Sofielund samlade Seveds FK sina knattelag för att prata med varandra. Ett 30-tal föräldrar och 15 barn var på̊ plats och det var även Rädda Barnen och ledare. Fastighetsägare Sofielund bidrog med en del förtäring och kvällen utmynnade i bra och viktiga samtal.

Seveds FK sponsras även av föreningen och medlemmen Willhem. Klubben söker en mindre klubblokal. Om någon vill hjälpa Sofielundslaget så hör av er till oss under fliken Kontakt, så förmedlar vi vidare!

 

Seveds FK först ut att få stöd

Sofielunds egen fotbollsförening Seveds FK får som första förening stöd från Fastighetsägare Sofielunds fond i sitt arbete med klubben.

Fotbollsklubben som har planer på̊ att starta både knattelag och tjejlag var först ut att söka stöd från bidragsfonden hos Fastighetsägare Sofielund. Dessutom får klubben fortsatt stöd av fastighetsbolaget och medlemmen i Fastighetsägare Sofielund, Willhem.

Fastighetsägare Sofielunds fond

Varje år finns 100 000 kronor i fonden från vilken det går att söka bidrag på upp till 15 000 kronor för verksamheter som är med och utvecklar Sofielundsområdet.

För de som vill söka finns regler på̊ hemsidan under fliken Föreningen.

Ny fond ska bidra till föreningslivet

Fastighetsägare Sofielund kommer att bidra till föreningslivet i området genom en nystartad fond för ideella aktörer. Varje år kommer 100 000 kronor att finnas till hands, där det går att söka som högst 15 000 kronor. Idén kommer från styrelsens Jan Svärd.

– Det är viktigt att vi stödjer det aktiva föreningslivet i området. Det ska inte heller vara så krångligt att söka.

Ansökningsinformation

För de som vill söka finns regler under fliken Föreningen här på hemsidan, och för de som önskar hjälp att utforma ansökan så finns det att få.

– Det kan ju vara så att man vill göra större projekt och då är det bara att höra av sig, så ska vi försöka hjälpa till att lotsa vidare, säger Jan Svärd.