Frukostseminarium om cirkulära affärsmöjligheter den 12 februari

Den 12 februari anordnar Malmö stad ett frukostseminarium om cirkulära affärsmöjligheter: hur kan vi tillsammans möta framtiden på ett lönsamt sätt och samtidigt bli mer hållbara? Hur kan vi samverka för att bidra till att både era, de nationella och globala miljömålen uppnås?

Under seminariet får deltagarna en inblick i hur man kan stärka stadens och företagens konkurrenskraft genom urban symbios – ett effektivare nyttjande av resurser.

Goda exempel

Seminariet visar också goda exempel från verkligheten, som inneburit både ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Ett av dem är Case Sofielund. Arrangörerna är övertygade om att det finns många fler utvecklingsidéer som kan förverkligas i samverkan, då vi ofta står inför likartade utmaningar.

NÄR: 12 februari, 8.30–11.00 (frukost serveras mellan 08.30-09.00)
VAR: Nobelvägen 21, Malmö

Läs mer och anmäl dig här!

Välkommen till seminarium på Garaget fredag den 3 augusti!

I samband med The International association for group psycho therapy and group process, IAGP:s kongress i Malmö i början av augusti, inbjuds alla Malmöbor att delta i ett seminariet Groups-In-the-City.  Ämnet är vikten av dialog och seminariet äger rum på Garaget på Lönngatan, fredag den 3 augusti klockan 19.00.

Läs mer om kongressen här

Läs mer om seminariet här

Inbjudan till seminarium om partnerskap för urban hållbarhet

Miljöförvaltningen i Malmö stad och Institutionen för urbana studier vid Malmö högskola bjuder med stöd av Climate-KIC in till ett seminarium för att diskutera erfarenheter av privat–offentliga partnerskap för urban hållbarhet. Leder partnerskapen rätt? Vad har de för legitimitet?

Arbetet för att uppnå Malmö stads visioner och mål för hållbar stadsutveckling bygger på grunder som stakas ut i kommunala styrdokument som budget, översiktsplan, energistrategi och miljöprogram och som lyfts fram i Malmökommissionens rapport “Malmös väg mot en hållbar framtid”.

Men kommunen råder inte ensam över alla de beslut som behöver fattas för att visionerna ska kunna bli verklighet. Genom åren har Malmö stad därför inlett formella partnerskap med andra samhällsaktörer i olika sektorer. Exempel på sådana är byggherredialoger, ambitionsöverenskommelser såsom Klimatkontrakt för Hyllie, samt ideella föreningar som föreningen Fastighetsägare Sofielund.

Seminariet diskuterar aspekter och erfarenheter av partnerskap i Malmö.

Datum: torsdagen 7 december

Plats: St Gertrud Konferens i Malmö

Program och anmälan (senaste den 27 november) här!

Välbesökt seminarium om social hållbarhet och bostadsrenovering

Det blev en välbesökt förmiddag med talare från hela landet och samhällets alla sektorer, när ISU och Fastighetsägare Sofielund nyligen genomförde ett seminarium kring hållbara bostäder.

Syftet med dagen

Syftet var att länka samman personer från stad, näringsliv, akademi och ideell sektor för att samtala kring social hållbarhet inom samhällsutveckling, stadsplanering, bostadsrenovering, relation mellan hyresgäst och fastighetsägare. Man ville också sprida kunskap om den aktuella forskningen om bostadsrenovering.

Läs mera om deltagare, talare och program.