Stadsutveckling ger möjligheter i EU-projekt

Fastighetsägare Sofielunds partnerskap med övriga aktörer kring stadsutveckling väcker möjligheter till utveckling av nya boendeformer, som ger möjligheter i EU-projekt. Föreningens arbete väcker stort intresse och vi är nu inbjudna till flera stora konferenser under året.

Hylliemodellen

Det som intresserar många är föreningens arbete kring att nå ett “klimatavtal” för Sofielund. 
Ett första steg har tagits utifrån Hylliemodellen. Förhoppningen är att få ner utsläpp, skapa fler möjligheter för gående och cyklister och ge flera av fastighetsägarna och företagen möjlighet att gå i spetsen för nya energiformer, till exempel solceller. Föreningen deltar också aktivt med målet att skapa hållbara långsiktiga odlingsprojekt i området.

Fler förbättringar av fysiska platser

Några nya fysiska platser i Sofielund ses nu över för att skapa mer möten och tillgänglighet, bland annat följande:

  • En hörna vid Pågen ut mot Norra Grängesbergsgatan där man vill skapa en minipark med sittplatser.
  • Längs Kopparbergsgatan finns förslag på att skapa bättre tillgänglighet och nya sittplatser med grönska.
  • För Rasmusgatan finns idéskisser på hur gröna träd kan användas i olika gatustråk och miljöer.
  • Utanför Kontrapunkt på Västanforsgatan placeras cykelställ för att underlätta för cyklister.
  • För Gullängsparken finns en förhoppning om att få utveckla odlingar och på sikt en aktivitetsyta.
  • Utsmyckning av tunneln under Nobelvägen fortsätter tillsammans med en konst- och kulturgrupp, som även skissar på förslag för elskåp i området.
  • Klotteravtal är också på väg att skrivas med ett antal fastighetsägare, speciellt ett antal längs Norra Grängesbergsgatan. De kommer tillsammans med föreningen att se till att ”nollställa” gatan från klotter.

Första odlingsprojeketet i hamn

Så är det klart! Det första samarbetsprojektet med Ideella odlingsnätverket och gatukontoret är nu i stort sett helt klart.

Hela planket vid Heleneholmsstigen mot Nobelvägen kommer att täckas av gröna växter. Nu finns här bland annat minikiwi, vindruvor, stockrosor, solrosor, bönor, ängsfrön, pumpor och olika sommarblommor.

Fortsatt arbete

Det blir fortsättningar på̊ samarbete med odlingar på̊ fler platser i området efter hand. En skylt ska också sättas upp som visar på samarbetet.

Odlingar längs planket och konst i tunneln

Det gamla planket vid infarten till Sofielund kommer att döljas av grönska – allt planterat av Ideella odlingsnätverket och i samverkan med Fastighetsägare Sofielund.

Hela planket från cykelstigen och utmed Lönngatan ska grönska, och framför planket kommer lådor som ska fyllas av blommor och rabatter runt staket att rensas upp. Förhoppningen är att det här påbörjas under Framtidsveckan.

Lokala konstnärer

Nästa steg blir att måla tunneln under Nobelvägen och muren längs Lönngatan (mot cykelstigen). Till det jobbet anlitas lokala konstnärer som med boende får hjälpas åt.

Vi återkommer!

Praktikplatser sökes för Ung i Sommar

Förebyggarsektionen i Innerstaden är delaktig i Ung i Sommar, som har fokus på̊ Södra Sofielund. Här kan unga Malmöbor (15–19 år) söka sommarpraktik. Nu söker man fastighetsägare och företagare som vill vara med.

Sommarpraktiken kommer att vara under två̊ perioder och varje period är fyra veckor lång. En arbetsledare kommer att anställas som har operativt ansvar för ungdomarna och som kommer att finnas tillgänglig hela perioden.

Tanken är att projektet ska bestå̊ av konkreta och stimulerande arbetsuppgifter för de unga och skapa ett mervärde. Ett samarbete har även inletts med Odlingsnätverket Seved, som erbjuder ungdomarna odlingsträffar och bevattning, att hålla efter på̊ innergårdarna samt att jobba med växtväggar.

Fastighetsägare sökes

Förebyggarsektionen efterlyser nu fastighetsägare som kan erbjuda två̊ dagars praktikarbete i veckan, till exempel trädgårdsskötsel, odling, vattning och plantering av växter. Minst fem platser finns för praktik sex timmar om dagen.

Intresserad? Hör av er till Mirella Traboulsi, fältsekreterare, 0709-14 97 04, mirella.traboulsi@malmo.se.

Fokus på rent och snyggt

Just nu är det fokus på rent och snyggt i området. Här pågår samtal mellan staden och fastighetsägarna om en ”områdespatrull” som ska bidra till att hålla ordning i hela området. Vi ser också över vissa stråk som behöver snyggas till samt nedklottrade ytor.

Medborgarinitiativet

Ett exempel är medborgarinitiativet kring planket vid Heleneholmsstigen. Förslaget handlar om att längs planket som möter den som går eller cyklar från Södervärn, under Nobelvägen och in på Södra Sofielund, plantera olika sorters klätterväxter. Inom några år skulle då en spännande, föränderlig växtvägg hälsa boende och besökare välkomna.

Du hittar det inskickade initiativet på Malmö stads hemsida.