Byggarbetet på gång på ödetomten på Lönngatan

Byggarbete på ödetomten på Lönngatan

Nu är det full fart på ödetomten på Lönngatan. Foto: Jan Svärd

Vi har tidigare berättat att ödetomten på Lönngatan ska bebyggas, och nu är byggarbetet i full gång. Tomten ligger i kvarteret Cykeln, och i den första etappen bygger man nu 29 bostadsrätter.

Bilderna är tagna från grannhuset, bostadsrättsföreningen Cykelns fastighet, av ordföranden där (och i Fastighetsägare Sofielund), Jan Svärd.

 

 

Tre föreningar begär hastighetsdämpande övergångsställe i korsningen Hasselgatan/Lönngatan

Nordenskjöldsgatan vid Malmö universitet.

Trafiksituationen på Lönngatan gör de boende på Sofielund otrygga. Nu begär tre föreningar i området att Malmö stad snarast ska bygga ett farthinder i korsningen Hasselgatan/Lönngatan, som bland annat är skolväg för många barn. Bilden är från Nordenskjöldsgatan vid Malmö universitet, som föreningarna anger som ett bra exempel på hur det kan göras.

Brf. Cykeln, Byalaget Sofia och Gamla Sofielunds byalag begär tillsammans att Malmö stad ska vidta åtgärder för att göra korsningen Hasselgatan/Lönngatan mer trafiksäker.

Trafikflödet på Lönngatan är oacceptabelt mellan Lantmannagatan och Nobelvägen, menar föreningarna. Korsningen Hasselgatan/Lönngatan är särskilt utsatt.

”Vid våra samtal med kommunhandläggare har framförts krav på att det etableras ett upphöjt gemensamt övergångsställe för både gående och cyklande”, skriver de i ett brev till trafiknämnden. De pekar på ett upphöjt övergångsställe på Nordenskjöldsgatan vid Malmö universitet som en förebild.

Nu kräver de att en liknande lösning snarast byggs i korsningen Hasselgatan/Lönngatan.

 

Nu blir det bostäder på ödetomten

Ödetomten på Lönngatan.

Här blir det nybyggnation av bostäder. Klart för inflyttning 2018.

Nu är det snart klart för etapp 1 av nybyggnation av bostäder på den gamla ödetomten vid Lönngatan. Det är Amir Matin som äger delar av kvarteret som nu investerar i små trähus. I första skedet blir det bostadsrätter.

– Det ska vara till ett pris så att även en ensamstående eller student ska ha råd att köpa, betonar han. Och redan till sommaren 2018 hoppas jag på de första inflyttarna.

Bolaget Khian Properties bygger trähus som ska bidra till en hållbar utveckling med byggnader som är helt koldioxidneutrala och med bra innemiljö.  I första etappen blir det trevåningshus och i andra etappen fyra våningar. Total ska här byggas cirka 100 nya lägenheter med mest hyresrätter i etapp 2.

Många ser med glädje på att tomten nu äntligen bebyggs. Tillsammans med Fastighetsägare Sofielund ser fastighetsägare i kvarteret över möjlighet till gemensamma smarta energilösningar i området.

Läs mer i Sydsvenskan (notera dock att artikeln ligger bakom tidningens betalvägg).

Arkitektskiss över det nybyggnation av bostäder på ödetomten på Lönngatan

Totalt blir det ett hundratal lägenheter när båda etapperna är avslutade.