Nu blommar Rasmusgatan

Foto: Jacques Montel

Det tog några timmar för barn från Pianots förskola, Sofielundsskolan och Kastanjeskolan att sätta färg på Rasmusgatan. Tillsammans med representanter från Växtvärket Malmö fyllde de krukor och planteringslådor med vårblommor.

Stella Viking, Noël Bexell och Isi Hartwig från Kastanjeskolan bor i olika delar av Sofielund och de gladde sig åt att få vara med om att pryda en gata i sitt område. De ingår i en trädgårdsgrupp på skolan och nu kunde de visa vad de har lärt sig.

Anna Nylén, trädgårdsingenjör med inriktning på design, har utformat planteringarna på uppdrag av gatukontoret och Fastighetsägare Sofielund. Det är inte bara blommor som planterats i krukorna utan även olika träd och buskar – bland annat fläder, fjärilsblomma, blodkörsbär, silverbuske, ginkgo och rönnsumak.
– Jag har utgått från färgerna på husen på Rasmusgatan, och det blir tre helt olika odlingar, förklarar hon. Intill det graffittimålade huset blir det växter i varma röda färger och blåa toner, nästa grupp blir i silver och blåa toner och närmast Lantmannagatan blir det gröna och lite kantigare växter.
Projektet med hastighetsdämpande odlingar längs Rasmusgatan genomförs av gatukontoret efter förslag från Fastighetsägare Sofielund och ska testas under ett år. Den ideella föreningen Växtvärket Malmö som verkar för att barn och unga ska få möjlighet att utforska och inspireras av stadens gröna närmiljöer, leder arbetet.
– Det här är en insats som ska förändra gatan rent fysiskt, säger Tina Giannopoulou, projektledare på gatukontoret. Det blir enklare att hålla hastigheten på 30 km/tim när man måste hålla undan för planteringarna. De utplacerade krukorna innebär också att det blir färre parkeringsplatser på Rasmusgatan.

I projektet ingår också att cykelställ ska placeras ut men det sker inte förrän i början av juni.

Text: Marie Bosund Hedberg

Foto: Jacques Montel

Foto: Jacques Montel

Foto: Jacques Montel

 

Foto: Marie Bosund Hedberg


Foto: Marie Bosund Hedberg

 

Enklare med solpaneler

Solceller i Sofielund

Solceller på Malmös tak, här bostadsrättsföreningen Cykeln i Sofielund. Foto: Jan Svärd, ordförande BID Sofielund.

Nu blir det enklare att sätta solpaneler och som exempel använder staden Brf Cykelns solpaneler som är en av tio installationer i samarbete mellan Fastighetsägare Sofielund och E.ON, läs mer här.

Långläsning för forsknings- och projektintresserade

Solceller i Sofielund

Så här såg det ut när det första solcellerna i Sofielund installerades. Nu har de blivit en del av en forskningsrapport från Lunds universitet.

Den som gillar forskning och fakta om energieffektivisering kommer att hitta massor av godbitar i en nyutkommen forskningsrapport från studenter vid Lunds universitets centrum för miljö- och klimatforskning.

Rapporten tar sin utgångspunkt i arbetet med att tackla Sofielunds både socioekonomiska och klimatrelaterade utmaningar på en gång. Och så innehåller den en hel del goda råd. Läs den här.

Tre ansökningar om EU-pengar

Och så bjuder vi på inte mindre än tre ansökningar från Malmö stad om EU-medel till projekt i Sofielund:

  • Case Sofielund: Projektets övergripande mål är att utveckla nya, innovativa samarbetsstrukturer och processer i Sofielund som kan bidra till hållbar tillväxt och stadsutveckling. Projektet vill utveckla det fysiska rummet och göra Sofielund till en testbädd, en pilot där det går att genomföra och testa nya idéer. Läs ansökan här.
  • Case Sofielund Entreprenörskap: Projektet vill stärka och utveckla det lokala näringslivet så att fler entreprenörer och företagare etablerar sig i Sofielund och att de via klusternätverk samarbetar för ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv i Sofielund. Läs ansökan här.
  • Yalla Sofielund – en ansökan som beviljades redan för två år sedan: Projektets mål är skapa fler och långsiktiga arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad för dem som i dag står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska bidra till en bättre samverkan mellan kommun, statliga myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn. Läs ansökan här.

 

 

Debatt: samarbete är nyckeln för att utveckla Sofielund

Sydsvenskan

Vilken roll har kulturen för utvecklingen av Sofielund? Läs inläggen i Sydsvenskan.

På insändarsidan i Sydsvenskan har det just inletts en debatt om kulturens plats och roll – i Sofielund i allmänhet och på Norra Grängesbergsgatan i synnerhet. Det började med ett inlägg från signaturen ”Ett flertal kulturutövare på Norra Grängesbergsgatan” och fortsätter i dag med ett svar från Fastighetsägare Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck.

Läs dem här – och delta gärna själva:

Få hjälp med din ansökan till investeringsstödet Klimatklivet

Klimatklivet

 

Torsdag den 12 april klockan 9–12 arrangeras årets första skrivarverkstad för Klimatklivet. Skrivarverkstaden innefattar både information och en workshop med fokus på både generell information, erfarenhetsutbyte kring skrivprocessen och konkret hjälp för hur man ska göra sin ansökan.

Investeringsstöd för att minska växthusgasutsläppen

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal eller regional nivå. Exempelvis kan företag, kommuner och andra organisationer söka stöd för att sätta upp laddstolpar, göra energikonverteringar, utföra informationsinsatser, ta vara på restvärme med mera.

Mer information om stödet finns på www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Skrivarverkstaden arrangeras i samarbete med Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund. Länsstyrelsen Skånes klimatklivshandläggare finns på plats under hela förmiddagen för att ge råd, tips och se närmare på det som just du behöver hjälp med.

Anmäl dig här

Anmäl dig till skrivarverkstaden här!

Yalla Sofielund erbjuder SRY-certfierade lokalvårdare

Yalla Sofielund erbjuder SRY-certifierade lokalvårdare.

Yalla Sofielund söker fler företag som kan ta emot deras deltagare, som är SRY-certifierade lokalvårdare. Ladda ner broschyren, läs och anmäl er!

Yalla Sofielund är ett socialfondsprojekt som snart pågått i två år och som bygger på Yalla Trappans metoder och koncept. På Yalla Sofielund kan människor som står långt från arbetsmarknaden  arbetsträna för att bättre förstå det svenska samhället.

Nu söker Yalla Sofielund hjälp för att få ut sina deltagare. Ett par av fastighetsägare i området har redan provat och de anställde sina deltagare direkt, och vi hoppas att fler vill nappa på detta.

Fastighetsägare Sofielund och Yalla Sofielund har ett nära samarbete, inte bara för att vi sitter tillsammans i ”Krafthuset” på Nobelvägen 21–23 utan också för att vi är en av deras deras många samarbetspartners.

Klicka här för att ladda ner en broschyr som beskriver det certifierade arbete som Yalla Sofielund bedriver för lokalvårdare.

Anmäl ert intresse här!

Är ni intresserade så hör av er till projektledaren för Yalla Sofielund, Louise Johnsson Zea:  louise.johnsson-zea@malmo, eller Fastighetsägare Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck: hjalmar.falck@malmo.se

 

Nu startar Sofielunds familjeodling i Guldängsparken

Bild från Växtvärket.

 

Våren 2018 startar Växtvärket en odling för familjer med träffar en gång i veckan på Guldängen i Sofielund.

Informationsträff den 21 mars

Den 21 mars klockan 18–19 är det möte på Underverket på Hasselgatan för alla som är intresserade av att delta i familjeodlingen. Växtvärket visar bilder på designen av odlingsplatsen, berättar om det tänkta upplägget, diskuterar förslag på och önskemål om aktivteter och avslutar med en promenad till Guldängen där man ska odla.

Mötet blir en chans för er deltagare att få information och vara med och medskapa platsen och innehållet innan man drar igång.

Läs mer och anmäl dig här!

 

SparaSpara

SparaSpara

Läs den populärvetenskapliga rapporten om solpaneler i Sofielund

Solelsproduktion i Sofielund.

Diagram över solelsproduktionen för de nio solcellsanläggningarna i Sofielund, april–december 2017.

Nu finns en rapport/utvärdering som visar hur mycket Sofielunds solcellsanläggningar producerade under perioden april till december 2017 (den sista anläggningen driftsattes i mitten av mars).

Ni som vill veta mer om möjligheten att installera solpaneler – hör av er till oss. Kontaktinformation finns längst ner på sidan!

SparaSpara