Samlastning kan göra Sofielund till en ännu hållbarare stadsdel

Samlastning i Sofielund

En central för samlastning för sånt som ska transporteras till och inom Sofielund. Det var ämnet för ett stort möte hos Fastighetsägare Sofielund på onsdagen.

Hur kan en lösning med samlastning och samtransport se ut i Sofielund? Hur gör vi för att skapa en hållbar leveranskedja som med klimatsmarta transporter bidrar till att generera nya jobb och ökad trygghet i stadsdelen?

De frågorna och flera andra diskuterades intensivt när cirka 25 nyckelpersoner från privat och offentlig verksamhet strålade samman på Luciadagen hos Fastighetsägare Sofielund. En förebild är samlastningen i Sege Park, men det finns också flera internationella lösningar att inspireras av.

En långsiktig affärsmodell där samlastning är det normala

Målet är att hitta en samverkansform som resulterar i en samlastningscentral som blir en hub för det mesta som ska transporteras inom stadsdelen. Tillsammans ska vi skapa en långsiktig affärsmodell där samlastning är det normala.

Vinsterna med samlastning är många. Fastighetsägarna kan glädja sig över en attraktivare närmiljö, de boende kan få skräddarsydda tjänster och bättre service. Företagen i Sofielund får effektivare transporter och minskad klimatpåverkan och för transportörerna ökar effektiviteten när hela området får en adress. Ur stadens perspektiv är samlastning en grön högvinst som bidrar till ökad trafiksäkerhet, mindre buller och minskade utsläpp.

Gruppdiskussioner om samlastning i SofielundMånga utmaningar

Många goda idéer fick vingar när deltagarna efter den inledande informationen delade upp sig i mindre grupper och gick i närkamp med utmaningarna på vägen fram till en fungerande samlastning. Arbetet fortsätter och du kommer att få veta mer om hur det går här på vår webbplats.

Mötet drevs av utvecklingssamordnare Hjalmar Falck i samarbete med Trivector och det Climate-KIC-finansierade SSD-projektet.

Fortsättning följer

Det händer mycket i Sofielund just nu och cirka 110 processer inför framtiden är igång – alla med målet att gå från projektformen till fungerande långsiktiga verksamheter.

 

 

 

 

 

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

Full fart på BID-processen i Sofielund

Sofielund

Klicka på kartan för större bild.

Här får ni ta del av lite olika insatser som är igång genom BID-processen i Sofielund i Malmö.  Kartan visar också en del som vi inom Fastighetsägare Sofielund ska försöka få igång under 2018. Den används bland annat som guide för de många studiebesökare som vill veta mer om BID-processen i Sofielund – liksom för dem som bara vill veta mer om området.

Välkomna hit!

SparaSpara

SparaSpara

Inbjudan till seminarium om partnerskap för urban hållbarhet

Miljöförvaltningen i Malmö stad och Institutionen för urbana studier vid Malmö högskola bjuder med stöd av Climate-KIC in till ett seminarium för att diskutera erfarenheter av privat–offentliga partnerskap för urban hållbarhet. Leder partnerskapen rätt? Vad har de för legitimitet?

Arbetet för att uppnå Malmö stads visioner och mål för hållbar stadsutveckling bygger på grunder som stakas ut i kommunala styrdokument som budget, översiktsplan, energistrategi och miljöprogram och som lyfts fram i Malmökommissionens rapport “Malmös väg mot en hållbar framtid”.

Men kommunen råder inte ensam över alla de beslut som behöver fattas för att visionerna ska kunna bli verklighet. Genom åren har Malmö stad därför inlett formella partnerskap med andra samhällsaktörer i olika sektorer. Exempel på sådana är byggherredialoger, ambitionsöverenskommelser såsom Klimatkontrakt för Hyllie, samt ideella föreningar som föreningen Fastighetsägare Sofielund.

Seminariet diskuterar aspekter och erfarenheter av partnerskap i Malmö.

Datum: torsdagen 7 december

Plats: St Gertrud Konferens i Malmö

Program och anmälan (senaste den 27 november) här!

Dags för en egen investeringsfond i Sofielund?

Kan Sofielund få en egen investeringsfond där boende, verksamheter, företag och andra aktörer bidar till utvecklingen av området? En mindre förstudie görs nu i samarbete med Malmö Innovationsarena. Modellen bygger bland annat på en idé från Röstånga utanför Svalöv, som har ett utvecklingsbolag.

Mer information kommer! Läs mer om Röstångamodellen så länge.

Därför är det viktigt med gröna städer

Hur grön kan staden bli?

Den frågan berör Sofielund, där forskarna Johanna Alkan Olsson och Helena Hansson tittar på området. Här är deras presentation och flera andras kring vikten av gröna städer. Den behandlar frågor som ”Kan mer natur bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad?” och ”Vilka är vinnarna och vilka är de eventuella förlorarna?”.

Vi återkommer senare med en presentation av synpunkter bland annat från Malmö stad.

 

Dokumentationen klar från hållbarhetskonferensen ”Verkstad: Agenda 2030”

I september arrangerade Malmö stad ”Verkstad: Agenda 2030”, en fullsatt heldagskonferens för verksamma inom hållbar utveckling på Morsikan i Malmö. Fastighetsägare Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck var en av talarna. Han berättade om utvecklingen av Sofielund och hur man kan skapa en jämlik boendemiljö för alla.

Nu är dokumentation från konferensen klar.

Dela med dig av din bild av Sofielund på ”Tidsresan”

Tidsresan: Varje utställning fokuserar på det egna bibliotekets närområde, och visar ett föremål från någon av Malmö Museers samlingar

Översvämning i gamla Sofielund 1924. Foto: Malmö Museer

Nu är utställningen Tidsresan på plats på Garaget i Sofielund.

Utställningen finns under tre månader på alla bibliotek i Malmö, och på Garaget handlar den om Sofielunds historia. Sofielund var under 1800- och 1900-talet en fattig stadsdel som låg långt från Malmö och som kallades för Svinaryssland.

Dela med dig av din berättelse!

Nu vill Garaget att du som besökare ska vara med och skapa din bild av vårt område i dag. Dela med dig av berättelser kring temat för utställningen: Fattigdom.

Garaget tar emot allt från fiktion till fakta, egna erfarenheter eller teoretiska resonemang. Inget är för långt eller för kort. Fina priser delas ut en gång i månaden!

Lämna in dina berättelser på papper till personalen – eller mejla till gustav.ekman@malmo.se

Det går på rätt håll på Seved

Seved har blivit lugnare, säger polisen

Det går på rätt håll i Seved. ”Här är individer som stör ordningen genom sitt agerande, genom att missbruka och sälja narkotika. Men de har blivit färre”, säger kommunpolisen Jonathan Örstrand till Radio P4 Malmöhus.

På två år har antalet anmälda brott minskat på flera gator i Sevedsområdet. På Rasmusgatan, som beskrivits som Sveriges farligaste gata, gick antalet anmälda brott ner med 43 procent förra året.

Det skriver Sveriges Radio P4 Malmöhus i dag.

– Trots att vi har en stor mängd brott som anmäls här i området så går det totala antalet anmälda brott konstant neråt. Det är en positiv trend, säger Jonathan Örstrand, kommunpolis i Malmö i programmet.

Läs mer och lyssna på inslaget!

Inbjudan till fokusgrupp om nyanlända och arbetsmarknaden

Torsdag den 19 oktober 2017 håller Swideas en fokusgrupp med arbetsgivare, chefer och personal som jobbar med eller vill anställa nyanlända. Deltagarna diskuterat hur man kan ta vara på nyanlänas mångfald av kompetenser och bakgrunder.

Swideas arrangerar också en liknande fokusgrupp med målgruppen nyanlända.  Därefter samlar man samtliga deltagare för en gemensam feedback-workshop den 22 november. Där kommer man att diskutera lösningar, strategier och verktyg för att förbättra relationen mellan arbetsgivare och nyanlända.

Läs mer och anmäl er här.

En del av EU-projektet Migrascope

Fokusgrupperna är en del av ett EU projekt som heter Migrascope. Efter workshopparna kommer projektet att erbjuda deltagare utbildning och studiebesök på inkluderande arbetsplatser runt omkring Europa. Där kommer man att kunna fortsätta fördjupa utbytena och bygga upp ett nätverk med andra deltagande organisationer i Europa. Projektet finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).