Sommarpraktikanter i Sofielund på jakt efter fakta om hållbarhet

Sommarpraktikanter i Sofielund

Dante Rehnström och Hilda Fredriksson är sommarpraktikanter i Sofielund. Nu är de på väg ut för att möta boende och verksamheter i området. Foto: T. Johnsson

Efter studiebesök hos Fastighetsägare Sofielund och kort dragning om BID-processen så ska nu gymnasieeleverna Dante Rhenström och Hilda Fredriksson praktikjobba i Sofielund i sommar. För praktiken står E.ON och i samverkan med Fastighetsägare Sofielund ska de båda eleverna ta reda på hur boende och verksamheter i Sofielund ser på begreppet hållbarhet.

Utgångspunkten är Sofielunds hållbarhetsarbete i området med fokus på  E.ON s bidrag i den processen. Med sig ut under den fyra veckor långa praktiken har de ett antal frågeställningar:

 • Förstå hur kunder och boende i Sofielund upplever E.ON s erbjudande om grön el och tjänster till fjärrvärme.
 • Förstå kunders intresse för solenergi och lösningar kopplade till det, egna tak, tak till fastighet där du bor eller andelsanläggning.
 • Förstå kunders intresse för mobilitet, elbilar, laddinfrastruktur, bilpooler.
 • Affärmodeller som kunder föredrar till E.ONs erbjudande.
 • Förstå kunders betalningsvilja för dessa tjänster.
 • Hur vill ni att vi agerar hållbart i området?

Energidoktor testar brädspel på bostadsrättsföreningar i Sofielund

brf spelar brädspelet "FactorX"

Åtta bostadsrättsföreningar i Sofielund i full gång med att spela brädspelet ”Factor X”.

Nu är det igång, testningen av ett nytt brädspel. Det handlar inte om pengar utan snarare om smarta energi- och klimatlösningar.

Christian Stenqvist är doktor i miljö- och energisystem, energianalytiker och utvärderingskonsult. Just nu testar han ett nytt brädspel som kan länkas till Energiporten hos Malmö stads miljöförvaltningen. Syftet är att Energiporten ska kunna visa hur energibesparingar för fastighetsägare kan bli en nationell satsning.

Brädspelet är ett nytt sätt att testa sina kunskaper i hur man kan spara pengar genom att investera rätt.

– I första hand är det till för bostadsrättsföreningar och deras styrelser, säger Christian Stenqvist. Nu testar jag det på ett antal personer från föreningar för att se hur vi kan utveckla det.

Spelet heter Faktor X Brf – minska energin, maxa nyttan och går ut på att spelarna ska försöka fylla sina hus med åtgärder. När de är fyllda och man tjänat ett visst antal guldmynt är man också vinnare – inte bara spel- utan energivinnare!

– Det tar mindre än en timme att spela, och vi tror att spelformen kan locka föreningarna att investera i energibesparande åtgärder, säger Christian Stenqvist.

Fotnot: Utvecklingen av brädspelet är en del av Climate-KIC,  där både Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund deltar. Här kan man få snabba råd och stöd från staden och andra experter.

UPPDATERING: E.ONs erbjudande förlängt till den 15 maj!

Klicka på bilden för att se hela erbjudandet

Som medlem i BID Sofielund vill E.ON hjälpa fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster att bli 100 procent förnybara och använda sin energi så effektivt som möjligt. Så här skriver de om sitt energierbjudande:

”Varför inte börja med att ansluta er till vår kostnadsfria tjänst E.ON Navigator? Här får ni en samlad bild över era energikostnader, där ni kan följa er energiförbrukning, se om er anläggning är rätt inställd och jämföra er fastighet med liknande fastigheter. Om alla fastighetsägare är anslutna i ert område kan ni följa utvecklingen i hela Sofielund”.

Läs mer här om detta

Läs om hur Limhamnshus tjänar på E.ON Navigator

Anmäl er till E.ON Navigator

Erbjudande om fjärrvärme:

E.ON har också era erbjudanden till alla som har fjärrvärme i området, bland annat 10 procents rabatt på flera produkter:

 • Förnybar fjärrvärme och minska CO2 till 0 gram/kWh
 • Fjärrvärmeservice med dygnet runt-jour
 • Grönt Vatten, som förlänger livslängden på era radiatorsystem genom att vi kopplar på vårt rena fjärrvärmevatten in i era ledningar.

Kontakta richard.vonliewen@eon.se om du är intresserad av detta.

Erbjudande om grön el till hushåll:

För hyresgäster finns möjlighet att köpa grön el till ett bra pris. Läs mer här om detta!

 

 

Råd och stöd för fastighetsägare

råd och stöd för fastighetsägare

Det senaste medlemsmötet för Fastighetsägare Sofielund handlade till stor del om de problem med översvämningar och bristen på grönområden som olika fastighetsägare i området upplever. I grupper diskuterade deltagarna ämnen som energieffektivisering, dagvattenlösningar, samlastning, förnybar energi och elbilar.

Bakgrunden till medlemsmötet är föreningens medverkan i Malmö stads arbete med frågor som har med SSD (”Sustainable Smart District”) att göra. På mötet fick vi både expertråd och senaste nytt från forskningen på området.

Hör av dig om du vill veta mer

Nu vill vi dela med oss – både till medlemmar och andra.
Nedan listar vi därför en del av det som diskuterades. Vill ni veta mer eller få kontakt med experter eller forskare: hör av er till Fastighetsägare Sofielund för råd och stöd!

 • Samlastning – att samla leveranser i området och frakta vidare, till exempel via cykel
 • Finansieringar – att söka stöd för olika insatser
 • Återanvändning samt avfall som resurs – material som vi inte vill ha kan bli en social resurs
 • Dagvattenhantering – metoder för att klara skyfall, hur ekostaden Augustenborg kan påverka området
 • Urban grönska och gröna platser – utveckla Uddeholmsparken och andra gröna ytor
 • Energieffektivisering – utan att boende behöver flytta
 • Smarta nät, förnybar energi

Det ljusnar för solpaneler

Diskussion om solpaneler

Jan Svärd, kommunalrådet Märta Stenevi och miljöpartietsmiljöpartiets språkrör för energifrågor, Lise Nordin, diskuterar utveckling av solceller i området. Foto: Kami Peterson.

Nu står studiebesöken i Sofielund som spön i backen, och nyligen hade vi besök också av miljöpartiets språkrör för energifrågor, Lise Nordin och Malmös kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Märta Stenevi. Intresset för BID-processen är stort och båda politikerna följer arbetet med stort intresse. Inte minst gäller detta vårt arbetet kring att sätta ett klimat- och energiavtryck i Sofielund.

– Det är intressant att se hur ni kopplat FN:s 17 mål till arbetet i området, säger Lise Nordin.

Även installation av solpaneler och utvecklingen i Sofielund diskuterades. På plats fanns föreningens ordförande Jan Svärd, som kunde visa upp den första anläggningen på 100 kvadratmeter.

– Det kommer nationella riktlinjer kring lättnader av bygglov för solpaneler, säger Märta Stenevi. Vi avvaktar dem för Malmös del och ser hur de utformas.

Dock tändes en liten gnista av intresse när det föreslogs att lättnader kanske kunde testas i Sofielund, som ett första område där solpaneler kan sättas upp utan bygglov på vissa typer av fastigheter.

Vi återkommer kring detta och de nya riktlinjerna.

Miljön i fokus i Sofielund

Miljön i fokus

Miljön var i fokus när Fastighetsägare Sofielund höll arbetsmöte tillsammans med experter och nyckelpersoner från bland annat Malmö stad, E.ON och konsultbolaget Trivector i går. Ämnet var åtgärder för ett hållbarare Sofielund i frågor som mobilitet, avfallshantering, dagvattenhantering och energi.

Artikel i Skånska Dagbladet

Mer om detta arbetet och sammanställning över olika idéer och förslag kommer framöver, men redan nu kan man läsa en artikel i Skånska Dagbladet om mötet och våra diskussioner.

Bostadsrättsföreningar i Sofielund efterlyses

Ett antal bostadsrättsföreningar i Sofielund sökes för medverkan i “Porten till Energieffektiv Brf Förvaltning”. Det här är ett samarbetsprojekt mellan Climate-KIC, Eval Part, Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund.

Anpassade lösningar

I projektet kan de bostadsrättsföreningar som är intresserade vara med och hitta praktiska och energieffektiva lösningar anpassade till era egna föreningar.

Läs mer i flyern

Inbjudan till medlemsmöte

Välkomna till ett medlemsmöte i Fastighetsägare Sofielund med energifrågor i fokus. Mötet äger rum den 17 januari klockan 17–19 på Nobelvägen 23 (ingång från gaveln av huset). Vi bjuder på kaffe och liten macka.

Tacksam för svar till hjalmar.falck@malmo.se senast måndag 16 januari.

Medlemsmötets program

Ni som medlemmar och fastighetsägare i Sofielund får här senaste nytt kring det arbete som Malmö stad bedriver kring Smart Sustainable District (SSD), där Sofielund är ett av de områden vi ska utveckla med bland annat nya, smarta och effektivare energilösningar.

SSD-projektet ska underlätta för er att fatta beslut om hållbara insatser i byggnader och omgivningar; projektet ser behov av att det nu blir ”verkstad ”i arbetet kring många av de frågor som fastighetsägare brottas med.  Inom projektet erbjuds kunskap och forskning kring hur energikostnader kan kapas, servicen göras effektivare, hur utomhusmiljön kan användas på ett smart sätt med grönblå lösningar, öppen dagvattenplanering och metoder för att möta skyfall.

Förutom ett nära samarbete med lokala aktörer samarbetar vi idag med bl a Holland, Tyskland och Chalmers i Göteborg.

Energierbjudanden från E.ON

På plats på medlemsmötet finns också vår medlem E.ON,  som är med och bidrar till att göra Sofielund hållbarare, betydligt tryggare och riktigt energieffektiv.  Ni kommer att få ta del av några bra erbjudanden speciellt framtagna för fastighetsägare med fjärrvärme samt erbjudande om gröna elavtal. Det här är en del av den strategi som vi lägger för ett klimat- och energismart Sofielund i samverkan mellan Fastighetsägare Sofielund och Malmö stad.

Välkomna!

Högtryck för solceller på Sofielund

Den stora satsningen på solceller i Sofielund.

Solceller är toppen! Från vänster: kommunalrådet Milan Obradovic, ordförande Jan Svärd, affärsutvecklare Johan Hörlin på E.ON samt handläggaren Pauline Antolak från Naturskyddsföreningen firar att solcellsprojektet på Sofielund nu är på gång.

Nu har vi tagit ”det första skruvtaget” för den stora satsningen på solceller i Sofielund. Sju fastighetsägare installerar solcellsanläggningar på taken till nio olika hus i området – sammanlagt 900 kvadratmeter.

Solpanelerna ingår i ett projekt för att undersöka hur man får bäst nytta av solceller i stadsmiljö.
 Projektet drivs av E.ON och Fastighetsägare Sofielund – med stöd av forskningsmedel från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Malmö stads stadsbyggnadskontor.

Först ut är bostadsrättsföreningen Cykeln i Sofielund, och här samlades representanter på onsdagen för alla inblandade samt massmedia.  Jan Svärd är ordförande i både bostadsrättsföreningen och Fastighetsägare Sofielund. Och han lyste som – just det! – en sol.

– Vi är en liten förening med bara 13 lägenheter, sa han. Men alla här är oerhört miljömedvetna och vi är övertygade om att det kommer att gynna oss i framtiden.

Milan Obradovic är kommunalråd med ansvar för teknik och miljö i Malmö. Han sken i kapp med Jan Svärd.

– Solcellssatsningen här i Sofielund, där fastighetsägare, näringsliv och stad krokar arm, är ett utmärkt exempel på hur vi minskar jordens uppvärmning på lokal nivå, sa han bland annat.

Även Naturskyddsföreningen hyllade projektet.

– Det är kul att samarbeta med E.ON i ett sådant här projekt. Det är ju pengar från deras kunder som har byggt upp den fond som nu stöttar projektet, sa Pauline Antolak som är handläggare för Bra Miljöval där.

Läs mer om solcellsprojektet

Läs mer om starten för solcellsprojektet på Sofielund i Skånska Dagbladet, Sydsvenskan, Lokaltidningen eller hos Socialdemokraterna på Facebook.

Tio solcellsanläggningar på gång i området

Tio solcellsanläggningar på vardera 100 kvadratmeter för medlemmar inom föreningen.

Brf. Cykeln har gjort flera energisatsningar i fastigheten, här installerar man LED-belysning i hela huset.

En idé som föddes inom Fastighetsägare Sofielund, tillsammans med medlemmen E.ON, är ett krafttag inom energi och klimatarbete i Sofielund. Först ut blir tio solcellsanläggningar på vardera 100 kvadratmeter för medlemmar inom föreningen.

– Vi har fått förhandsbesked från tio fastighetsägare som vill vara med i projektet. Just nu arbetar vi vi för fullt med att skriva avtal och att hjälpa fastighetsägarna med bygglovsansökningarna, säger Johan Hörlin som är affärsutvecklare på E.ON.

En av de som nog legat på mest är ordförande i Fastighetsägare Sofielund, Jan Svärd – som även är ordförande i Brf. Cykeln.

– För oss var det ingen tvekan, säger han, det här är något vi sett fram mot länge. Och att kunna bidra till ny energi och samtidigt sänka kostnaderna är inget fel. Vi har dessutom gjort flera energibesparingar i fastigheten, så vi kommer att tjäna in investeringarna snabbt.

Fortsatt arbete

Nästa steg i energi- och klimatarbetet i området kan vara uppvärmda bänkar.

– Ja, vi har sett ut några platser som kan vara lämpliga. Tillsammans med föreningen vill vi sedan också göra en energikartläggning i området och längre fram se om det går att få in laddstationer för elbilar, säger Thomas Johnsson som är projektledare på E.ON.