Fastighetsägarna Syd: ”Svårt att veta vem som ska få hyresstöd”

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd

– Så som stödet har presenterats har det lett till orimliga förväntningar som nu kan leda till onödiga konflikter mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster, säger Magnus Hulthe Andersson på Fastighetsägarna Syd. Foto: Loke Roos.

Det är fortfarande oklart kring reglernas om hyresstöd, och Fastighetsägarna Syd vill ha bättre information för att hjälpa alla de fastighetsägare som nu ställer upp för sina hyresgäster.

Magnus Hulthe Andersson är näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd.

– Vi har nu att förhålla oss till det statliga stödpaket riktat till lokalhyresgäster, säger han. Men det är tydligt att det har gått fort och att modellen inte har blivit utformad på ett optimalt sätt. Så som stödet har presenterats har det lett till orimliga förväntningar som nu kan leda till onödiga konflikter mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster.

“Svårt att förstå”

Förra veckan beslutade regeringen om hyresstöd för utsatta branscher, bland annat butiker och restauranger. Enligt Magnus Hulthe Andersson är det svårt att förstå vilka som omfattas.

– Ska Systembolaget som säljer som aldrig förr få lägre hyra för att kvarterskrogen går igenom ett stålbad? Den typen av utvidgning kan skapa osäkerhet hos fastighetsägare. Hyresgästers och hyresvärdars ekonomiska situation ser väldigt olika ut, och det är inte givet att fastighetsföretaget alltid är den starkare parten.

Hyresstödet innebär att staten och berörda fastighetsägare delar på kostnaden för hyresrabatten på 50 procent. Det är fastighetsägarna som ska fördela pengarna och det ställer höga krav i handläggningen av varje enskilt fall. Fastighetsägarna förlorar ju 25 procent av sin omsättning i vilket fall som helst.

Åtta av tio stöttar sina hyresgäster

– När vi frågar våra medlemmar vad de gör för sina hyresgäster så är svaret tydligt, de gör mycket. En enkätundersökning som vi skickat ut ger en ögonblicksbild och visar att åtta av tio fastighetsägare har vidtagit, eller kommer att vidta, åtgärder för stötta sina hyresgäster, säger Magnus Hulthe Andersson

Hur agerar Fastighetsägarna Syd nu?

– Vi fortsätter att arbeta med regeringskansliet, Boverket och länsstyrelserna för att det här beslutet ska fungera. Vi måste få ett fullödigt underlag. Det vi säger till våra medlemmar måste vara korrekt.

Text: Marie Bosund Hedberg

Fotnoter:

 

Jesper Karyd, fastighetsägare: ”Stödet ger hyresgästerna arbetsro”

På torsdagen beslutade regeringen om hyresstöd under några månader för utsatta branscher, till exempel restauranger, butiker och frisörer.

– Det var ett väntat beslut, säger Jesper Karyd, vd Karyd Fastigheter. Men det var också ett beslut som omfattade fler branscher än vad som sagts från början. Nu gäller det att se till att pengarna hamnar rätt.

Jesper Karyd, vd Karyds fastigheter

Jesper Karyd, vd Karyd Fastigheter.

Han poängterar att förhandsinformationen om stödpaketet ofta uppfattats fel av hyresgäster. Många har trott att hyreskostnaderna skulle sänkas med 50 procent för alla i de utsatta branscherna genom statligt bidrag. Att fastighetsägaren ska stå för halva rabatten har inte alltid nått fram.

Enskilda diskussioner

– Vi har inga möjligheter att ge rabatt åt alla. Vi kommer att ha enskilda diskussioner med de hyresgäster som kontaktar oss, där vi ser över respektives förutsättningar. De som inte har intresse av enskilda diskussioner klarar sig uppenbarligen på egen hand.

Bland Karyd Fastigheter AB:s hyresgäster finns många mindre egenföretagare och alla de man fört diskussioner med har fått rådet att avvakta med att betala in majhyran tills en överenskommelse nåtts. Jesper Karyd räknar med att alla beslut om hyresrabatter ska vara klara före månadsskiftet april-maj.

– Det här handlar inte bara om pengar utan ofta om att skapa ett lugn och en arbetsro för hyresgästen, fortsätter han. Vi kan tänka oss att under en period förändra ingångna hyresavtal, till exempel genom att erbjuda hyresinbetalning månadsvis i stället för per kvartal eller att tillfälligt förkorta uppsägningstiden. Det är inte rimligt att hålla kvar en hyresgäst som blöder, då är det bättre att hitta en ny med bättre förutsättningar.

Fakta: hyresstöd till utsatta branscher

Regeringens beslut innebär att hyran kan sänkas med upp till 50 procent, där fastighetsägare och staten ska dela lika på kostnaden. Hyresrabatten är tillfällig och gäller mellan 1 april och 30 juni. Fastighetsägaren ansöker om stödet hos länsstyrelsen i efterhand.

Fotnoter:

Text: Marie Bosund Hedberg
Foto: Hjalmar Falck

 

– Stödpaketet krockkudde för butiker och restauranger

Det är många som väntar på vad regeringens stödpaket innebär. Under tiden gör flera av medlemmarna inom BID flera insatser; sänkta hyror på upp till 50 procent efter individuella prövningar, sponsra föreningar för att hjälpa boende, stödköp och olika anstånd.

Fastighetsbolagen i Sofielund och Möllevången välkomnar regeringens stödpaket, som kan innebära sänkta hyror för kontor, butiker och restauranger.

– Det är en nödvändig krockkudde för lokalhyresgästerna och åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd.

Fastighetsägarna Syd är en branschorganisation med omkring 2 000 medlemmar, alltifrån en person som har en fastighet till stora börsnoterade bolag. Magnus Hulthe Andersson beskriver det näringspolitiska uppdraget som att vara en länk mellan fastighetsbolagen, kommuner, näringsliv och olika branscher, på både lokal och nationell nivå.

– Jag konstaterar att många fastighetsägare gör sitt yttersta för att stötta sina hyresgäster. Alla fastighetsägare har olika förutsättningar och för oss är det viktigt med samverkan men framförallt att hitta effektiva lösningar, betonar Magnus Hulthe Andersson.

Anders Fransson, vd Lifra

Lifras vd Anders Fransson berättar att man erbjuder sina lokalhyresgäster upp till 50 procents rabatt på hyreskostnaderna, men påpekar att det inte blir någon generell rabatt.

– Vi påverkas mycket och vi har valt att se ett kvartal i taget, säger Anders Fransson, vd på Lifra och styrelseledamot i Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången. Vi har många bra hyresgäster men resultatmässigt blir 2020 ett förlorat år. Vi har en kreditgivare med oss och vi får sänkta amorteringskostnader, så vår likviditet påverkas inte.

Rabatt på lokalhyran

– Vi erbjuder våra lokalhyresgäster upp till 50 procents rabatt på hyreskostnaderna, men det blir ingen generell rabatt, fortsätter han. Vi har olika hyresnivåer och verksamheterna måste förklara i ett personligt brev hur deras ekonomiska förutsättningar ser ut. Det blir till exempel ingen rabatt för den som hyr tolv kvadratmeter och betalar 1 800 kronor i månaden.

Representanterna för de olika fastighetsbolagen påpekar att småföretagarna är sårbara och överlag har man varit positiv till att hjälpa sina lokalhyresgäster att överleva krisen.

– Vi har blivit kontaktade av en del bostads- och lokalhyresgäster som uttrycker sin oro över sin bostad eller lokal, både avseende betalning av hyran men även andra frågor, säger Evert Rydell, områdeschef hosa Victoria Park. Vi har tagit fram riktlinjer och rutiner för både internt och externt bruk och som kommer hjälpa oss och våra hyresgäster att hantera situationen. Runt om i landet har olika initiativ tagits för att hjälpa till och underlätta för våra hyresgäster. Det kan till exempel vara en idrottsförening som vi sponsrar och som i sin tur hjälper våra hyresgäster att handla och gå andra ärenden.

Stöttar kvarterskrogarna

Heimstaden Skånes biträdande fastighetschef Thomas Persson

Heimstaden Skånes biträdande fastighetschef Thomas Persson säger att man kommer att ge rabatter och göra individuella upplägg för att hålla verksamheterna kvar. ”De berikar ju staden”.

– Vi har tio procent kommersiella lokaler och coronapandemin har fått konsekvenser för butiker och restauranger, säger Thomas Persson som är biträdande fastighetschef Heimstaden Skåne. Många har det svårt, vi försöker hjälpa alla med individuella lösningar. Ett av Heimstadens värdeord är ”care” och vi arbetar för att ta hand om våra hyresgäster.

– Vårt kontor ligger på Skolgatan, i hjärtat av Möllevången, och jag och mina medarbetare stöttar krogarna här omkring med att äta våra luncher där.

– Vi fungerar som ett bollplank för andra i samma situation och vi kollar läget med andra på sociala medier. Vi hittar många goda exempel, som att kunderna kan hämta sina beställda varor utan att behöva gå in i butiken eller beställa takeaway från kvarterskrogarna.

– Vi kommer att ge rabatter och göra individuella upplägg för att hålla verksamheterna kvar, de berikar ju staden, fortsätter han. Vi är med och bygger staden och om näringen försvinner så blir det väldigt tråkigt. Det finns också ett värde för våra privata hyresgäster att slippa titta in i tomma skyltfönster på gatuplanet.

Matlådor till behövande

Kungsledens marknadsområdeschef Benny Bendzovski

Kungsledens marknadsområdeschef Benny Bendzovski påpekar att man är en långsiktig aktör och vill visa sitt engagemang. ”Vi har pratat med Region Skåne om tillfällig omställning av lokaler eftersom vi har tillgängliga ytor”, säger han.

Kungsledens marknadsområdeschef Benny Bendzovski har gjort liknande erfarenheter av att förenkla och underlätta för sina kommersiella hyresgäster, bland annat kontor, detaljhandel, lager och logistikverksamheter.

– Vi stänger inte kontoret även om en del av oss kan jobba hemifrån, säger han. Vi vill vara på plats för det händer nya saker hela tiden. De senaste veckorna har det varit väldigt viktigt för oss att vara lyhörda för företagens unika situationer.

– Det handlar mycket om att stödja de lokala verksamheterna. Att klippa sig hos frisören i kvarteret och handla mat lokalt. Sedan en vecka tillbaka finns vi med i ett projekt som Fryshuset i Malmö, Göteborg och Stockholm driver. Vi stödköper totalt 500 matlådor per stad temporärt av våra lokala restauranger, som sedan delas ut till ensamma mammor och unga hemlösa.

– Vi är en långsiktig aktör och vill visa vårt engagemang, fortsätter Benny Bendzovski. Vi har pratat med Region Skåne om tillfällig omställning av lokaler eftersom vi har tillgängliga ytor.

”Business as usual”

Mia Gustafson, HSB

– Vi försöker tänka ”business as usual” och jag vädjar till min bransch att ha förståelse för dem som drabbas, säger HSB Malmös marknads- och kommunikationschef Mia Gustafson.

– Vi drabbas inte på kort sikt, konstaterar Mia Gustafson som är marknads- och kommunikationschef på HSB Malmö. Elva procent av våra hyresintäkter kommer från lokalhyresgäster och vi har inte sett några uppsagda lokaler eller konkurser. Vi har erbjudit våra hyresgäster anstånd med hyran och de ansökningarna ska behandlas individuellt.

– Coronakrisen har satt fokus på vår övriga verksamhet och det handlar bland annat om nyproduktion och försäljning av nya lägenheter. För inte så länge sedan satte vi spaden i jorden till ett nytt projekt i Klagshamn och där kan vi få problem med tidsplanen om leverantörerna drabbas av hög sjukfrånvaro.

– Vi försöker tänka ”business as usual” och jag vädjar till min bransch att ha förståelse för dem som drabbas. Den här krisen har vi inte fixat själva.

– Krisen testar samhället

– Krisen var snabbt ett faktum, konstaterar Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd. Nu testar vi samhället.

Text: Marie Bosund Hedberg
Foto: Martin Olson

FOTNOT: Läs mer om råd kring coronapandemin på vår sida här.

 

 

Här finns råd och information för fastighetsägare, verksamheter och boende i coronatider

Många välkomnar regeringens stödpaket från 25 mars med till tillfälliga hyresreduceringar för utsatta branscher som hotell, restaurang, kaféer och sällanköpsvaruhandel.

– Både Fastighetsägarna BID Sofielund och Möllevången samt Fastighetsägarna Syd följer utvecklingen och ser behovet av att riktlinjer kommer på plats snarast möjligt. Med tanke på den mycket ansträngda situation för många branscher är det ett måste att riktlinjerna inte drar ut på tiden.

Läs mer på vår nya sida med råd och information för fastighetsägare i coronatider.