Stort intresse för BID-processen när ministern kom på besök

Morgan Johansson berömde BID-processen

På tisdagen besökte Justitieminister Morgan Johansson, S, Malmö för att delta i Brottsförebyggande Rådets konferens ”Råd för framtiden”. Ministern passade på att besöka Seved, träffa polis, kommun och Fastighetsägare Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck.

Och på att berömma BID-processen, som redan har börjat ge effekt här.

– Det finns hopp, sa ministern till Dagens Nyheter, och jag vet sedan tidigare att det finns mängder av goda exempel. Det är det vi måste bygga vidare på.

Läs fler artiklar om besöket:

”BID är bra för demokratin”

Fördelar med BID

”Vi bör intensifiera diskussionerna om BIDs och om vad enskilda företag har att vinna på att engagera sig i långsiktigt lokalt utvecklingsarbete.”

Det skriver Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef på en av Fastighetsägarnas regionföreningar i senaste numret av Fastighetstidningen.

Fördelar med BID

Antoni menar att det finns stora fördelar med BID-samverkan, inte minst genom att både problembeskrivning och handlingsplan kommer från gräsrotsnivå, från de fastighetsägare och verksamheter som är direkt berörda av problem som otrygghet, vandalisering och socialt förfall.

”Det tror jag är bra för demokratin och det är bevisligen bra för den lokala utvecklingen”, skriver han.

Läs hela artikeln här!

 

Fastighetsägare Sofielund utsedd till Årets fastighetspartner 2017

I samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund den 8 februari korades vinnarna i kategorierna Årets nytänkare, Årets fastighetsföretagare och Årets fastighetspartner. Fastighetsägare Sofielund vann i kategorin Årets fastighetspartner och vår medlem Lifra vann i kategorin Årets fastighetsföretagare. Övriga nominerade var: Fojab Arkitekter, IKEA Group, Landskrona Stadsutveckling och Midroc. Årets nytänkare blev arkitekten Cord Siegel där övriga nominerade var Martin Karyd, Nina Totté Karyd samt Culture Casbah.

Juryn och nomineringsmotiveringen

Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet. Juryn bestod av representater från dessa organisationer.

Här är vinnarna vid årets Real Estate Øresund gala: Fr hö: Fastighetsägare Sofielund som Årets fastighetspartner med verksamhetsledare Hjalmar Falck, Årets fastighetsägare Lifra med VD Anders Fransson samt Årets nytänkare, arkitekten Cord Siegel. Foto: Håkan Thulin.

Juryns nomineringsmotivering var följande:
”BID, eller Business Improvement District, har introducerats som ett koncept för att bryta en negativ utveckling i ett område i Malmö. I Sofielund drivs projektet genom Fastighetsägare Sofielund och med en lokalt anpassad modell där verksamhetsledaren finansieras av staden och fokus ligger på Boende, Integration och Delaktighet. Den utvärdering som nu sker tillsammans med forskare från Malmö Högskola efter två års arbete, visar på positiva förändringar med minskad otrygghet och ett renare och snyggare område. Projektet nomineras för samverkan och socialt ansvarstagande.”

Vi på Fastighetsägare Sofielund är glada över att vårt arbete blir uppmärksammat och vill passa på att tacka juryn samt även gratulera vår medlem Lifra och Cord Siegel. Vi fortsätter nu vårt arbete framåt med extra stolthet och energi för ett ännu bättre Sofielund!

Fastighetsägare Sofielund nominerat i Real Estate Øresund Award

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar varje år de bästa prestationerna från aktörer som gör skillnad för Öresundsregionen. I år är Fastighetsägare Sofielund nominerat i kategorin Årets Fastighetspartner för BID-processen. Även vår medlem Lifra är nominerad – i deras fall i kategorin Årets Fastighetsföretagare.

Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras i Malmö Börshus den 8 februari. Vinnarna kommer dessutom att bjudas in till den dansk-svenska nätverksmiddag som arrangeras samma kväll.

Om kategorin Årets Fastighetspartner

”Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet”, skriver arrangören. ”En ’partner’ är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser. Med denna utmärkelser vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!”

En skrift fylld av goda exempel

BIDS på svenska

BIDS på svenska är utgiven av Fastighetsägarna Stockholm. Läs den här!

Oavsett om du är på besök i en stadsdel eller bor där, så påverkas din uppfattning av området av ytorna mellan husen. Känslan av trivsel och trygghet är central. Många aktörer har inflytande och påverkan på stadsmiljöns utformning. Men fastighetsägare och kommuner är de två aktörer som har rådighet över stadsrummet, fastigheterna och fysiska miljöer mellan husen.

Läs om hur samverkan kan göra stadsmiljön bättre

Ett exempel på hur man kan tackla detta är Fastighetsägare Sofielund, som bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Detta exempel ingår i BIDs på svenska, som är utgiven av Fastighetsägarna i Stockholm. Skriften vill visa hur det utifrån svenska förhållanden går att arbeta i samverkansformer inspirerade av det som internationellt ofta benämns Business Improvement Districts (BIDs). Hur ser det ut idag och vad kan göras bättre?

Skriften vänder sig särskilt till fastighetsägare, kommunpolitiker och tjänstemän. Ambitionen är att ge en introduktion till BIDs och att utifrån konkreta erfarenheter ge inspiration till fastighetsägare som funderar på att formalisera nya lokala samarbeten. Dessutom får kommuner tips om vad som är bra att tänka på för att främja BID-inspirerade samarbeten.

Läs den här!

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm i slutet av januari. Medverkade gjorde bland andra justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Läs rapporten från Sustainable City Development-dagarna

Sustainable City Development-dagarna i Malmö 30 november till 2 december lockade deltagare från många länder. Några av dem var studenter, som dokumenterade olika delar av konferensen.

Rapport om BID

En av dessa studenter var Gabriel Neira Voto från Brasilien, som själv driver liknande projekt där. Hans rapport handlar om BID-spåret, och den kan hämtas här. Så här skriver han i ett följemejl:

I have a personal interest in this project as it connects very much with the NGO I founded in Brazil, called Favela Verde. There, we also work in a very deprived place called favela da Rocinha, the biggest slum of Latin America, where there are different infrastructural issues but also very similar social structure and project issues if compared to Sofielund.

Therefore I thought that it would be interesting to compile the information of this micro project we had during the SCD 2016 conference.

Dags att utveckla BID med lagstiftning?

Är det dags att utveckla BID i Sverige med hjälp av lagstiftning? Den frågan tas upp i en ny rapport från Gamlestaden i Göteborg – det partnerskap och den BID-modell som varit förebild för Fastighetsägare Sofielund.

Vid millennieskiftet var Gamlestaden en av de mest brottsdrabbade stadsdelarna i Sverige: brinnande bilar, eftersatta områden, slumförvaltade fastigheter, höga brottsnivåer och otrygghet. I dag är den en av Göteborgs viktigaste utvecklingshubbar och attraherar nybyggnation och stora investeringar.

Läs mer om rapporten här!

Resan har påbörjats även i Sofielund. Den har sin grund i områdesprogrammet och drivs i dag genom Fastighetsägare Sofielund. Vi använder verktyget BID (Business Improvment District) och Malmömodellen, där verksamhetsledaren finansieras av staden och med fokus på Boende, Integration, Delaktighet.

I Gamlestaden går det att mäta hur den anmälda brottsligheten har minskat, den sociala stabiliteten ökat och hur fastighetsvärden nu börjar närma sig genomsnittet för staden. I Sofielunds pågår analyser och utvärderingar med forskare från Malmö högskola, där vi redan efter två år kan se, än så länge svaga, positiva förändringar kring minskad otrygghet och ett renare och snyggare område.

BID som ett koncept kan alltså vända en utveckling i ett område.

 

Frivillighet eller lagstiftning?

Framöver kommer modellen i Sofielund att vara ett av flera spår på olika konferenser där framtidens BID diskuteras. Ett spår bygger på frivillighet, men där vi behöver samla erfarenheter och kunskap. Det andra spåret bygger på en BID-modell som är lagstiftad och som skulle kunna innebära betydligt större kraft i utvecklingsarbetet.

BID – ett populärt ämne

Verktyget BID som en modell i stadsutveckling intresserar många. Senast bevisades detta under SCD-dagarna i Malmö där arbetet i Sofielund var ett av de populära spåren med busstur i området, seminarier och rundabordssamtal.

Fler presentationer

Under 2017 kommer arbetet att presenteras i flera olika konferenser, bland annat i Landskrona, under Finsams konferens i Malmö, heldagar med Fastighetsägare Stockholm och SABO. Vi kommer också att delta med Mistra Urban i Göteborg.

Läs mer om en del av slutsatserna här!