Malmö stad arrangerar internationell miljökonferens

Sustainable City Development-konferens om Sofielund och BID

 

Under tre dagar i månadsskiftet november/december arrangerar Malmö stad Sustainable City Development 2016. Det är en internationell konferens som handlar dels om hur städer kan bidra till den globala utvecklingen, dels om hur Malmö håller på att gör FN:s 17 klimatmål till sina egna.

BID-modellen

Ett av inslagen handlar om Sofielund och hur Fastighetsägare Sofielund, tillsammans med invånare, staden och andra aktörer, tillämpar BID-modellen för att göra Sofielund till en bättre stadsdel att bo, leva och arbeta i. Bland annat genomför konferensen ett studiebesök i området.

Anmäler sig gör man här.

BID har betydelse för trygga bostadsmiljöer

Tryggheten ökar med modeller som Fastighetsägare Sofielund. Det är en av slutsatserna som forskare från Malmö högskola presenterade vid medlemsmötet i augusti. Det är två̊ forskare vid Urbana studier på̊ Malmö̈ högskola som har följt modellen BID (Business Improvement District) under det första året. Inga resultat av vad just Sofielundsmodellen skapat presenterades, snarare vad den här modellen kan komma att betyda.

– BID-modellen har visat sig framgångsrik på̊ flera ställen. Brottsligheten har minskat och tryggheten återvunnits, konstaterar forskarna Helena Bohman och Ola Jingryd.

Det som presenterades var del ett av forskningen kring processen. Nu fortsätter del två̊, och där lär vi få se en del resultat av BID:s betydelse i Sofielundsområdet.

– Rent allmänt kan kan man konstatera att målet att få ner brottsligheten lyckas när stadsmiljöerna förbättras. Då förändras även ryktet till det positiva bland befolkningen.

Tid och kostnader

För fastighetsägare och näringsliv i området är medvetenheten om att utvecklingen tar tid stor. I fokus står också̊ ett seriöst fastighetsförvaltande, där det i första hand gäller att få ner kostnader i området, något som ska gynna både näringsliv och boende i området.

– Samtidigt kan snabbare insatser ha ett starkt symboliskt värde. Eftersom verksamheten är beroende av samverkan med kommunen i flera avseenden är det viktigt att kommunen möter upp med lyhördhet, betonar forskarna.

Läs mer i rapporten i sin helhet.

Forskningsrapport om fastighetsägares roll i områdesutveckling klar

Nu är första delen av fastighetsägares roll i områdesutveckling klar.

Det är forskare vid Urbana studier på Malmö högskola som har granskat de effekter som modellen BID (Business Improvement District) kan ha i ett område.

Läs rapporten

Del två av processen har påbörjats och kommer att visa på de effekter som haft betydelse kring arbetet med Fastighetsägare Sofielund. Vi återkommer med mer information längre fram. Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Forskningsinsatserna fortsätter

Malmö högskolas forskning kring processen BID (Business Improvement District) fortsätter ytterligare ett år. Redan nu kan det konstateras att modellen med samverkan har stor betydelse. Den första studien kommer att presenteras för medlemmarna och på̊ hemsidan inom kort.

Fortsatt arbete

Även forskningen kring trygghet i Sofielundsområdet fortsätter ett år till och även kring industriområdet med forskare vid Kriminologen på̊ Malmö högskola. Till detta blir det även en ny fastighetsägarenkät inom hela området. Parallellt med denna kommer även Malmös områdesundersökning att göras.

Läs mer om förra undersökningen på̊ hemsidan under fliken Området.

Forskningen om BID snart i hamn

Nu är snart forskarna vid Institutionen för Fastighetsvetenskap vid Malmö högskola klara med sin rapport om “BID-processen”.

Samverkansmodellen

Sedan starten i fjol har man arbetat för att skapa en rapport som ger en överblick av liknande processer samt hur arbetet löpt på̊ i Sofielund. Redan nu kan konstateras att samverkansmodellen är en framgångsmodell.

Inbjudan till presentation kommer under våren.