Bättre belysning på plats – och nu fortsätter arbetet

belysning

Nu flödar ljuset över gatorna runt lekplatsen vid Hasselgatan.

Så här blir nya belysningen runt lekplatsen vid Hasselgatan. Nu fortsätter arbetet med själva lekplatsen och gatorna och kvarteren.

– Allt ska vara klart till jul, säger Johnny Clausen som är ingenjör på Förvaltaavdelningen på gatukontoret.

 

Senaste nytt om lekplatsen och kvarteren kring Hasselgatan.

Foto: Anders Roos

I veckan var ordförande Jan Svärd för Fastighetsägare Sofielund med och tittade på hur lekplatsen kan göras tryggare tillsammans med Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare på gatukontoret och för BID arbetet i Sofielund. På plats beskrevs hur gatukontoret skurit ner buskar och håller på att beskära träd.

Här kommer även nya belysningsstolpar och i gatorna och på lekplatsen ökas belysningen avsevärt. Det har stor betydelse eftersom insynen ökar in i det offentliga rummet och boende har möjlighet att upptäcka vad som sker här.
Det är bra åtgärder och sedan hjälper Seveds Förening till med att öka kvällsvandringar i området. Det är så tragiskt med den våldtäkt som skett här, kanske kan de här åtgärderna bidra en del till att skapa tryggare stråk och mötesplats, säger Jan Svärd.

I januari träffas Byalaget Sofie med både gatukontor och Fastighetsägare Sofielund för att se över fler kvarter i området. Vi återkommer med information.

SparaSpara

Arbetet igång med att förbättra belysning och beskära träden på lekplatsen vid Hasselgatan

Redan i dag startar arbetet med att sätta upp nya armaturer med skarpt ljus på lekplatsen vid Hasselgatan där en ung kvinna blev våldtagen natten till lördagen. Det blir dels förstärkning av befintlig belysning, dels nya stolpar med lampor.

Johnny Clausson är ingenjör på Förvaltaavdelningen på gatukontoret:

– Vi klipper också ner buskarna som skymmer rejält och ser över de trädgrenar som hänger ner, säger han.

Johnny Clausson inspekterar lekplatsen vid Hasselgatan

Johnny Clausson, ingenjör på gatukontoret, inspekterar området kring lekplatsen vid Hassselgatan.

Redan till helgen påbörjas på nytt kvällsvandringar med Seveds förening i samverkan med Fastighetsägare Sofielund.

Arbetet fortsätter i januari

I januari träffar Byalaget Sofia gatukontoret för att se över alla kvarter och gatustråke kring området: Hasselgatan, Klaragatan, Björkgatan, Bokgatan, Rolfsgatan med flera.

– Då tar vi också tag i de skisser som byalaget en gång gjort på uppdrag bland annat åt oss. Då ska vi ska se hur vi kan skapa tryggare stråk i området, säger Hjalmar Falck som är utvecklingssamordnare i Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund.

Här kan du läsa mer om den tragiska våldtäkten i området i helgen.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara