Uppdatering 11 april 2019:

Över 30 föreningar i området har sökt och får bidrag ur Fastighetsägare Sofielunds föreningsfond. Här är ett urval föreningar och projekt:

Drömfabriken med Limpo, Växtverket, Seveds förening och fotbollsklubben, Mammakraft, NBGB-föreningen, Tahra Media, IFEMA Filmfestival, Sinbad Event, Somalier i Sverige, Cirkusskolan, Barn och seniorer i Seved, Den saknade pusselbiten, Fotomaraton, Galleri Seved, Glokala och Freezone, Hidde Iyo Dhaqan, Meteor, Mötesplats Naturen, Plan B, Språkcafé, URBIS, Urban Questions, Winnets cykelprojekt.

Uppdatering 4 april 2019: Nyhet för föreningar som söker bidrag

Nyligen beslutade Fastighetsägare Sofielund att föreningar som söker bidrag ur denna fond ska kunna uppge vilket av FN:s 17 globala mål som projektet/insatsen bidrar till.

Det är viktigt att vi hjälps åt att bidra till att målen uppfylls och här ser kan vi tillsammans göra en insats. Läs mer om de globala målen här.

 

Information om fonden:

2015 instiftade Fastighetsägare Sofielund en fond för föreningar, frivilligorganisationer, medborgargrupper och andra aktörer som riktar sig till Malmöbor i området.

Fonden disponerar 100 000 om året och ska stödja ett rikt och aktivt föreningsliv, som ju är avgörande den sociala utvecklingen och engagemanget i området. Fokus ligger på kultur, delaktighet, föreningsliv och socialt ansvar.

Ni kan få 15 000 kronor i stöd

Fonden betalar ut max 15 000 kronor per förening och för att kunna komma ifråga krävs att ni

 • har valt styrelse, har årsmöte, antagit stadgar
 • har varit verksamma i minst sex månader
 • har minst 10 medlemmar
 • är aktiva och bedriver en verksamhet av ideell och allmännyttig karaktär i Sofielund
 • efter avslutat projekt kan redovisa hur bidraget har använts.

Ansökan ska göras skriftligen och innehålla följande:

 • Mål och syfte.
 • Vad ska göras? Hur? Varför?
 • Vilket resultat ska uppnås?
 • Tidplan.
 • Ekonomisk plan.
 • Verksamhetens stadgar.

Kontakta utvecklingsledare Hjalmar Falck om ni har frågor, telefon 040‐34 57 50.

Skicka ansökan med post till
Fastighetsägare Sofielund
Idunsgatan 2
214 30 Malmö

eller med e-post till hjalmar.falck@bidsofielund.se

Läs mer om fonden här.