”Utvecklingen av brott och otrygghet i norra och södra Sofielund”

En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete

FoU-rapport 2017:1

Av Karl Kronkvist och Anna Karin Ivert,

Institutionen för kriminologi, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola 2017

 

”Arbetsintegrerade sociala företag”

Lägesrapport, utmaningar och möjliga utvecklingsområden 2016-02-15

Av Erika Augustinsson

Mötesplats Social Innovation 2016

 

”Komplexa problem, lokala lösningar”

En kartläggning av samverkansarbetet inom Malmö stads områdesprogram

Av Susanne Edéus

Mastersuppsats vi Statsvetenskapliga institutionen. Lunds universitet 2016

 

”Tillfälliga bostäder och en tillfällig vistelseort?”

En studie om kommuners förhållningssätt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlända.

Av Linnéa Lindemann

Mastersuppsats vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 2016

 

”Tillsammans mot brott”

Ett nationellt brottsförebyggande program

Regeringens skrivelse 2016/17:126

 

”Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring”

Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö

Av Sandra Karlsson

Doktorsavhandling i planering och beslutsanalys, med inriktning mot urbana och regionala studier, 2016:14 KTH Kungliga Tekniska högskolan