Råd och information i coronatider

Här samlar vi olika myndigheter och verksamheters information kring coronapandemin. Vi uppdaterar sidan efter hand.

Uppdatering 210122

All öppen verksamhet som riktar sig till allmänheten i Malmö fortsätter att hålla stängt, men idrotts- och fritidsverksamhet för barn och unga öppnar  igen.

Läs vad Malmö stad skriver.

Uppdatering 210119:

Uppdatering 201030

Här hittar du de senaste rekommendationerna för Malmö och Skåne med tanke på ökningen av  Coronaviruset.

Uppdatering 200914

Nu är senaste sammanställningen klar från Malmö företagsgrupper och stadens näringslivskontor om hur pandemin påverkat verksamheter, läs mer här.

Trångboddhet hindrande i pandemin, menar Malmös kommunalråd  på konferensen Housing Nordic. Läs mer i Fastighetsnytt.

Det värsta ligger nog bakom oss, menar Kungsleden – pandemin till trots. Läs mer här.

Uppdatering 200914

Trångboddhet hindrande i pandemin, menar Malmös kommunalråd på konferensen Housing Nordic, läs mer i Fastighetsnytt.

Uppdatering 200914

Det värsta ligger nog bakom oss, menar Kungsleden – pandemin till trots. Läs mer här.

Uppdatering 200818

31 augusti sista dagen att söka hyresrabattstödet. Läs mer här.

Så rekryteras under pandemin, läs i Fastighetsnytt.

Uppdatering 200706

Statligt hyresstöd utvidgas till flera branscher Läs mer hos Fastighetsägarna.

Uppdatering 200625

Sista dagen för hyresrabatt närmar sig: 30 juni. Läs mer hos Fastighetsägarna.

Uppdatering 200618

Ett bra åtgärdspaket även om det hade varit bra med en efterskänkning av avgifter för uteserveringar för hela året. Det anser Fastighetsägarna Syd efter det nya ”Coronapaketet” som presenterades under gårdagen. Läs mer här.

Uppdatering 200528

Nu utreds effekterna av pandemin i stadskärnorna. Läs mer här.

Uppdatering 200518

För att samhällsinformation ska nå alla Malmöbor under Covid-19 pandemin, kommer programmet Angeläget med samhällsinformation att sändas i Malmö mediakanal. Den  når 120 000 hushåll i Malmö, Lomma, Svedala och Burlöv.

Läs mer här.

Uppdatering 200517

Malmö Ideella är den största paraplyorganisationen för föreningar i Malmö. Organisationen har i ett par enkäter frågat föreningsledare i Malmö hur de ser på krisen och hur de bedömer situationen för sin förening i nuläget.

Den första enkäten (”Pågående kris”) konstaterade att det fanns en utbredd oro för vilka konsekvenser som krisen skulle få för föreningslivet. Den andra enkäten visar att farhågorna visat sig stämma. Hälften av föreningarna tror inte att de klarar sig längre än tre till sex månader med nuvarande stöd.

Läs sammanställningen av den första enkäten.
Läs sammanställningen av den andra enkäten.

Uppdatering 200508

Månatlig undersökning av effekterna på Malmös näringsliv med anledning av coronaviruset och sjukdomen COVID-19. Läs Malmö stads näringslivskontors och Malmö företagsgruppers sammanställning här.

Uppdatering 200430

Boverket har nu kommit med vägledning hur regler kring hyresrabatter ska tolkas, läs mer här och här.

Det vore bättre med ett direktstöd kring hyresrabatter, menar Fastighetsägarna och vill ha en ändring till nästa kvartal. Läs mer i Fastighetsnytt.

Länsförsäkringar finansierar forskning kring hur barn upplever coronapandemin. Läs mera här.

Uppdatering 200423

Fastighetsägarna har tagit fram en mall för att underlätta för fastighetsägare att använda det hyresstödpaket som regeringen tidigare beslutat om.

Mer information och länk till mallen finns här.

Uppdateringar 200421

 • Röda korset och andra föreningar samverkar kring Infopunkt om Corona på olika språk. Läs mer här om satsningen på Lindängen. Den finns även  på Sevedsplan där information ges varje onsdag, torsdag och fredag 14.00–16.00. Föreningen TIF (Tillsammans i förening) medverkar tillsammans med Röda Korset. Läs och lyssna mer här om projektet:

Uppdateringar 200417:

Uppdateringar 200409:

Almi Skåne

För dig som företagare lanseras nu Almis Brygglån med anledning av Coronakrisen. Det är en ny låneform för företag som tagits fram som ett resultat av att regeringen förstärkt Almis lånefond med 3 miljarder kronor – Läs mer här

Handelsbanken

Handelsbanken som är medlem i BID välkomnar Finansinspektionens förslag att alla bolånekunder beviljas amorteringsfrihet. Redan idag är det möjligt att göra undantag för amorteringskrav upp till sex månader pga Corona pandemin.

1177, Folkhälsomyndigheten och Krisinformation

BID Möllevången och Sofielund uppmanar att sprida Krisinformations, 1177:s och Folkhälsomyndighetens information till hyresgäster, kollegor och andra som kan behöva information. Här finns även material på andra språk än svenska:

Skatteverket: Så lättas företagens börda under coronakrisen

Stödet till företag som hamnat i kris på grund av coronapandemin administreras till stor del via Skatteverket. Så här fungerar det:

 • Anstånd kan beviljas för avdragen preliminärskatt för löner, för arbetsgivaravgifter och för moms.
 • Arbetsgivaravgifterna sänka tillfälligt till 10,21 procent på månadslöner upp till 25 000 kronor för upp till 30 anställda per företag.
 • Reglerna för periodiseringsfonder ändras så att företag kan periodisera hela vinsten upp till 1 miljon kronor. Läs mer här

Läs mer om stödet till företag

Tips och råd för företag på verksamt.se

Många tips och råd för företag finns även på Verksamt.se

Malmö stad och Region Skåne

Som enskildt företag i Malmö kan man ringa både företagsakuten (Region Skåne) och företagslotsen (Malmö stad) för att få reda på vilka åtgärder som kan vara aktuella. För många småföretag är det primärt de statliga paketen som kommer göra störst skillnad.

• Här hittar du information från Malmö stad. Den uppdateras efter hand:

Här hittar du ständigt uppdaterad information från Malmö stad kring corona

Malmö stad anordnade ett webinarium 2 april där några av åtgärderna och aktörerna presenteras. Lyssna på webinariet här.

Företagslotsen har öppet måndag–fredag 8–17.  Telefon: 040-34 10 00, E-post: foretagslots@malmo.se

Läs mer om Malmö stads åtgärder här

• Coompanion erbjuder gratis rådgivning

I samverkan mellan Malmö stad och Fastighetsägare BID Sofielund finns Coompanion tillgängliga i Sofielund och erbjuder gratis affärsrådgivning till företagare och entreprenörer. Det kommer erbjudas digitala träffar eller promenader i området för de som fortfarande kan och vill ses.

Läs mer om Coompanions erbjudande här.

 

• Här hittar du information om Region Skånes företagsakut:

Region Skånes företagsakut har öppet vardagar 9–12 och 13–16. Telefon: 040-675 34 80

Fastighetsägarna Syd

Bland åtgärderna nedan finns ett branschbrev med frågor som Fastighetsägarna Syd har lyft till kommunen. Nu tittar vi vidare på att ta fram fler förslag till kommunen för att ”lyfta blicken” lite mer, så det finns en stad och en stadskärna efter coronapandemin.

Även Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund tar emot och förmedlar förslag och tankar.

• Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna:
Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita välkomnar regeringens stödpaket som lanserades den 25 mars till tillfälliga hyresreduceringar för utsatta branscher som hotell, restaurang, café och sällanköpsvaruhandel.

– Både Fastighetsägarna Syd, Fastighetsägarna BID Sofielund och Möllevången följer utvecklingen och ser behovet av att riktlinjer kommer på plats snarast möjligt. Med tanke på den mycket ansträngda situation för många branscher är det ett måste att riktlinjerna inte drar ut på tiden.

Situationen är akut för många lokalhyresgäster och sedan en tid tillbaka har fastighetsägare och hyresgäster över hela landet diskuterat olika förslag på lösningar i hyresfrågan. Vi ser att detta paket kommer att skapa förutsättningar för att våra företag ska kunna ta sig igenom den nuvarande krisen.

Vi har en pågående dialog med näringsdepartementet kring utformningen av hyrespaketet och återkommer med mer information när det är klart. I avvaktan på att alla detaljer i stödpaketet är på plats uppmanar vi nu våra medlemmar att snabbt agera på regeringens förslag till hyresreduceringar och skapa konstruktiva lösningar utifrån nuvarande förutsättningar.

Stödet ska gälla för perioden 1 april till 30 juni 2020. Regelverket för stödet väntas vara på plats tidigast den 8 april i år.

– Situationen är akut och därför försöker fastighetsägare och drabbade hyresgäster över hela landet finna möjligheter att hantera omständigheterna på ett för alla hållbart sätt. Vi bedömer att det föreslagna stödet kommer att underlätta detta arbete, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

För att förutsättningarna för att få ta del av stödet ska bli så tydliga som möjligt för både hyresvärdar som hyresgäster för Fastighetsägarna och representanter för våra medlemmar en aktiv dialog med näringsdepartementet. Bland de frågor som förs fram av fastighetsbranschen är vilka branscher som omfattas av stödet, hur hyreskostnader definieras och hur utbetalningen ska kunna ske.

– Vår målsättning är att förutsättningar ska bli så tydliga som möjligt för både hyresvärdar och lokalhyresgäster. Vi uppmanar också regeringen att redan i dagens läge se över förutsättningar för stöd under det tredje kvartalet i år, säger Reinhold Lennebo.

• Råd vid obetalda hyror
Vi vet att de flesta fastighetsägare redan har en nära dialog med sina hyresgäster. Om det inte finns en dialog och hyresgästen inte betalat in hela eller delar av hyran uppmanar vi dig som hyresvärd att ta kontakt med hyresgästen för att få reda på anledningen och eventuellt diskutera lämpliga och möjliga åtgärder, utifrån de specifika förutsättningarna för varje part.

Om man vill ge en hyreslättnad baserad på regeringens hyresstöd kan det vara lämpligt att till en början ge skriftligt anstånd med betalning till mitten av april när detaljerna kring hyresstödet förhoppningsvis är mer klarlagda. Då kan du som hyresvärd på nytt göra ett övervägande om du kan och vill använda dig av regeringen hyresstöd och i så fall träffa en ny överenskommelse med hyresgästen.

Om det inte går att träffa en individuell överenskommelse om tillfälligt anstånd, skicka då påminnelse och påtala att betalningsskyldighet alltjämt föreligger enligt hyresavtalet.

Det finns inte några juridiska skyldigheter att ändra villkoren för uthyrningen. Men dialog med dina hyresgäster är A och O i denna situation.

Läs mer hos fastighetsagarna.se.

• Covid-19: Uppdatering om hur fastighetsägare kan stötta lokalhyresgäster
Läget runt coronaviruset och de restriktioner som regeringen successivt infört medför stora utmaningar för många branscher. Bland drabbade branscher finns förstås också kunder till fastighetsbolag, till exempel restauranger, hotell och butiker. På sikt kan kontorshyresgäster också drabbas. På ännu längre sikt kan konsekvenserna för fastighetsbranschen bli påtagliga. Fastighetsägarna har i dialog med några fastighetsbolag landat i ett antal åtgärder som på frivillig basis kan genomföras av fastighetsägare just nu.

Regeringen avser försöka minska effekterna för samhället och företagandet genom olika typer av åtgärder. Riksbanken har skjutit till 500 miljarder kronor för särskilda lån. Regeringen har även presenterat ett förslag som innebär bland annat att staten tillfälligt tar över företagens sjuklönekostnader och kan medge anstånd för inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön i syfte att skydda företagens likviditet. Beslut om förslaget fattas av riksdagen.

• Detta kan fastighetsägare göra för att underlätta för lokalhyresgäster
Det är rimligt och ett starkt uttryck för samhällsansvar att även fastighetsbranschen vidtar egna åtgärder för att underlätta för handel, restauranger, hotell och andra lokalhyresgäster. Sådana åtgärder sker redan idag, vilket är alldeles utmärkt.

Fastighetsägarna har i dialog med några fastighetsbolag med fokus på detaljhandel och besöksnäring, landat i ett antal åtgärder som på frivillig basis kan genomföras från fastighetsbolagen just nu. Hur detta bäst hanteras bedöms av fastighetsbolagen baserat på omständigheterna i det enskilda fallet.

Flera åtgärder görs redan idag av en del fastighetsbolag, men inriktningen är att varje företag väljer sina verktyg utifrån sina förutsättningar och hyresgästens förutsättningar. Några exempel på detta kan vara:

 • Marknadsföringsbidrag kan krediteras för varierande perioder
 • Förskottsbetalning för hyra kan ändras från kvartal till månad, vilket kan bedömas från fall till fall eller generellt. Även efterskottshyra och hyreskrediter kan vara aktuella efter bedömning från fall till fall.
 • Öppettider i köpcenter och gallerior kan anpassas efter de behov som ger hyresgäster möjlighet att minska sina direkta kostnader. Till exempel kan minimitider sänkas eller öppettider begränsas, och fastighetsägare kan avstå från att ta ut viten.
 • Överväga andra, flexibla åtgärder i dialog med hyresgäster som har en ansträngd likviditet till följd av det aktuella läget. En del större fastighetsföretag har redan startat systematiska processer för att underlätta och förkorta handläggningen av sådana åtgärder.

Läs mer hos fastighetsagarna.se.

• Ha förståelse – försök underlätta om du kan
Vi rekommenderar också att fastighetsägare har förståelse för och ett utökat tålamod med den stress som kunder och hyresgäster känner i den aktuella situationen. Detta gäller inte minst småföretagare som snabbt kan komma i svårt läge. Som branschorganisation kommer vi att ha en fortsatt, konstruktiv dialog med Visita, Svensk Handel och Finansdepartementet. Med detta sagt är det förstås upp till varje fastighetsbolag att själv bedöma vilka kortsiktiga uppoffringar man är beredd att ta och kan klara av. Det är viktigt att understryka att det inte finns några juridiska skyldigheter att ändra villkoren för uthyrningen.

Fastighetsbranschen är en väsentlig del av samhällsbygget och kan vi ta ett ansvar för helheten i detta läge så är det vår bedömning att branschen stärker sin ställning som väsentlig aktör för utveckling, välstånd och på sikt tillväxt.

• Branschbrevet till Malmö stad:
Ett extraordinärt läge kräver extraordinära lösningar. Fastighetsägarna Syd, Malmö Citysamverkan och regionala kontoret för Svensk Handel arbetar hårt för att gemensamt hitta lösningar som alla branscher kan klara av och samtidigt säkerställa att såväl personal som företag finns kvar efter denna tid.

På nationell nivå har Fastighetsägarna en kontinuerlig diskussion med Svensk Handel för att hitta lösningar på hur landets handlare kan stöttas. Försäljningen i många butiker har tvärnitat med dramatiskt minskade, eller till och med helt uteblivna intäkter som följd.

Inom handels-, fastighets- och besöksnäringen finns stora aktörer, men de allra flesta är småföretagare och alla har kommit i ett svårt ekonomiskt läge. Vårt samhälle kommer den närmaste tiden att utsättas för stora prövningar. Detta kommer att ta sig många uttryck inte minst för många företag och företagare.

Det finns viktiga insatser som vi ser att Malmö stad kan överväga så att företag kan minska sin börda. Nedan konkreta förslag är inte en kravlista, likaså har vi förståelse att alla förslag inte går att genomföra direkt, men vi vill lyfta fram dem som ett inspel som vi önskar att kommunens politiker och ansvariga tjänstepersoner överväger. Dessa förslag skulle kunna införas under tidsbegränsad period. Då kan andrum skapas för livsnäriga företag att ta sig ur den kris som nu uppstått.

 • Kommunen bör påskynda betalning av de fakturor som ligger inom kommunen eller förvaltningarna samt förlänga betalningsfrister.
 • I möjligaste mån bör kommunala tillsynsavgifter upphöra under en begränsad period, exempelvis tre månader
 • Avgifter för torghandel bör slopas tillfälligt för att uppmuntra till en levande stadskärna.
 • Inför avgiftsbefrielse för uteserveringar 2020 och ger restaurangägare och krögare möjlighet att utöka sittplatserna i anslutning till deras gällande servering.
 • Handlare får förenklat tillståndsförfarande för verksamhet utanför butiken, gärna som ett gemensamt tillstånd via samverkansorganisationen på liknande sätt som vid tidigare jular.
 • Avgifter för markupplåtelse bör undantas i tre månader för handlare som vill skylta utomhus.
 • Se över möjligheten att tidigarelägga planerat underhåll av skolor och annan offentlig verksamhet, så att inte fler branscher får det kämpigt under denna period.
 • Subventionera luncher till gymnasieelever. Eleven kan ta med sig legitimation till den enskilda restaurangen som sedan fakturerar kommunen. Detta skulle gälla restauranger med lokaler i Malmö kommun, inklusive hotellrestauranger, som vill erbjuda gymnasielever en subventionerad lunch.

• Råd och rekommendationer

Informationsbehovet hos fastighetsägare är stort. Här har föreningen Fastighetsägarna därför samlat checklistor och rekommendationer för dem som har lokalhyresgäster och information om hur föreningen kan hjälpa sina medlemmar.