Nyligen beslutade Fastighetsägare Sofielund att alla föreningar som söker bidrag ur vår fond ska kunna uppge vilket av FN:s 17 globala mål som projektet/insatsen bidrar till. Det är viktigt att vi hjälps åt att bidra till att målen uppfylls och där ser vi att vi kan göra en del för att påverka detta.

Styrelsen för Fastighetsägare Sofielund har också beslutat att medlemmarna i vår egen förening ska bidra genom förnybar energi och grön el.

Läs mer