Sedan starten 2014 har föreningen Fastighetsägare Sofielund enats om ett antal åtgärder inom varje fokusområde, och här kan du enkelt se hur det går för oss.

Åtgärderna är följande: