Planerade möten i Fastighetsägare Sofielund 2017 (adress Nobelvägen 23 om inget annat anges):

Styrelsemöte, 17 maj kl 9.00
Styrelsemöte, 30 augusti kl 9.00
Medlemsmöte, 4 oktober kl 17.00
Styrelsemöte, 14 december kl 11.00