Har du under det senaste året varit i kontakt med eller sett Sofielundspatrullen?

Tog du kontakt med patrullen?

Vad påverkar din syn på Sofielundspatrullen?

Påverkar Sofielundspatrullen din lust att bo och vara i Sofielund?

Om Sofielundspatrullen ska få fler funktioner, vilka vill du att det ska vara?

Jag vill gärna vara med i utlottning av biobiljett