Adjungerade till styrelsen

  • Tobias Nilsson, avdelningschef Gatukontoret, Malmö stad. E-post tobias.nilsson@malmo.se
  • Jonatan Örstrand, kommunpolis, Malmö. E-post: jonatan.orstrand@polisen.se
  • Ebba Sellberg, enhetschef Enheten verksamhetsutveckling och planering, Avfallsavdelningen, VA SYD. E-post: sellberg@vasyd.se
  • Per-Arne Nilsson, avdelningschef Avdelning för stadsutveckling och strategi, Miljöförvaltningen, Malmö stad. E-post: per-arne.nilsson@malmo.se
  • Susanne Käsper, biträdande avdelningschef Kund- och byggadministrativt stöd, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. E-post: kasper@malmo.se
  • Thomas Bull, Trygghets- och säkerhetssamordnare Trygghet- och säkerhetsavdelningen, Stadskontoret, Malmö stad. E-post: bull@malmo.se
  • Hanna Sellehed, Räddningstjänsten Syd. E-post: hanna.sellehed@rsyd.se

Styrelseprotokoll: