Heleneholmsstigen. Foto: Stina Greberg.

Heleneholmsstigen. Foto: Stina Greberg.

Fastighetsägare Sofielund arbetar i nära samarbete med Malmö stad för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning i Sofielund. Vi är en ideell förening och välkomnar alla som äger hyresfastigheter och lokaler samt bostadsrättföreningar, byalag, företag och verksamheter. I dag är vi nästan 40 medlemmar och tillsammans gör vi Sofielund till en bättre stadsdel att bo, leva och arbeta i.

BID

Arbetet i föreningen inspireras av Business Improvement Districts (BID), som är ett verktyg för stadsutveckling i många länder. För oss står BID även för Boende, Integration och Dialog. Föreningen är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och staden.

Fastighetsägare/näringslivet väljer att med sin medverkan ta ett stort ansvar också genom att bidra ekonomiskt till utvecklingen.

Läs mer om oss här!