Nu blommar Rasmusgatan

Foto: Jacques Montel

Det tog några timmar för barn från Pianots förskola, Sofielundsskolan och Kastanjeskolan att sätta färg på Rasmusgatan. Tillsammans med representanter från Växtvärket Malmö fyllde de krukor och planteringslådor med vårblommor.

Stella Viking, Noël Bexell och Isi Hartwig från Kastanjeskolan bor i olika delar av Sofielund och de gladde sig åt att få vara med om att pryda en gata i sitt område. De ingår i en trädgårdsgrupp på skolan och nu kunde de visa vad de har lärt sig.

Anna Nylén, trädgårdsingenjör med inriktning på design, har utformat planteringarna på uppdrag av gatukontoret och Fastighetsägare Sofielund. Det är inte bara blommor som planterats i krukorna utan även olika träd och buskar – bland annat fläder, fjärilsblomma, blodkörsbär, silverbuske, ginkgo och rönnsumak.
– Jag har utgått från färgerna på husen på Rasmusgatan, och det blir tre helt olika odlingar, förklarar hon. Intill det graffittimålade huset blir det växter i varma röda färger och blåa toner, nästa grupp blir i silver och blåa toner och närmast Lantmannagatan blir det gröna och lite kantigare växter.
Projektet med hastighetsdämpande odlingar längs Rasmusgatan genomförs av gatukontoret efter förslag från Fastighetsägare Sofielund och ska testas under ett år. Den ideella föreningen Växtvärket Malmö som verkar för att barn och unga ska få möjlighet att utforska och inspireras av stadens gröna närmiljöer, leder arbetet.
– Det här är en insats som ska förändra gatan rent fysiskt, säger Tina Giannopoulou, projektledare på gatukontoret. Det blir enklare att hålla hastigheten på 30 km/tim när man måste hålla undan för planteringarna. De utplacerade krukorna innebär också att det blir färre parkeringsplatser på Rasmusgatan.

I projektet ingår också att cykelställ ska placeras ut men det sker inte förrän i början av juni.

Text: Marie Bosund Hedberg

Foto: Jacques Montel

Foto: Jacques Montel

Foto: Jacques Montel

 

Foto: Marie Bosund Hedberg


Foto: Marie Bosund Hedberg

 

Enklare med solpaneler

Solceller i Sofielund

Solceller på Malmös tak, här bostadsrättsföreningen Cykeln i Sofielund. Foto: Jan Svärd, ordförande BID Sofielund.

Nu blir det enklare att sätta solpaneler och som exempel använder staden Brf Cykelns solpaneler som är en av tio installationer i samarbete mellan Fastighetsägare Sofielund och E.ON, läs mer här.

Långläsning för forsknings- och projektintresserade

Solceller i Sofielund

Så här såg det ut när det första solcellerna i Sofielund installerades. Nu har de blivit en del av en forskningsrapport från Lunds universitet.

Den som gillar forskning och fakta om energieffektivisering kommer att hitta massor av godbitar i en nyutkommen forskningsrapport från studenter vid Lunds universitets centrum för miljö- och klimatforskning.

Rapporten tar sin utgångspunkt i arbetet med att tackla Sofielunds både socioekonomiska och klimatrelaterade utmaningar på en gång. Och så innehåller den en hel del goda råd. Läs den här.

Tre ansökningar om EU-pengar

Och så bjuder vi på inte mindre än tre ansökningar från Malmö stad om EU-medel till projekt i Sofielund:

  • Case Sofielund: Projektets övergripande mål är att utveckla nya, innovativa samarbetsstrukturer och processer i Sofielund som kan bidra till hållbar tillväxt och stadsutveckling. Projektet vill utveckla det fysiska rummet och göra Sofielund till en testbädd, en pilot där det går att genomföra och testa nya idéer. Läs ansökan här.
  • Case Sofielund Entreprenörskap: Projektet vill stärka och utveckla det lokala näringslivet så att fler entreprenörer och företagare etablerar sig i Sofielund och att de via klusternätverk samarbetar för ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv i Sofielund. Läs ansökan här.
  • Yalla Sofielund – en ansökan som beviljades redan för två år sedan: Projektets mål är skapa fler och långsiktiga arbetstillfällen och en öppen arbetsmarknad för dem som i dag står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska bidra till en bättre samverkan mellan kommun, statliga myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn. Läs ansökan här.

 

 

Debatt: samarbete är nyckeln för att utveckla Sofielund

Sydsvenskan

Vilken roll har kulturen för utvecklingen av Sofielund? Läs inläggen i Sydsvenskan.

På insändarsidan i Sydsvenskan har det just inletts en debatt om kulturens plats och roll – i Sofielund i allmänhet och på Norra Grängesbergsgatan i synnerhet. Det började med ett inlägg från signaturen ”Ett flertal kulturutövare på Norra Grängesbergsgatan” och fortsätter i dag med ett svar från Fastighetsägare Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck.

Läs dem här – och delta gärna själva:

Välkommen på demokrativecka på Garaget

Demokrativecka på Garaget

Demokrativecka på Garaget 9–12 april. Allt är gratis.

Garaget är bibliotek, kreativ verkstad, ekokafé, lokal och scen för den som vill arrangera något. Nu har Garagets besökare varit med och bestämt innehållet och hoppas på många besökare under sin demokrativecka den 9–12 april.

Alla arrangemang är gratis och äger rum på Garaget, Lönngatan 30 i Malmö.

Program

Måndag 9/4 18.00–20.00: “Demokrati för alla”

Undrar du hur det går till att rösta? Vill du veta hur du kan påverka samhället och politikerna? Här lär vi oss om hur valet går till och hur vi kan förändra det som är viktigt för oss i vår kommun!

Arrangör: Sensus, Rådrum & Garaget

 

Tisdag 10/4 18.00–20.00: “Mingla med politiker!

Kom till Garaget för att träffa Malmös alla partier, passa på att ställa frågor, få information och diskutera.

Arrangör: Garaget

 

Torsdag 12/4 18.30–20.00: “Vägarna in på svensk arbetsmarknad”

Med fokus på utrikes födda förs här ett samtal med insatta personer om hur svensk arbetsmarknad fungerar. Hur har vissa lyckats med att få en anställning och vad finns det för hinder?

Arrangör: Anställningslösa i Förening & Garaget

En investeringsfond som kan värna om Sofielunds ekosystem

Sofielund har rest sig från ett läge där bilden av stadsdelen präglades av otrygghet, kriminalitet och slumvärdar. Nu är det dags att ta nästa steg. En motor här kan till exempel vara en gemenskapsdriven investeringsfond som bidrar till att stötta goda initiativ och arbetet med att sätta den framtida bilden av Sofielund som en stadsdel med stark framtidstro och gemenskap.

En första orientering

Vid ett möte på onsdagen fick representanter från Malmö stad, lokala företag, fastighetsägare, byggbolag, banker, försäkringsbolag, politiken och flera andra aktörer en första orientering om hur en sådan fond skulle kunna se ut och fungera. Deltagarna fick också tillfälle att ge inspel om fonden vid grupparbeten där aktörerna blandades och olika perspektiv mötte varandra.

Moderatorn Ulf Silbersky, som påbörjat en förstudie kring en fondstruktur,  släppte först loss några nyckelpersoner för att ge en uppdatering om läget i Sofielund just nu.

– Något avgörande håller på att hända, menade Jan Svärd som är ordförande i Fastighetsägare Sofielund: Vi har ett nytt partnerskap som drivs genom oss och staden i BID-processen. Partnerskapet är tydligt. Staden, fastighetsägarna, näringslivet, myndigheter och boende arbetar tillsammans mot samma mål.

Ett bidrag till en hållbar utveckling

Hjalmar Falck är utvecklingssamordnare i Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund. Han betonade avsiktsförklaringen att allt som görs i området ska ha påverkan på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

– Sofielund är på väg att bli en trygg, säker och ren stadsdel. Glädjande nog ser vi ingen återväxt bland de kriminella. Tillsammans med Länsförsäkringar trygghetscertifierar vi fastigheter. Sofielundpatrullen är en succé som skapar en ny känsla av lugn för de boende. När Rosengårds station invigs och Malmöringen är verklighet får verksamheterna i Sofielund ännu fler möjligheter.

Putin och Trump bär slipsar från Sofielund

Karl Landin och Victoria Percovich från White Arkitekter gjorde en presentation kring den mapping av stadsdelen som de just nu genomför. Man kartlägger strukturen i Sofielund för att skapa en uppdaterad profil av området och dess nästan 13 000 invånare.

–Vi kunde inte ana mångfalden och mängden av verksamheter när vi nu kartlagt över 1 000 verksamheter i området. Det som kännetecknar Sofielund är rimliga hyror, en tolerant miljö och en unik mix av mindre och större verksamheter. Här finns allt från frisörer, bagare och livsmedelsföretag till spännande kulturutövare – och en slips- och kravattfabrik med världen som marknad. Både Putin och Trump bär slipsar tillverkade i Sofielund!

– Den stora utmaningen inför framtiden är att vara rädd om Sofielunds känsliga ekosystem och inte förstöra det som finns och fungerar när man satsar på nya verksamheter.

En klok väg att gå 

Under grupparbetena blev diskussionerna ibland livliga, men alla var överens om att en någon form av fond kan vara en klok väg att gå för driva på de goda initiativen i Sofielund.

Kommunalrådet Andreas Schönström har färdplanen klar för sig:

– Sofielund är ett prioriterat område mellan Rosengård och innerstaden, en stadsdel med en alldeles egen själ som vi ska vara rädda om. Nu gäller det att väcka dem som inte säger sig bry sig om utvecklingen. Vägen dit är dialog och att visa att staden engagerar sig.

Ta i rejält, sa kommunalrådet

Och han fick medhåll av kommunalrådet Märta Stenevi, som dessutom sa ifrån att höja ribban.

– Varför så liten fond, varför inte dubbla den – ta i rejält istället och utveckla det till ett utvecklingsbolag. Det måste vara kraftfullt det som ska göras för att hålla långsiktigt och så att staden kan spela en viktig roll i den också.

Flera råd kring hur en fond kan se ut kom fram, allt från stiftelseform till aktiebolag och utvecklingsfond. Närmast sammanställs alla synpunkter och inom fjorton dagar återkopplas synpunkter och förslag på fortsättning till deltagarna. Målet är att ett färdigt förslag ska finnas innan sommaren och att till hösten testa någon form av fond i skapt läge.

Text och foto: Lennart Ch. Svensson

 

 

 

Nobeltunneln – Malmös vackraste tunnel – är nu invigd!

 

– Fem, fyra, tre, två, ett, noll! Härmed förklarar jag Nobeltunneln nyinvigd!

Kommunalrådet Andreas Schönström fick hjälp med nedräkningen av skolelever från Sofielundsskolan och Kastanjeskolan när Nobeltunneln högtidligt nyinvigdes på torsdagsförmiddagen. När ljuset tändes i gång- och cykeltunneln framträdde barnens konstverk på väggarna med full lyskraft.

På plats fanns nästan alla som bidragit till den färgstarka tunneln och de nymålade murarna i anslutning.  Huvudpersoner var förstås den stora gruppen elever som målat och tecknat fina, finurliga och fantastiska konstverk på temat att resa. Bland gästerna fanns också de lokala konstnärer som målat i mörker och kyla – och som drivit konstprojektet framåt ute på skolorna. På plats märktes även representanter från E.ON, Akzo Nobel/Nordsjö, Malmö stad och så klart Fastighetsägare Sofielund.

En förebild som skapar trygghet

Många vackra ord sades om färgstarka Nobeltunneln som nu betraktas som en förebild när det gäller att skapa ny trygghet med hjälp av konst, färg och ljus. Här är två citat som fångar den positiva stämningen:

– Malmö har nu fått sin ljusaste, vackraste och tryggaste gång- och cykeltunnel. Må den inspirera till ännu fler konstnärligt utsmyckade tunnlar!

– Det är så glädjande att konsten fortsätter att ta plats Malmös stadsrum. Konst lyser upp vardagen!

Läs mer

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara