Ny tunnel nästa år, och tills dess God Jul och ett Gott Nytt År

Foto: Anders Roos

 

Nu börjar det närma sig! Invigningen av nya Nobeltunneln den 11 januari. In i det sista sliter personal från Hammerglas och Elektroteam med konstverk och belysning. Tunneln ska i januari vara ett attraktivt och tryggt område att cykla och promenera genom.

– Det här kommer att bli kanonfint. Det här är ett riktigt bra samarbete mellan stadens gatukontor och näringslivet och nu skapar vi en ny attraktiv plats för många malmöbor och ännu ett tryggt stråk i Sofielund, konstaterade ordförande i Fastighetsägare Sofielund Jan Svärd (till höger) och utvecklingssamordnare Hjalmar Falck.

Här kan du läsa mer om arbetet i tunneln och även få inbjudan till invigningen. Och till dessa vill vi från Fastighetsägare Sofielund önska GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!

Foto: Anders Roos

 

Utvecklingssamordnare Hjalmar Falck från gatukontoret och som driver BID processen i Sofielund får beskrivet ramarna som ska skydda den informationsskärm som ska placeras i tunneln. Mer om detta under första halvåret nästa år.

Fler fastigheter på väg att bli trygghetscertifierade

Arbetet med att trygghetscertifiera fastigheter i Sofielund går vidare  med full kraft – bland annat för att minska manöverutrymmet för kriminella i området. Nu har fem fastigheter genomgått den första prövningen för att bli trygghetscertifierade.

Sydsvenskan beskriver arbetet med trygghetscertifieringen här. Observera att artikeln ligger bakom tidningens betalvägg.

Läs mer om bakgrunden till certifieringarna och reportage från tidigare certifieringar här och här.

 

Samlastning kan göra Sofielund till en ännu hållbarare stadsdel

Samlastning i Sofielund

En central för samlastning för sånt som ska transporteras till och inom Sofielund. Det var ämnet för ett stort möte hos Fastighetsägare Sofielund på onsdagen.

Hur kan en lösning med samlastning och samtransport se ut i Sofielund? Hur gör vi för att skapa en hållbar leveranskedja som med klimatsmarta transporter bidrar till att generera nya jobb och ökad trygghet i stadsdelen?

De frågorna och flera andra diskuterades intensivt när cirka 25 nyckelpersoner från privat och offentlig verksamhet strålade samman på Luciadagen hos Fastighetsägare Sofielund. En förebild är samlastningen i Sege Park, men det finns också flera internationella lösningar att inspireras av.

En långsiktig affärsmodell där samlastning är det normala

Målet är att hitta en samverkansform som resulterar i en samlastningscentral som blir en hub för det mesta som ska transporteras inom stadsdelen. Tillsammans ska vi skapa en långsiktig affärsmodell där samlastning är det normala.

Vinsterna med samlastning är många. Fastighetsägarna kan glädja sig över en attraktivare närmiljö, de boende kan få skräddarsydda tjänster och bättre service. Företagen i Sofielund får effektivare transporter och minskad klimatpåverkan och för transportörerna ökar effektiviteten när hela området får en adress. Ur stadens perspektiv är samlastning en grön högvinst som bidrar till ökad trafiksäkerhet, mindre buller och minskade utsläpp.

Gruppdiskussioner om samlastning i SofielundMånga utmaningar

Många goda idéer fick vingar när deltagarna efter den inledande informationen delade upp sig i mindre grupper och gick i närkamp med utmaningarna på vägen fram till en fungerande samlastning. Arbetet fortsätter och du kommer att få veta mer om hur det går här på vår webbplats.

Mötet drevs av utvecklingssamordnare Hjalmar Falck i samarbete med Trivector och det Climate-KIC-finansierade SSD-projektet.

Fortsättning följer

Det händer mycket i Sofielund just nu och cirka 110 processer inför framtiden är igång – alla med målet att gå från projektformen till fungerande långsiktiga verksamheter.

 

 

 

 

 

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

Full fart på BID-processen i Sofielund

Sofielund

Klicka på kartan för större bild.

Här får ni ta del av lite olika insatser som är igång genom BID-processen i Sofielund i Malmö.  Kartan visar också en del som vi inom Fastighetsägare Sofielund ska försöka få igång under 2018. Den används bland annat som guide för de många studiebesökare som vill veta mer om BID-processen i Sofielund – liksom för dem som bara vill veta mer om området.

Välkomna hit!

SparaSpara

SparaSpara

Tätt, grönt och blandat i framtidens stad

områdespolischef Andy Roberts

Insatserna mot de kriminella grupperingarna fortsätter med metoder som ger goda resultat, berättade områdespolischef Andy Roberts.

Polisen, företagare, fastighetsägare, Länsförsäkringar, konstnärer, Malmö stad och kommunalrådet Andreas Schönström – alla var där när Sofielunds goda krafter delade kunskaper under ett lunchföredrag i veckan.

Värd var företaget Avebe/Stadex på Kopparbergsgatan, där man varit verksam sedan år 1960. Bakom arrangemanget stod Fastighetsägare Sofielund i samarbete med Sofielunds och Möllevångens företagsgrupper.

Det händer mycket i Sofielund och stadens framtida satsningar kan bli en trampolin för att påskynda arbetet med att skapa trygghet, gemenskap och ett dynamiskt näringsliv. Utvecklingssamordnare Hjalmar Falck berättade bland annat om den ”mapping” som White Arkitekter gör för att kartlägga var och vad som skapar värden i Sofielund.

Tätt, grönt och blandat

Kommunalrådet Andreas Schönström målade upp en bred bild av Malmö stads framtidssatsningar. En motor i utvecklingen för Sofielund blir den planerade nya Pågatågsstationen i Rosengård.

– Malmö har ett behov på cirka 25 000 nya bostäder och de ska byggas genom att vi förtätar staden med mottot tätt, grönt och blandat. Med utbyggd kollektivtrafik, cykelstråk och grön förnyelse är detta en fantastisk chans för Malmö. Men vi måste tänka social hållbarhet i alla lägen. Bygger vi ett nytt torg ska det skapa arbetstillfällen för arbetslösa i närområdet. Det lokala perspektivet är avgörande för om ska lyckas få ett Malmö som hänger ihop.

Gasol vapen mot kriminella

Från polisens sida berättade kommunpolis Jonatan Örstrand och områdespolischef Andy Roberts om insatser för att störa kriminella grupper i området.

– Ett bra exempel är när vi går in på svartklubbar och beslagtar deras gasoltuber eftersom de saknar tillstånd för både verksamhet och gasolanvändning. Utan gasol får klubbarna stänga. Den stora bilden på Sofielund just nu är att brottsligheten minskar och medborgarnas trygghet ökar, och det gäller också i Seved.

Asfaltera för känslor

Daniel Stjernfeldt från gatukontoret satte agendan med budskapet ”Hur asfalterar vi för känslor” när han presenterade stadens mobilitetsplan.

– Vårt mål är att invånarna ska känna sig trygga i staden när de rör sig ute, träffas och samverkar. Alla ska våga använda sin stad.

Möte på Stadex

Det var ett blandat och engagerat gäng deltagare som fick höra olika spaningar på framtidens Sofielund och Malmö.

SparaSpara

Nu kan du träffa Malmö stads rådgivare – mitt i Sofielund!

xxx

Miljöförvaltningen rådgivare – till er tjänst!

Under hösten kommer miljöförvaltningens olika rådgivare att vara tillgängliga i Sofielund. Fastighetsägare och företagare i Sofielund kan då få svar på energi- och klimatfrågor och en överblick över vilka olika alternativ som finns.

Har du som bostadsrättsägare, fastighetsägare eller företagare frågor om skyfallsplanering, transporter eller solenergi? Behöver du tips på hur du kan energieffektivisera eller vill anlägga ett grönt tak? Vill du veta mer om framtidens energiverktyg (Energiporten) som ger förslag på energibesparande åtgärder anpassat efter just din bostadsrättsförenings förutsättningar?

Niklas Renfro, Miroslav Bijelic och Bino Svensson är energi- och klimatrådgivare. Ulrika Poppius svarar på frågor som rör urban grönska och Marcus Ljungqvist bistår med transportrådgivning.

– Det ska bli intressant att få möta lokala verksamheter i Sofielund, säger Miroslav Bijelic som genom att se över bland annat energideklarationer och lufttäthet skapat besparingar på upp till 30 procent för bostadsrätter.

Fyra tillfällen i november och december

I höst finns rådgivarna på plats i Fastighetsägare Sofielunds lokaler på Nobelvägen 23 i Malmö vid fyra tillfällen:

• Fredag 24 november 09.30–12.30
• Onsdag 29 november 16.00–20.00
• Onsdag 6 december 12.30–16.30
• Onsdag 13 december 16.00–20.00

Vill du hellre kontakta dem själv?

Niklas Renfro: 040-34 12 47, niklas.renfro@malmo.se
Ulrika Poppius: 0721-84 25 98, ulrika.poppius@malmo.se
Marcus Ljungqvist: 0709-11 80 89, marcus.ljungqvist@malmo.se
Miroslav Bijelic: 0733-28 43 85, miroslav.bijelic@malmo.se
Bino Svensson: 040-34 20 52, bino.svensson@malmo.se

Text och foto: Marc Malmqvist

Inbjudan till seminarium om partnerskap för urban hållbarhet

Miljöförvaltningen i Malmö stad och Institutionen för urbana studier vid Malmö högskola bjuder med stöd av Climate-KIC in till ett seminarium för att diskutera erfarenheter av privat–offentliga partnerskap för urban hållbarhet. Leder partnerskapen rätt? Vad har de för legitimitet?

Arbetet för att uppnå Malmö stads visioner och mål för hållbar stadsutveckling bygger på grunder som stakas ut i kommunala styrdokument som budget, översiktsplan, energistrategi och miljöprogram och som lyfts fram i Malmökommissionens rapport “Malmös väg mot en hållbar framtid”.

Men kommunen råder inte ensam över alla de beslut som behöver fattas för att visionerna ska kunna bli verklighet. Genom åren har Malmö stad därför inlett formella partnerskap med andra samhällsaktörer i olika sektorer. Exempel på sådana är byggherredialoger, ambitionsöverenskommelser såsom Klimatkontrakt för Hyllie, samt ideella föreningar som föreningen Fastighetsägare Sofielund.

Seminariet diskuterar aspekter och erfarenheter av partnerskap i Malmö.

Datum: torsdagen 7 december

Plats: St Gertrud Konferens i Malmö

Program och anmälan (senaste den 27 november) här!

Välbesökt medlemsmöte om skyfall och enskifte

Det var ett välbesökt medlemsmöte med historiska inslag hos Fastighetsägare Sofielund. Drygt 35 deltagare och många boende från området fick höra Sofielunds historia från Skabersjö gods på 1200-talet till 1792, då denna del av  V. Skrävlinge socken styckas av och Sofielundsgården byggs. 1896 skapades Sofielund municipalsamhälle, som då hade 1 740 invånare farm till 1911 då området även kallat Svinaryssland inkorporerades med Malmö.

– Industriområdet började byggas på 1930-talet, då många industrier flyttade ut hit, kunde historikern och författaren Christer Kindblad berätta. Här är alla gatunamn tagna från svenska bruks-eller gruvsamhällen som Uddeholm. Västanfors och Grängesberg.

Han guidade sedan besökarna genom Sofielund med järnväg, översvämningar, skolor och industrier. Inte minst översvämningar och den stora breda Nobelvägen väckte intresse.

– Vi hade tre stora översvämningar, 1917, 1920 och 1924 efter snösmältning och störtregn, och det är ett problem som delar av området fortfarande brottas med.

Varsam utveckling

Nobelvägen kommer att få en bättre utformning med ny cykelbana och fler övergångar, kunde utvecklingssamordnare Hjalmar Falck fylla i med.  Samma med utvecklingen av Sofielund, där staden och näringslivet tillsamanas med boende ska gå varsamt fram

– Det är klokt, med tanke på att Sofielund kom lindrigt undan vid rivningarna under 1960 och -70 talet. Stora delar av området klarade sig, även om en del av husrader utmed Nobelvägen revs. Området ger ju fortfarande intryck av småstad, berättar Christian Kindblad.

Tryggare stad

Även när det gäller tryggheten i Sofielund så är det ljusningar på gång. Ingen kriminell återväxt i området runt Seveds plan, och Sofielund är ett av de renaste områdena i staden med sin Sofielundspatrull.

Kamerorna i området runt Seveds plan verkar ha haft viss effekt, och nu ska de granskas rejält.

– Vi kommer att var färdig med en studie där vi djupintervjuar boende också till nästa år, säger kriminolog Anna-Karin Ivert. Men ser vi generellt på kriminaliteten så verkar det som om känslan av otrygghet minskar. Men vi behöver längre tid för att kunna se effekter och om bilden av området förändras.

Även stadens trygghets- och säkerhetsdirektör håller med i beskrivningen.

– Vi gör nu stora insatser bland annat kring Norra Grängesbergsgatan för att se över alla verksamheter och få bukt med en de av de problem som finns, säger Per-Erik Ebbeståhl. Och precis som BID-processen i Sofielund måste det få ta tid, så det här är något vi ska hålla på med ett bra tag.

Företagen viktiga

Både ordförande i Fastighetsägare Sofielund Jan Svärd och ordförande i Sofielunds och Sorgenfris Företagargrupp, Rolf Lantz, betonar vikten av att ändra områdets negativa bild och utveckla företagandet.

– Det är positivt att vi ser att företagen får möjlighet att utvecklas i ett tryggt område, menar Rolf Lantz.

Trygghet var alltså ett stort ämne och nu kan BID-processen stoltsera med att vara unik även genom trygghetscertifiering av fastigheter. Med på mötet var både kontorschef Anders Lindsten,och utvecklare Kenneth Johansson från Länsförsäkringar.

– En självklarhet för oss som medlemmar i Fastighetsägare Sofielund att bidra till att öka tryggheten, och det här en ren win-winsituation för alla parter, menar Anders Lindsten

Mer om trygghetscertifiering hittar du här.

Översvämning

Översvämningar som fortfarande plågar en del av Sofielund …

Nobelvägen

… och så den stora breda Nobelvägen som nu äntligen ska få cykelbana hela vägen ner.

Inbjudan till lunchföredrag om Malmö, Sofielund och dess utveckling

I samarbete med Fastighetsägarna Sofielund inbjuds medlemmarna i Sofielunds och
Möllevångens företagsgrupper till lunchföredrag den 21 november hos AVEBE/Stadex AB, som är värd för denna träff. De bjuder också på en enklare lunch.

Vi kommer att presentera framtidens Sofielund samt stadens mobilitetsplan med bland annat

  • Andreas Schönström, kommunalråd för teknik, miljö och trygghet
  • Jonatan Örstrand, kommunpolis
  • Andy Roberts, lokal områdespolischef
  • Tobias Nilsson, avdelningschef på gatukontoret
  • Daniel Stjernfeldt, kommunikatör mobilitetsplanen

Tid: Tisdag 21 november klockan 11.30–13.15
Plats: AVEBE/Stadex AB, Kopparbergsgatan 10 i Sofielund
Anmälan till monica.thulin@telia.com senast den 17 november

Välkomna!