Forskningen om BID snart i hamn

Nu är snart forskarna vid Institutionen för Fastighetsvetenskap vid Malmö högskola klara med sin rapport om “BID-processen”.

Samverkansmodellen

Sedan starten i fjol har man arbetat för att skapa en rapport som ger en överblick av liknande processer samt hur arbetet löpt på̊ i Sofielund. Redan nu kan konstateras att samverkansmodellen är en framgångsmodell.

Inbjudan till presentation kommer under våren.

Praktikplatser sökes för Ung i Sommar

Förebyggarsektionen i Innerstaden är delaktig i Ung i Sommar, som har fokus på̊ Södra Sofielund. Här kan unga Malmöbor (15–19 år) söka sommarpraktik. Nu söker man fastighetsägare och företagare som vill vara med.

Sommarpraktiken kommer att vara under två̊ perioder och varje period är fyra veckor lång. En arbetsledare kommer att anställas som har operativt ansvar för ungdomarna och som kommer att finnas tillgänglig hela perioden.

Tanken är att projektet ska bestå̊ av konkreta och stimulerande arbetsuppgifter för de unga och skapa ett mervärde. Ett samarbete har även inletts med Odlingsnätverket Seved, som erbjuder ungdomarna odlingsträffar och bevattning, att hålla efter på̊ innergårdarna samt att jobba med växtväggar.

Fastighetsägare sökes

Förebyggarsektionen efterlyser nu fastighetsägare som kan erbjuda två̊ dagars praktikarbete i veckan, till exempel trädgårdsskötsel, odling, vattning och plantering av växter. Minst fem platser finns för praktik sex timmar om dagen.

Intresserad? Hör av er till Mirella Traboulsi, fältsekreterare, 0709-14 97 04, mirella.traboulsi@malmo.se.

”Begränsa den obehöriga trafiken”

Fastighetsägare Sofielund har lagt fram ett ny önskemål om att få utökad begränsning av obehörig trafik i området runt Sevedsplan i Sofielundsområdet. Med anledning av den problematik som finns kring kvarteren från Sevedsplan till Rasmusgatan/Sofiagatan/Köpmansgatan/Jespersgatan/Mogensgatan önskar föreningen att Trafiknämnden beslutar om utökad trafikskyltning i området med motorfordonstrafik förbjuden för obehöriga kl. 21.00–05.00.

Läs mer i föreningens ansökan.

Gör det svårare för kriminella

Polisen har yttrat sig över ärendet och styrker föreningens önskan med grund i att förbjuden trafik med motorfordon under den tid som föreslås skulle göra det svårare för kriminella att färdas till och från området i syfte att begå brott.

Läs mer i Polisens yttrande.

Fokus på rent och snyggt

Just nu är det fokus på rent och snyggt i området. Här pågår samtal mellan staden och fastighetsägarna om en ”områdespatrull” som ska bidra till att hålla ordning i hela området. Vi ser också över vissa stråk som behöver snyggas till samt nedklottrade ytor.

Medborgarinitiativet

Ett exempel är medborgarinitiativet kring planket vid Heleneholmsstigen. Förslaget handlar om att längs planket som möter den som går eller cyklar från Södervärn, under Nobelvägen och in på Södra Sofielund, plantera olika sorters klätterväxter. Inom några år skulle då en spännande, föränderlig växtvägg hälsa boende och besökare välkomna.

Du hittar det inskickade initiativet på Malmö stads hemsida.

Ny fond ska bidra till föreningslivet

Fastighetsägare Sofielund kommer att bidra till föreningslivet i området genom en nystartad fond för ideella aktörer. Varje år kommer 100 000 kronor att finnas till hands, där det går att söka som högst 15 000 kronor. Idén kommer från styrelsens Jan Svärd.

– Det är viktigt att vi stödjer det aktiva föreningslivet i området. Det ska inte heller vara så krångligt att söka.

Ansökningsinformation

För de som vill söka finns regler under fliken Föreningen här på hemsidan, och för de som önskar hjälp att utforma ansökan så finns det att få.

– Det kan ju vara så att man vill göra större projekt och då är det bara att höra av sig, så ska vi försöka hjälpa till att lotsa vidare, säger Jan Svärd.

Kartläggningen av Sofielunds problembild klar

Kartläggningen av den lokala problembilden i Norra och Södra Sofielund.

Nu är kartläggningen av den lokala problembilden i Norra och Södra Sofielund klar. Den är gjord av Malmö högskola i samarbete med Fastighetsägare Sofielund.

Det här kunskapsunderlaget är en studie av den områdesundersökning som gjordes 2012 samt av tidigare trygghetsmätningar och intervjuer med verksamheter i området. Dessutom finns en enkät som skickats till 120 fastighetsägare i området.

Resultatet

Forskarna pekar ut ”hot-spots” i området och ger en del rekommendationer för fortsatt arbete. Här pekas bland annat på̊ att polisen bör fokusera på̊ dessa platser, att ha en långsiktig brottsförebyggande plan och att om det ska finnas kameror bör det övervägas noga. Samverkan med fastighetsägare och boende betonas samt att lokala verksamheter stöds.

Läs gärna rapporten i sin helhet eller den kortare sammanfattning som också finns tillgänglig.

Mera boende- och miljöparkering i Sofielund

Efter förslag från Fastighetsägare Sofielund är det nu klart för ytterligare boendeparkering inom Sofielundsområdet. Det blir södra delen av Sofielund som blir nästa område. Det startar till våren, och parkeringsautomater sätts ut i området. Det blir ett speciellt fokus på att kunna köpa biljetter via SMS.

Miljöparkering

Samtidigt kommer även miljöparkeringen igång. Det innebär att gatorna kan hållas renare.

Nu går vi vidare med arbetet för Sofielunds industriområde.

Brist på busstrafik

Fastighetsägare Sofielund har tillsammans med boende uppmärksammat bristen på bussar och busskur längs Lönngatan, speciellt vid Sofielunds Folkets Hus.

Lönngatan är en av de gator som fungerar som genomfartsled i Sofielund, och alltfler väljer den här sträckningen för att ta sig in till centrum. För att underlätta och även bidra till en minskning av koldioxidutsläpp ser föreningen gärna att bussturerna utökas i området.

Skrivelse

En skrivelse är skickad till Skånetrafiken och gatukontorets trafikavdelning för att vi gemensamt ska kunna lösa tillgänglighet och möjlighet att fler bussar stannar på Lönngatan. Mer information finns i vår skrivelse, som du kan läsa här.

Läs även mer om busstrafiken i Skånska Dagbladets artikel.

Möte med Posten om paketutlämning

Ett led i arbetet mot ökad trygghet i Sofielundsområdet handlar om post- och paketutlämning. Posten delar exempelvis fortfarande inte ut paket i kvarteren runt Rasmusgatan.

Normal postgång

Vi har nu haft ett första möte tillsammans med Posten och Polisen och tanken är att det ska bli normal postgång i kvarteren. Ett nytt möte med en mindre arbetsgrupp planeras i januari med målsättning att det här ska lösas.

Läs mer i Sydsvenskans artikel.