Polisen lovar fortsatt stöd

Den 16 maj skrev vi ett öppet brev till polisen och det ansvariga kommunalrådet, Andreas Schönström.  Syftet var att understryka hur nödvändigt det är att samhället inte slappnar av. Tvärtom behöver vi mer hjälp. Bland annat vill vi att arbetet intensifieras i södra delen av området, och de boende och verksamheterna i området måste försäkras om att det absolut inte minskar.

Nu har vi fått svar från polisen, som understryker att de kommer att prioritera Sofielund och insatserna här. Polisen ser även mycket positivt på fastighetsägare och näringslivets ansats att området inte kan förändras om det inte sker i samverkan.

Läs mer!

Uppdaterat:

Sök stöd för er förening

I fjol instiftade Fastighetsägare Sofielund en fond för föreningar, frivilligorganisationer, medborgargrupper och andra aktörer som riktar sig till Malmöbor i området.

Fonden disponerar 100 000 om året och ska stödja ett rikt och aktivt föreningsliv, som ju är avgörande den sociala utvecklingen och engagemanget i området. Fokus ligger på kultur, delaktighet, föreningsliv och socialt ansvar.

Ni kan få 15 000 kronor i stöd

Fonden betalar ut max 15 000 kronor per förening och för att kunna komma ifråga krävs att ni:

 • har valt styrelse, har årsmöte, antagit stadgar
 • har varit verksamma i minst sex månader
 • har minst 10 medlemmar
 • är aktiva och bedriver en verksamhet av ideell och allmännyttig karaktär i Sofielund
 • efter avslutat projekt kan redovisa hur bidraget har använts

Ansökan ska göras skriftligen och innehålla följande:

 • Mål och syfte.
 • Vad ska göras? Hur? Varför?
 • Vilket resultat ska uppnås?
 • Tidplan.
 • Ekonomisk plan.
 • Verksamhetens stadgar.

Kontakta utvecklingsledare Hjalmar Falck om ni har frågor, telefon 040‐34 57 50.

Skicka ansökan med post till

Fastighetsägare Sofielund
Idunsgatan 2
214 30 Malmö

eller med e-post till E-post: hjalmar.falck@malmo.se

Läs mer om fonden här.

Vinn på våra misstag!

Vinn biobiljetter

Hej då, gamla hemsidan!

Nu tar Fastighetsägare Sofielund ytterligare ett steg, den här gången med nytt utseende, ny logga och en helt ny webbplats. Välkommen hit! Men liksom i de flesta nybyggen har vi säkert gjort några misstag. Dem vill vi rätta till. Kanske har något blivit alldeles fel?

Vi behöver din hjälp!

Gå igenom hemsidan, läs våra texter, titta på bilderna och klicka på länkarna. Har vi stavat fel? Hittar du länkar som inte leder någonstans? Har vi glömt något viktigt?

Mejla en beskrivning av felet tillsammans med en skärmdump eller adressen till sidan där du hittat det. Beskriv vilken sorts dator eller surfplatta eller mobiltelefon du använde. Glöm inte namn och version på webbläsaren, så att vi kan räkna ut vad vi behöver göra för att bli bättre.

Biobiljetter att vinna

Som belöning delar vi ut biobiljetter. Om du är först med ett tips enligt ovan får du två biobiljetter – sammanlagt delar vi ut 20 stycken!

Öppet brev till polisen och Malmö stad

Under många år har Södra Sofielund varit hårt drabbat av skjutningar, handgranater, droger och annan kriminalitet. Tillsammans med polis och kommunala myndigheter har vi dock lyckats förbättra situationen.

De fyra kameror som satts upp har dock inneburit att de kriminella har förflyttat sin verksamhet några kvarter bort, och det senaste dryga halvåret har samma situation som tidigare uppståt igen – nu kring områdets öppna torgyta samt utanför sju–åtta verksamheter. 15–20 kriminella hotar och trakasserar butiksinnehavare och kunder.

Fortsatt arbete

Fastighetsägare Sofielund hoppas nu att det mycket goda samarbetet med polisen och staden ska fortsätta. Föreningen vill att arbetet intensifieras i södra delen av området, och de boende och verksamheterna i området måste försäkras om att det absolut inte minskar.

Läs vårt brev till polisen och det ansvariga kommunalrådet, Andreas Schönström (pdf).

Trångt på Västanforsgatan

I höst träder boende- och avgiftparkering i kraft i Sofielunds industriområde samt Annelund och Lönngården. Nu vill Fastighetsägare att kommunen även ser över möjligheten för ett stopp- och parkeringsförbud längs ena sidan av Västanforsgatan. Denna är trång och hårt belastad, inte minst av nya småverksamheter som använder långtidsparkerade bilar som ”lager”.

Ytterligare information

Läs föreningens brev (pdf) till tekniska nämnden.

Nu kan alla företag dra nytta av vårt avtal mot klotter på Norra Grängesbergsgatan

Fastighetsägare Sofielund anlitar sedan en tid Saneringscompaniet för att ”nollställa” och hålla Norra Grängesbergsgatan fri från klotter. Metoden bygger på att vi agerar snabbt och tar bort nytt klotter så fort det dyker upp. Klotter som sitter föder nytt klotter!

Föreningen och medlemsföretagen Pågens, Stadex och Errom har hittills tagit kostnaden för den här nollställningen. Vi erbjuder nu  alla företagare längs gatan samma förmånliga avtal som vi själva redan har med Saneringscompaniet, även om ni inte är medlemmar i föreningen.

Kontaktuppgifter

Kontakta Saneringscompaniet, Alexander Blacker, 0708-10 77 11 eller e-post: alexander.blacker@saneringscompaniet.se

Meddela gärna också Fastighetsägare Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck om vilket avtal ni tecknar.

Läs mer här om satsningen här (pdf).

Yalla Trappan kommer till Sofielund

Nu är det klart att Yalla Trappans modell i Rosengård skalas upp och blir Yalla Sofielund på Nobelvägen 23 – samma lokaler som Fastighetsägare Sofielund sitter i. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som bidrar till att utveckla arbetsintegrerade sociala företag.

Under utveckling

Projektet föddes som en idé från en av medlemmarna i Fastighetsägare Sofielund. I lokalerna har redan Yalla Trappans ateljé, Somalia Information and Business Centre samt Open Skåne flyttat in, och fler verksamheter är på väg.

Lokalerna på Nobelvägen är på väg att bli Sofielunds “arbetsmarknadshub”.

Läs mer om Yalla Sofielund i Sydsvenskan.

Yalla trappan i Sydsvenskan 160201

Fler förbättringar av fysiska platser

Några nya fysiska platser i Sofielund ses nu över för att skapa mer möten och tillgänglighet, bland annat följande:

 • En hörna vid Pågen ut mot Norra Grängesbergsgatan där man vill skapa en minipark med sittplatser.
 • Längs Kopparbergsgatan finns förslag på att skapa bättre tillgänglighet och nya sittplatser med grönska.
 • För Rasmusgatan finns idéskisser på hur gröna träd kan användas i olika gatustråk och miljöer.
 • Utanför Kontrapunkt på Västanforsgatan placeras cykelställ för att underlätta för cyklister.
 • För Gullängsparken finns en förhoppning om att få utveckla odlingar och på sikt en aktivitetsyta.
 • Utsmyckning av tunneln under Nobelvägen fortsätter tillsammans med en konst- och kulturgrupp, som även skissar på förslag för elskåp i området.
 • Klotteravtal är också på väg att skrivas med ett antal fastighetsägare, speciellt ett antal längs Norra Grängesbergsgatan. De kommer tillsammans med föreningen att se till att ”nollställa” gatan från klotter.

Klart för boendeparkering i hela området

Efter att boendeparkering införts i Södra Sofielund har problemen ökat i närliggande områden.
 Tekniska nämnden tar nu ett helhetsgrepp om hela Sofielund och grannområden.

Tydlig effekt

Det var efter införandet
 i södra delen som det märktes en tydlig påverkan på områdena Lönngården och Annelund. Fastighetsägare Sofielund föreslog i fjol att modellen med boende- och miljöparkering borde utökas i dessa delar också. Först ut blir Östra Sorgenfri-området med boendeparkering under sommaren. Därefter påbörjas övriga Sofielund.

Gatustråk som Uddeholmsgatan, Annelundsvägen och Västanforsgatan är några exempel där det kommer att göra stor skillnad mot dagens trånga gator, felparkeringar, långtidsparkerare och där det kommer ha effekt mot drogförsäljning. Inom industriområdet blir det avgiftsbelagd parkering. Alla områden kommer att märka av en betydligt bättre miljöstädning.

Parkeringar i Sofielund väcker intresse för folkhälsa

Många aktiviteter och processer pågår inom området Sofielund i Malmö. En spännande insats är införandet av boendeparkering i hela området, som vi tidigare berättat om. Startskottet blir i
 Östra Sorgenfri innan sommaren och därefter hela industriområdet, Annelund och Lönngården.

Bättre sömn

Oftast förknippas denna sorts förändringar med bättre tillgång till p-platser, men den vanligaste kommentaren där det införts har varit att “nu kan man sova på nätterna”. Just det har väckt forskares intresse vid Arbets- och miljömedicin, Region Syd, i Lund, som nu vill följa införandet och resultatet ur ett folkhälsoperspektiv.