”BID är bra för demokratin”

Fördelar med BID

”Vi bör intensifiera diskussionerna om BIDs och om vad enskilda företag har att vinna på att engagera sig i långsiktigt lokalt utvecklingsarbete.”

Det skriver Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef på en av Fastighetsägarnas regionföreningar i senaste numret av Fastighetstidningen.

Fördelar med BID

Antoni menar att det finns stora fördelar med BID-samverkan, inte minst genom att både problembeskrivning och handlingsplan kommer från gräsrotsnivå, från de fastighetsägare och verksamheter som är direkt berörda av problem som otrygghet, vandalisering och socialt förfall.

”Det tror jag är bra för demokratin och det är bevisligen bra för den lokala utvecklingen”, skriver han.

Läs hela artikeln här!

 

Miljön i fokus i Sofielund

Miljön i fokus

Miljön var i fokus när Fastighetsägare Sofielund höll arbetsmöte tillsammans med experter och nyckelpersoner från bland annat Malmö stad, E.ON och konsultbolaget Trivector i går. Ämnet var åtgärder för ett hållbarare Sofielund i frågor som mobilitet, avfallshantering, dagvattenhantering och energi.

Artikel i Skånska Dagbladet

Mer om detta arbetet och sammanställning över olika idéer och förslag kommer framöver, men redan nu kan man läsa en artikel i Skånska Dagbladet om mötet och våra diskussioner.

Seveds FK firar upphöjelsen till division 6

Fotbollslaget Seveds FK som samarbetar med Fastighetsägare Sofielund

Här skriver fotograf Anders Mattsson om fotbollslaget Seveds FK som samarbetar med Fastighetsägare Sofielund. Och visst är de värda alla uppmuntran!

”Seveds FK är en förening som tar vara sina medlemmars intressen för samhället och idrotten, typ fotbollen. Att delta i vårt arbete kommer att ge barn och ungdomar ett ökat självförtroende, ökad kulturell förståelse och icke minst respekt för deras medmänniskor.

Vikten av en personlig trygghet

Föreningen vill också peka på det viktiga med egen utbildning och att få ett yrke som man kan leva med och få en personlig trygghet av och därmed hålla sig borta från sånt som drogmissbruk. Att få en plats i vårt samhälle, att känna till reglerna om mänskliga rättigheter, att kunna arbeta ideellt och religiöst obundet.

I föreningen kan man få igenom egna idéer till nya projekt som man tror på och som kan gagna Seved och sig själv, och genom det ta en bra plats i samhället.”

 

Samverkan ger energi i hållbarhetsprocess

Boende, Integration och Dialog

Jan Svärd, ordförande Fastighetsägare Sofielund, Stefan Håkansson, stf vd, E.ON, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande Malmö kommunstyrelse och Carina Svensson, ordförande VA Syd, undertecknade avsiktsförklaringen för lokalt hållbarhetsarbete i Sofielundsområdet. Foto: Marie Rasmusson

Fastighetsägare Sofielund har gått i spetsen för ett lokalt hållbarhetsarbete som kan bli en förebild för resten av landet. Fredagen den 17 februari undertecknades en avsiktsförklaring mellan föreningen, E.ON, Malmö stad och VA Syd kring konkreta insatser för att stärka Sofielundsområdet. Allt som görs ska ha en direkt påverkan på FNs hållbarhetsmål.

Genom avsiktsförklaringen knyts det lokala föreningslivet, det privata näringslivet, myndigheter och kommunala verksamheter tätare tillsammans.

– Namnteckningarna betyder att aktörerna vill hitta gemensamma lösningar och bidra efter sina egna kompetenser, säger Jan Svärd, ordförande i Fastighetsägare Sofielund.

BID-modellen för långsiktigt hållbar utveckling

Sedan 2013 har Fastighetsägare Sofielund arbetat efter en internationell modell för stadsutveckling, BID, som i Malmö står för Boende, Integration och Dialog. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i området och man fokuserar på boende och stadsutveckling, barns och ungas vardagsvillkor, sysselsättning, hälsa, levnadsvillkor och inflytande.

– Det här är ingen quick fix, förklarar Hjalmar Falck, heltidsanställd verksamhetsledare. Vi har ingen bortre tidsgräns utan arbetar medvetet långsiktigt för att alla som lever och bor i Sofielundsområdet ska trivas och känna sig trygga.

– Idén med BID finns även i Göteborg och Stockholm och vi samarbetar i våra nätverk. Det vi gör nu är ett rejält handslag och det är en styrka att vi har Malmö stad med oss, fortsätter han.

– Jag har ingenting emot att staten får tillgodogöra sig några goda exempel från Malmö, kommenterar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande. Finansdepartementet har visat intresse för Sofielundsprocessen och om lagen står i vägen för ett lyckat resultat kan man ändra på det.

Solpaneler och solcellsanläggningar

– I arbetet med att skapa ett hållbarare Sofielund har redan nio fastighetsägare tagit ett steg med att installera solpaneler, berättar Hjalmar Falck. Nu tar vi nästa steg för att se hur vi kan skapa solcellsanläggningar med andelsköp för boende och verksamheter i Sofielund och erbjudande om grön el för alla hushåll och fastighetsägare. På listan står även laddstolpar, arbetsmöten kring skyfallsproblem, grön-blå lösningar kring dagvattenhantering och hur vi kan hjälpa fastighetsägare med att få kontroll på sina energikostnader.

Socioekonomiska fördelar

– Sofielund är en av våra innovationsplattformar, säger Stefan Håkansson, tillförordnad vd, E.ON. Vi har funnits med vid byggen i Hyllie och Västra hamnen men här har vi gått från ambition till handling. I sådana här processer handlar det om människor och den energi de kan ge. Vi hoppas mycket på det som kommer ut av den här avsiktsförklaringen.

– Klimatinsatserna handlar inte bara om tekniska system som ska fungera, säger Per-Arne Nilsson, miljöförvaltningen. Det skapas synergieffekter så att frågorna glider ihop och det går inte att komma ifrån de socioekonomiska fördelarna om processen blir framgångsrik. Det lokala hållbarhetsarbetet i Sofielund intresserar även forskare från Malmö högskola, Lunds universitet och Naturskyddsföreningen som vill mäta effekterna av olika miljöinsatser. Genom avsiktsförklaringen förbinder sig aktörerna att avsätta en viss del av hållbarhetsvinsten till en fond som ska främja insatser mot utanförskap, arbetslöshet och för frågor som gagnar samhällsutvecklingen.

Text: Marie Bosund

Vidare läsning
Sydsvenskan – Samverkan för att få solceller och laddstolpar till Sofielund
Skånska Dagbladet – Klimatavtal ska ge ett grönare Sofielund

Arbetet i Sofielund och inte minst i Sevedsområdet har börjat ge resultat. En framgångsfaktor är partnerskapet som pågår inom Fastighetsägare Sofielund mellan stad, näringsliv, civilsamhälle och myndigheter. Sydsvenskan – Färre Malmöbor utsatta för brott men oron ökar

Seminarium i Landskrona om jobb och hållbar stadsutveckling

Fredag den 10 februari är det dags för uppföljning av fjolårets uppskattade seminarium Landskrona Social Sustainability Day.  Temat är möjligheten till arbete och hur viktigt detta är för att våra städer ska kunna fortsätta att utvecklas med en välmående befolkning. Tillhörighet, meningsfullhet och delaktighet står högt på listan för att skapa innanförskap.

Dagens talare

talarlistan står bland andra serieentreprenören och samhällsbyggaren Dan Olofsson, som berättar om sina sociala projekt och arbetet med organisationen Star for Life. Dessutom talar Jayways koncernchef Mats Weidmar om projektet “Talent without borders” som ger nyankomna möjlighet till praktik/jobb inom teknikområdet, samt ingenjören Qamar Happoush och Byggnadsfirman Otto Magnussons vice VD Dan Magnusson om att aldrig ge upp och att alltid försöka vidare.

Deltar gör också Hjalmar Falck från Fastighetsägare Sofielund och Malmö stad samt Landskrona stads stadsdirektör Christian Alexandersson, som talar om vikten av smart stadsbyggnadsutveckling och Sigrun Sigurdsson, projektledare Fryshuset, som tillsammans med projektledare Alán Bessari berättar om Hubhult-projektet.

Anmälan

Arrangör är Landskrona stad och Sydsvenska Industri- och handelskammaren. Anmäl dig här!

 

En skrift fylld av goda exempel

BIDS på svenska

BIDS på svenska är utgiven av Fastighetsägarna Stockholm. Läs den här!

Oavsett om du är på besök i en stadsdel eller bor där, så påverkas din uppfattning av området av ytorna mellan husen. Känslan av trivsel och trygghet är central. Många aktörer har inflytande och påverkan på stadsmiljöns utformning. Men fastighetsägare och kommuner är de två aktörer som har rådighet över stadsrummet, fastigheterna och fysiska miljöer mellan husen.

Läs om hur samverkan kan göra stadsmiljön bättre

Ett exempel på hur man kan tackla detta är Fastighetsägare Sofielund, som bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Detta exempel ingår i BIDs på svenska, som är utgiven av Fastighetsägarna i Stockholm. Skriften vill visa hur det utifrån svenska förhållanden går att arbeta i samverkansformer inspirerade av det som internationellt ofta benämns Business Improvement Districts (BIDs). Hur ser det ut idag och vad kan göras bättre?

Skriften vänder sig särskilt till fastighetsägare, kommunpolitiker och tjänstemän. Ambitionen är att ge en introduktion till BIDs och att utifrån konkreta erfarenheter ge inspiration till fastighetsägare som funderar på att formalisera nya lokala samarbeten. Dessutom får kommuner tips om vad som är bra att tänka på för att främja BID-inspirerade samarbeten.

Läs den här!

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm i slutet av januari. Medverkade gjorde bland andra justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Läs rapporten från Sustainable City Development-dagarna

Sustainable City Development-dagarna i Malmö 30 november till 2 december lockade deltagare från många länder. Några av dem var studenter, som dokumenterade olika delar av konferensen.

Rapport om BID

En av dessa studenter var Gabriel Neira Voto från Brasilien, som själv driver liknande projekt där. Hans rapport handlar om BID-spåret, och den kan hämtas här. Så här skriver han i ett följemejl:

I have a personal interest in this project as it connects very much with the NGO I founded in Brazil, called Favela Verde. There, we also work in a very deprived place called favela da Rocinha, the biggest slum of Latin America, where there are different infrastructural issues but also very similar social structure and project issues if compared to Sofielund.

Therefore I thought that it would be interesting to compile the information of this micro project we had during the SCD 2016 conference.

Följ studenters syn på området Sofielund

Studenters syn på stadsplanering

Lite av tankarna från den första presentationen med studenterna.

Välkomna till en spännande förmiddag hos Fastighetsägare Sofielund på Nobelvägen 23 i Malmö. Vi börjar klockan 9.30 måndag den 9 januari. Ämnet är studenters syn på stadsplanering.

Det är en grupp mastersstudenter som läser inriktning entreprenörskap och stadsplanering vid Malmö högskola, som ska ge sin bild av framtidens Norra Grängesbergsgatan i Sofielund. Uppdraget bygger på att studenterna tillsammans med Fastighetsägare Sofielund, Drivhuset på Malmö högskola, universitetsadjunkt Fredrik Björk vid högskolan samt Malmö Innovationsarena ska presentera gatan som ett handelsstråk med bostäder.

I samarbete med Fastighetsägare Sofielund fortsätter det här samarbetet under våren för att vi ska få nya intryck och inspel på både problem och möjligheter i Sofielund.  På tur står både elever från Latinskolan med lärarlag och studenter på Malmö högskola från vårens kurs i Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling. I denna kurs kommer 25–30 studenter att välja områden i Sofielund och ge sin vision för området.

Välkomna till den första presentationen av deras förstudier den 9 januari. Inlämningen innehåller flera delar: själva presentationen, en förstudierapport samt en kortare mer teoretisk, personlig reflektion. Den här kursen ges på engelska medan övriga under våren är på svenska.

 

Anmäl dig här:

Vill du vara med? Anmäl dig till mig senast den 6 januari: hjalmar.falck@malmo.se

 

Program

9.30–11.00             Studenterna presenterar sina arbeten, 30 minuter per grupp med 15 minuter för frågor och kommentarer.

11.00–11.30           Feedback generellt om projekten och vilka möjligheter som kan finnas för framtiden.

11.45–12.30           (endast lärare/studenter): Kursfeedback/reflektioner

Fika är framdukat hela förmiddagen.

Studenters syn på stadsplanering - karta

Fortsättning följer – arbetet med Sofielundspatrullen

Arbetet med Sofielundspatrullen i området som stöds av Fastighetsägare Sofielund har fallit så väl ut att projektet nu förlängs –med målet att hitta en långsiktig lösning. Beslutet att förlänga till efter sommaren nästa år har tagits i den styrgrupp som håller i projektet.

Fastighetsägare Sofielund ställer sig bakom detta och skjuter till ytterligare 100 000 kronor som stöd till material i arbetet.

– Det är glädjande att det fallit så väl ut, konstaterar styrelsen.

Omtalat projekt

Patrullen är snart uppe i 15 deltagare, som bidrar till att hålla området rent och snyggt. Det är ett projekt som verkligen syns och som det talas om, och en särskild julhälsning riktades till gruppen från fastighetsägarna i området.