24 jun, 2019 Möllevången Sofielund

Nu kommer BID-modellen till Möllan också

Möllevångstorget i Malmö.

– Ett arbete enligt BID-modellen har goda möjligheter att förbättra situationen på Möllan, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service. Foto: Wikimedia Commons enligt CC BY-SA 3.0.

Tekniska nämnden i Malmö stad har beslutat att införa den framgångsrika BID-modellen även på Möllevången. Modellen innebär att näringsidkare, fastighetsägare, föreningar och andra lokala aktörer tillsammans arbetar för ökad trygghet och tillit i det gemensamma närområdet. Nämnden har avsatt 500 000 kronor för arbetet under 2019.

I Sofielund har Fastighetsägare BID Sofielund arbetat för ökad social hållbarhet och trygghet enligt BID-modellen ända sedan 2014. Inspirationen kom från den amerikanska samverkansmodellen Business Improvement District, som är ett verktyg för stadsutveckling. I Malmö står BID i stället för Boende, Integration och Dialog.

Läs mer i Malmö stads pressmeddelande här.