All posts by Erik Rudvall

Nu startar Sofielunds familjeodling i Guldängsparken

Bild från Växtvärket.

 

Våren 2018 startar Växtvärket en odling för familjer med träffar en gång i veckan på Guldängen i Sofielund.

Informationsträff den 21 mars

Den 21 mars klockan 18–19 är det möte på Underverket på Hasselgatan för alla som är intresserade av att delta i familjeodlingen. Växtvärket visar bilder på designen av odlingsplatsen, berättar om det tänkta upplägget, diskuterar förslag på och önskemål om aktivteter och avslutar med en promenad till Guldängen där man ska odla.

Mötet blir en chans för er deltagare att få information och vara med och medskapa platsen och innehållet innan man drar igång.

Läs mer och anmäl dig här!

 

SparaSpara

SparaSpara

Läs den populärvetenskapliga rapporten om solpaneler i Sofielund

Solelsproduktion i Sofielund.

Diagram över solelsproduktionen för de nio solcellsanläggningarna i Sofielund, april–december 2017.

Nu finns en rapport/utvärdering som visar hur mycket Sofielunds solcellsanläggningar producerade under perioden april till december 2017 (den sista anläggningen driftsattes i mitten av mars).

Ni som vill veta mer om möjligheten att installera solpaneler – hör av er till oss. Kontaktinformation finns längst ner på sidan!

SparaSpara

Trygghetscertifiering ”hemma hos” Fastighetsägare Sofielund

Trygghetscertifiering på Nobelvägen 21–23

Under en trygghetscertifiering går Länsförsäkringar igenom allt som är viktigt för säkerheten i en fastighet

Det gäller att leva som man lär. Det mottot omsatte Fastighetsägare Sofielund under tisdagen i praktisk handling. Då genomförde Länsförsäkringar Skåne tillsammans med fastighetsägaren Lifra en inspektion för en trygghetscertifiering av fastigheten Nobelvägen 21–23. Här har Fastighetsägare Sofielund sitt kontor.

Verksamhetsledare Hjalmar Falck såg fram emot genomgången av fastigheten som rymmer både butiker, kontor, lägenheter och den kända träffpunkten Yalla Sofielund. Under dagen kontrollerades också fastigheter på Rasmusgatan, Mogensgatan och Köpmannagatan som ägs/förvaltas av Lifra.

En förebild

– Lifra är en förebild som varit engagerad i BID-projektet sedan starten tillsammans med HSB, Fastighetsägare Syd, Heimstaden och MKB. Lifra äger och/eller förvaltar många fastigheter i Malmö och har alltså en viktig roll i stadens satsning på ökad trygghet för invånarna, menar Hjalmar Falck.

Trygghetscertifieringen – som utförs av Länsförsäkringar Skåne – innebär att man går igenom fastigheten och kollar sådant som kan påverka tryggheten där. Det handlar om belysning, lås, brandskydd och utrymningsvägar, men också om att entréer, lägenheter och förråd är tydligt utmärkta så att det är lätt att hitta.

Anders Krasse, förvaltare på Lifra, och hans medarbetare visade runt Länsförsäkringars inspektörer i de aktuella fastigheterna.

– Jag är så klart nyfiken på resultatet. Vi jobbar hårt med trygghetsskapande åtgärder, och det kommer att kännas bra om vi får ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Låsen oftast den svaga punkten

Andreas Johansson från Länsförsäkringar Skåne såg nöjd ut när han bockade av de olika kontrollpunkterna i protokollet. Han har genomfört ett antal inspektioner i Sofielund och har lagt märke till var de svagaste punkterna finns i husens trygghetspaket.

– Det vi oftast upptäcker är att låslösningar för vind och källare inte håller måttet. En annan sak är att låskoder är möjliga att använda nattetid, koderna kan komma på drift och det bidrar till att obehöriga personer kan ta sig in i fastigheten. Fastighetsägarna är tacksamma för våra påpekande och åtgärdar för att klara kraven för trygghetscertifiering.

svaga punkter

Anders Krasse på Lifra visar trygghetslösning med modern teknik.

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

BID: en lösning på utanförskap och förslumning

Debatten om BID:s har tagit fart, och BID framförs nu som en lösning på utanförskap och förslumning.

Fastighetsägare Sofielund gör gemensam sak med Göteborg och Stockholm för att se hur BID-processer kan utvecklas och hur en eventuell reglering kring BID:s kan formas. Det är ett treårigt forskningsprojekt där vi deltar med Göteborgs universitet. Förhoppningen är att detta godkäns under våren.

Debatten är i alla fall gång kring BID:s i Sverige, och här är några aktuella inlägg:

En investeringsfond som kan värna om Sofielunds ekosystem

Sofielund har rest sig från ett läge där bilden av stadsdelen präglades av otrygghet, kriminalitet och slumvärdar. Nu är det dags att ta nästa steg. En motor här kan till exempel vara en gemenskapsdriven investeringsfond som bidrar till att stötta goda initiativ och arbetet med att sätta den framtida bilden av Sofielund som en stadsdel med stark framtidstro och gemenskap.

En första orientering

Vid ett möte på onsdagen fick representanter från Malmö stad, lokala företag, fastighetsägare, byggbolag, banker, försäkringsbolag, politiken och flera andra aktörer en första orientering om hur en sådan fond skulle kunna se ut och fungera. Deltagarna fick också tillfälle att ge inspel om fonden vid grupparbeten där aktörerna blandades och olika perspektiv mötte varandra.

Moderatorn Ulf Silbersky, som påbörjat en förstudie kring en fondstruktur,  släppte först loss några nyckelpersoner för att ge en uppdatering om läget i Sofielund just nu.

– Något avgörande håller på att hända, menade Jan Svärd som är ordförande i Fastighetsägare Sofielund: Vi har ett nytt partnerskap som drivs genom oss och staden i BID-processen. Partnerskapet är tydligt. Staden, fastighetsägarna, näringslivet, myndigheter och boende arbetar tillsammans mot samma mål.

Ett bidrag till en hållbar utveckling

Hjalmar Falck är utvecklingssamordnare i Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund. Han betonade avsiktsförklaringen att allt som görs i området ska ha påverkan på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

– Sofielund är på väg att bli en trygg, säker och ren stadsdel. Glädjande nog ser vi ingen återväxt bland de kriminella. Tillsammans med Länsförsäkringar trygghetscertifierar vi fastigheter. Sofielundpatrullen är en succé som skapar en ny känsla av lugn för de boende. När Rosengårds station invigs och Malmöringen är verklighet får verksamheterna i Sofielund ännu fler möjligheter.

Putin och Trump bär slipsar från Sofielund

Karl Landin och Victoria Percovich från White Arkitekter gjorde en presentation kring den mapping av stadsdelen som de just nu genomför. Man kartlägger strukturen i Sofielund för att skapa en uppdaterad profil av området och dess nästan 13 000 invånare.

–Vi kunde inte ana mångfalden och mängden av verksamheter när vi nu kartlagt över 1 000 verksamheter i området. Det som kännetecknar Sofielund är rimliga hyror, en tolerant miljö och en unik mix av mindre och större verksamheter. Här finns allt från frisörer, bagare och livsmedelsföretag till spännande kulturutövare – och en slips- och kravattfabrik med världen som marknad. Både Putin och Trump bär slipsar tillverkade i Sofielund!

– Den stora utmaningen inför framtiden är att vara rädd om Sofielunds känsliga ekosystem och inte förstöra det som finns och fungerar när man satsar på nya verksamheter.

En klok väg att gå 

Under grupparbetena blev diskussionerna ibland livliga, men alla var överens om att en någon form av fond kan vara en klok väg att gå för driva på de goda initiativen i Sofielund.

Kommunalrådet Andreas Schönström har färdplanen klar för sig:

– Sofielund är ett prioriterat område mellan Rosengård och innerstaden, en stadsdel med en alldeles egen själ som vi ska vara rädda om. Nu gäller det att väcka dem som inte säger sig bry sig om utvecklingen. Vägen dit är dialog och att visa att staden engagerar sig.

Ta i rejält, sa kommunalrådet

Och han fick medhåll av kommunalrådet Märta Stenevi, som dessutom sa ifrån att höja ribban.

– Varför så liten fond, varför inte dubbla den – ta i rejält istället och utveckla det till ett utvecklingsbolag. Det måste vara kraftfullt det som ska göras för att hålla långsiktigt och så att staden kan spela en viktig roll i den också.

Flera råd kring hur en fond kan se ut kom fram, allt från stiftelseform till aktiebolag och utvecklingsfond. Närmast sammanställs alla synpunkter och inom fjorton dagar återkopplas synpunkter och förslag på fortsättning till deltagarna. Målet är att ett färdigt förslag ska finnas innan sommaren och att till hösten testa någon form av fond i skapt läge.

Text och foto: Lennart Ch. Svensson

 

 

 

Nobeltunneln – Malmös vackraste tunnel – är nu invigd!

 

– Fem, fyra, tre, två, ett, noll! Härmed förklarar jag Nobeltunneln nyinvigd!

Kommunalrådet Andreas Schönström fick hjälp med nedräkningen av skolelever från Sofielundsskolan och Kastanjeskolan när Nobeltunneln högtidligt nyinvigdes på torsdagsförmiddagen. När ljuset tändes i gång- och cykeltunneln framträdde barnens konstverk på väggarna med full lyskraft.

På plats fanns nästan alla som bidragit till den färgstarka tunneln och de nymålade murarna i anslutning.  Huvudpersoner var förstås den stora gruppen elever som målat och tecknat fina, finurliga och fantastiska konstverk på temat att resa. Bland gästerna fanns också de lokala konstnärer som målat i mörker och kyla – och som drivit konstprojektet framåt ute på skolorna. På plats märktes även representanter från E.ON, Akzo Nobel/Nordsjö, Malmö stad och så klart Fastighetsägare Sofielund.

En förebild som skapar trygghet

Många vackra ord sades om färgstarka Nobeltunneln som nu betraktas som en förebild när det gäller att skapa ny trygghet med hjälp av konst, färg och ljus. Här är två citat som fångar den positiva stämningen:

– Malmö har nu fått sin ljusaste, vackraste och tryggaste gång- och cykeltunnel. Må den inspirera till ännu fler konstnärligt utsmyckade tunnlar!

– Det är så glädjande att konsten fortsätter att ta plats Malmös stadsrum. Konst lyser upp vardagen!

Läs mer

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Bättre belysning på plats – och nu fortsätter arbetet

belysning

Nu flödar ljuset över gatorna runt lekplatsen vid Hasselgatan.

Så här blir nya belysningen runt lekplatsen vid Hasselgatan. Nu fortsätter arbetet med själva lekplatsen och gatorna och kvarteren.

– Allt ska vara klart till jul, säger Johnny Clausen som är ingenjör på Förvaltaavdelningen på gatukontoret.

 

Senaste nytt om lekplatsen och kvarteren kring Hasselgatan.

Foto: Anders Roos

I veckan var ordförande Jan Svärd för Fastighetsägare Sofielund med och tittade på hur lekplatsen kan göras tryggare tillsammans med Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare på gatukontoret och för BID arbetet i Sofielund. På plats beskrevs hur gatukontoret skurit ner buskar och håller på att beskära träd.

Här kommer även nya belysningsstolpar och i gatorna och på lekplatsen ökas belysningen avsevärt. Det har stor betydelse eftersom insynen ökar in i det offentliga rummet och boende har möjlighet att upptäcka vad som sker här.
Det är bra åtgärder och sedan hjälper Seveds Förening till med att öka kvällsvandringar i området. Det är så tragiskt med den våldtäkt som skett här, kanske kan de här åtgärderna bidra en del till att skapa tryggare stråk och mötesplats, säger Jan Svärd.

I januari träffas Byalaget Sofie med både gatukontor och Fastighetsägare Sofielund för att se över fler kvarter i området. Vi återkommer med information.

SparaSpara

Krafttag mot klottret sätter spår i statistiken

Under 2017 ökade antalet anmälningar om klotter extremt mycket i Malmö. Fram till sista november hade polisen fåt in mer än 2 500 ärenden – mot 750 under hela 2016.

Fast det handlar inte om att klottrandet ökar:

Krafttag mot klottret

– Det beror på att vår funktionsentreprenör gör polisanmälningar medan Saneringskompaniet tar hand om klottret. Innan tog man ibland bort klottret utan anmälningar men numera anmäls allt, säger enhetschef Lars Johansson på Malmö stad till 24malmo.se. Det är mer en administrativ förändring som gör att det blir mer polisanmälningar.

– Vi har nolltolerans som enda kommun i Sverige, vi jobbar stenhårt med det. Vi vill att det anmäls så mycket som möjligt även om det kostar, för att vi vill att det saneras, säger Torbjörn Andersson som projektledare med särskilt ansvar för klottersanering på gatukontoret i Malmö.

Fler fastigheter på väg att bli trygghetscertifierade

Arbetet med att trygghetscertifiera fastigheter i Sofielund går vidare  med full kraft – bland annat för att minska manöverutrymmet för kriminella i området. Nu har fem fastigheter genomgått den första prövningen för att bli trygghetscertifierade.

Sydsvenskan beskriver arbetet med trygghetscertifieringen här. Observera att artikeln ligger bakom tidningens betalvägg.

Läs mer om bakgrunden till certifieringarna och reportage från tidigare certifieringar här och här.