Framtidsvecka i Malmö: Sofielund

Nu är det öppet för intresseanmälningar till programmet för Framtidsveckan Malmö: Sofielund! Vill du och din förening, organisation eller ditt företag vara med som medskapare av Framtidsveckan Malmö: Sofielund, 4–10 maj 2015? Eller känner du någon som vill, så sprid gärna detta vidare.

Visionen är att hela Sofielund, under en hel vecka bubblar av aktiviteter – allt på tema ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet! Nu är det öppet för att anmäla punkter som du och eller din organisation vill bidra med till programmet.

Intresseanmälan

Sista datum för intresseanmälningar är 31 januari 2015. Programmet för framtidsveckan kommer sedan att utformas och bekräftas under februari, för att i mars färdigställas och börja spridas.

Läs mer om framtidsveckan hos Studiefrämjandet eller på Framtidsveckan Malmös egna hemsida.

Framtidsveckan Malmö: Sofielund

Mera boende- och miljöparkering i Sofielund

Efter förslag från Fastighetsägare Sofielund är det nu klart för ytterligare boendeparkering inom Sofielundsområdet. Det blir södra delen av Sofielund som blir nästa område. Det startar till våren, och parkeringsautomater sätts ut i området. Det blir ett speciellt fokus på att kunna köpa biljetter via SMS.

Miljöparkering

Samtidigt kommer även miljöparkeringen igång. Det innebär att gatorna kan hållas renare.

Nu går vi vidare med arbetet för Sofielunds industriområde.

Brist på busstrafik

Fastighetsägare Sofielund har tillsammans med boende uppmärksammat bristen på bussar och busskur längs Lönngatan, speciellt vid Sofielunds Folkets Hus.

Lönngatan är en av de gator som fungerar som genomfartsled i Sofielund, och alltfler väljer den här sträckningen för att ta sig in till centrum. För att underlätta och även bidra till en minskning av koldioxidutsläpp ser föreningen gärna att bussturerna utökas i området.

Skrivelse

En skrivelse är skickad till Skånetrafiken och gatukontorets trafikavdelning för att vi gemensamt ska kunna lösa tillgänglighet och möjlighet att fler bussar stannar på Lönngatan. Mer information finns i vår skrivelse, som du kan läsa här.

Läs även mer om busstrafiken i Skånska Dagbladets artikel.

Räddningstjänsten Syd informerar om risk för bränder

Räddningstjänsten Syd har gått ut med viktig information till fastighetsägare inför jul- och nyårshelgen. Det gäller bland annat riskerna för brand via balkonger, i containrar och på grund av fyrverkerier.

Nyttig information

För alla boende finns också nyttig information om vad man kan göra för att begränsa riskerna för brand, exempelvis att kontrollera att trapphus är fria från brännbart material.

Läs mer i Räddningstjänstens rekommendation.

Möte med Posten om paketutlämning

Ett led i arbetet mot ökad trygghet i Sofielundsområdet handlar om post- och paketutlämning. Posten delar exempelvis fortfarande inte ut paket i kvarteren runt Rasmusgatan.

Normal postgång

Vi har nu haft ett första möte tillsammans med Posten och Polisen och tanken är att det ska bli normal postgång i kvarteren. Ett nytt möte med en mindre arbetsgrupp planeras i januari med målsättning att det här ska lösas.

Läs mer i Sydsvenskans artikel.

Nya kartor över området

Nu finns nya kartor över Sofielundsområdet tillgängliga på hemsidan under fliken Området. Området som vi fokuserar på avgränsas av Ystadvägen, Nobelvägen, Amiralsgatan och Lönngatan, och längs industriområdet av järnvägen.

Det är detta område som föreningen Fastighetsägare Sofielund, tillsammans med boende, verksamheter och staden, ständigt arbetar för att förbättra.

Välkommen till Fastighetsägare Sofielunds hemsida

Den 3 september 2014 bildades Fastighetsägare Sofielund, en förening i samverkan med Malmö stad. I dagsläget har vi drygt 20 medlemmar. I föreningen finns de stora fastighetsägarna samt flera lokalfastighetsägare/företag. Syftet är att öka attraktiviteten för området och skapa ett tryggt område som boende kan känna sig stolta över.

Tillsammans med boende, staden, föreningar, företag och verksamheter i hela Sofielund vill vi fortsätta utveckla Sofielund till en attraktiv del av Malmö̈.

Medlemmarna

Fastighetsägarna väljer att med sin medverkan ta ett stort ansvar genom att bidra ekonomiskt till verksamheten. Som medlemmar i föreningen är alla välkomna som äger hyresrätter, bostadsrätter, lokaler och företag. Vi ska bidra till en positiv utveckling, skapa långsiktig trygghet för att öka den kollektiva styrkan och vill att området ska präglas av en seriös fastighetsförvaltning.

Läs mer om föreningens medlemmar under Medlemmar.

Läs mer om processen i Skånska Dagbladets artikel.