Möte med Posten om paketutlämning

Ett led i arbetet mot ökad trygghet i Sofielundsområdet handlar om post- och paketutlämning. Posten delar exempelvis fortfarande inte ut paket i kvarteren runt Rasmusgatan.

Normal postgång

Vi har nu haft ett första möte tillsammans med Posten och Polisen och tanken är att det ska bli normal postgång i kvarteren. Ett nytt möte med en mindre arbetsgrupp planeras i januari med målsättning att det här ska lösas.

Läs mer i Sydsvenskans artikel.

Nya kartor över området

Nu finns nya kartor över Sofielundsområdet tillgängliga på hemsidan under fliken Området. Området som vi fokuserar på avgränsas av Ystadvägen, Nobelvägen, Amiralsgatan och Lönngatan, och längs industriområdet av järnvägen.

Det är detta område som föreningen Fastighetsägare Sofielund, tillsammans med boende, verksamheter och staden, ständigt arbetar för att förbättra.

Välkommen till Fastighetsägare Sofielunds hemsida

Den 3 september 2014 bildades Fastighetsägare Sofielund, en förening i samverkan med Malmö stad. I dagsläget har vi drygt 20 medlemmar. I föreningen finns de stora fastighetsägarna samt flera lokalfastighetsägare/företag. Syftet är att öka attraktiviteten för området och skapa ett tryggt område som boende kan känna sig stolta över.

Tillsammans med boende, staden, föreningar, företag och verksamheter i hela Sofielund vill vi fortsätta utveckla Sofielund till en attraktiv del av Malmö̈.

Medlemmarna

Fastighetsägarna väljer att med sin medverkan ta ett stort ansvar genom att bidra ekonomiskt till verksamheten. Som medlemmar i föreningen är alla välkomna som äger hyresrätter, bostadsrätter, lokaler och företag. Vi ska bidra till en positiv utveckling, skapa långsiktig trygghet för att öka den kollektiva styrkan och vill att området ska präglas av en seriös fastighetsförvaltning.

Läs mer om föreningens medlemmar under Medlemmar.

Läs mer om processen i Skånska Dagbladets artikel.