Fulladdat för gatufestival på lördag

Gatufesten på Norra Grängesbergsgatan

På lördag klockan 12 brakar gatufesten på Norra Grängesbergsgatan lös: ett tiotal olika scener med musik, dans, performances och dj:s, öl- och mattält, loppis, konstnärer och ett enastående hålligång.

Mer än hundra personer, föreningar och företag är med och arrangerar. Ursprungligen kommer idén till NGBG-festen från Malmö museer, NBV och Kulturen i Lund inom projektet Skånska kulturarv.

Nu har samarbetet utökats med Fastighetsägare Sofielund och med många föreningar och verksamheter i området. Arrangemanget sker bland annat i samverkan med ABF, E.ON, Eroom, Pågen, Stadex, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Dessutom sponsrar Safe Bevakning med bevakning och samordning av säkerheten med oss och polisen.

Hela programmet här

Program till gatufesten på Norra Grängesbergsgatan

Alla fakta om tider, akter och platser finns här (klicka för större bild)!

 

Läs mer om gatufesten på Norra Grängesbergsgatan

Sydsvenskan har en lång och ingående artikel om gatufesten i dag, och för ännu mer detaljer kan man gå till gatufestens egen Facebooksida.

Notera att gatan stängs av för biltrafik redan på fredag klockan 12 och att parkeringsförbud gäller redan från klockan 06.00. Biltrafiken släpps sedan på igen söndag den 25 september klockan 12.

 

Malmö stad arrangerar internationell miljökonferens

Sustainable City Development-konferens om Sofielund och BID

 

Under tre dagar i månadsskiftet november/december arrangerar Malmö stad Sustainable City Development 2016. Det är en internationell konferens som handlar dels om hur städer kan bidra till den globala utvecklingen, dels om hur Malmö håller på att gör FN:s 17 klimatmål till sina egna.

BID-modellen

Ett av inslagen handlar om Sofielund och hur Fastighetsägare Sofielund, tillsammans med invånare, staden och andra aktörer, tillämpar BID-modellen för att göra Sofielund till en bättre stadsdel att bo, leva och arbeta i. Bland annat genomför konferensen ett studiebesök i området.

Anmäler sig gör man här.

Grönt event på Augustenborg

Ekostadens dag

Torsdagen den 8 augusti arrangerar MKB Ekostadens dag i vårt grannområde Augustenborg. Temat är odling och grön livsstil och det ska bland annat planteras, skapas och lekas.

Samma dag inviger MKB också sitt hållbara spjutspetsprojekt och bostadshus Greenhouse. Greenhouse är ett höghus på 14 våningar, specialkonstruerat för stadsodling på höjden. Samtliga lägenheter har odlingsbalkonger om 20 kvadratmeter med en elva meter lång odlingsyta, och i golvet finns rännor för bevattning. Huset har en gemensam terrass med växthus och solceller, och all energi kommer från förnybara källor.

Hela härligheten pågår mellan 14 och 19 och alla är välkomna.

Mer information

Läs mer om Ekostaden Augustenberg och invigningen, och om Greenhouse (särskilt den andra länken har flera länkar till ännu mera läs- och sevärt om Greenhouse, stadsodling och Malmö stads klimatmål).

Spännande förmiddag kring social hållbarhet och bostadsrenovering

Den 12 september arrangerar Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) en förmiddag med högaktuell forskning inom området social hållbarhet och bostadsrenovering med  presentationer från personer som är verksamma inom näringsliv och kommunal förvaltning.

Kunskapsutbyte

Dagen syftar till att länka samman personer från verksamheter inom näringsliv, akademi och ideell sektor för samtal och kunskaputbyte kring social hållbarhet inom samhällsutveckling, stadsplanering, bostadsrenovering, relationen mellan hyresgäst och fastighetsägare.

Klicka här för information, program samt länk för anmälan (senast den 1 september)!

Över 70 på invigning

Invigning 21 juni 2016

Över 70 mötte upp på invigningen av Nobelvägen 21–23.

Tisdagen 21 juni var det stor invigning av arbetsmarknadshubben på Nobelvägen 21–23. Över 70 inbjudna deltog och det var spritt från staden, föreningar, verksamheter och myndigheter som gratulerade till att det nu finns 12 verksamheter i huset – i samarbete med staden och flera ESF-projekt. Det är i gamla möbellokaler som alla verksamheter nu fått plats, och grunden till detta är ett initiativ från Fastighetsägare Sofielund och medlemmen Lifra.

Det här ska bli ett hus där många verksamheter tillsamman kan bidra till att få fler malmöbor att närma sig arbetsmarknaden. Efter invigningstal av Andreas Schönström kunde han och kommunalrådskollegan Milan Obradovic konstatera att det här är poängen:

– Ska vi bygga ett starkt Malmö måste vi göra det tillsammans!

Fastighetsägare Sofielund tackar alla som deltog!

Kom och hälsa på!

Vill du veta mer? Kom och hälsa på – vi finns på Nobelvägen 21–23. Eller läs mer i Skånskan eller titta på det här inslaget i Sveriges Television!

arbetsmarknadshubben

 

Många idéer under frukostmöte

Frukostmöte

Minst fyra gånger om året är det frukostmöten i området för att prata om just området.

Det andra frukostmötet mellan Sofielundspatrullen och fastighetsskötare och ägare i Sofielund avverkades i mitten av juni. Det här är möten där idéer och tankar utbyts. På agendan finns förslag på att stödja fastighetsägare mer med ogräsbekämpning (manuell).

– Om ni som fastighetsägare planerar lite större insatser, hör då av er till oss, säger arbetsledare Anders Helm. Då kan vi samköra lite projekt tillsammans!

Sofielundspatrullen får som vanligt tummen upp när det gäller trivselåtgärder i området. Ett stort arbete läggs er och det syns på gator, torg, grönytor och flera andra plaster.

– Störst problem är alla fimpar som slängs i området, konstaterar en del av deltagarna i patrullen. Vi har stött på rökare som från balkonger bett oss plocka upp och sedan slänger de själva direkt efter!

Det som närmast ligger på lut är att se över Seveds plan, hur den kan rensas upp lite mer och det finns också tankar på att det borde vara enklare att få bort felparkerade bilar.

– Vi fick även påstötningar om klotter och dåligt fungerande p-automater, så det tar vi vidare. Det här är ett bra forum att få in synpunkter på förbättringar i området, säger Hjalmar Falck, utvecklingsledare.

Har ni idéer? Synpunkter? Maila oss!

info@fastighetsagaresofielund.se

 

Fest på Norra Grängesbergsgatan

Norra Grängesbergsgatan

Foto: Christer enligt CC 2.0

Norra Grängesbergsgatan är full av liv och aktivitet, och nu ska den kreativitet och entreprenörsanda som finns i området flytta ut på gatan och skapa en brokig fest där alla som kan och vill ska få delta. Den 24 september är det dags – men vi behöver många som vill vara med och förverkliga festen!

Malmö stad, Fastighetsägare Sofielund, ABF, Malmö folkhögskola, Stadex, EROOM, Kulturen, Malmö museum, Studiefrämjandet, Pågen, Vuxenskolan, Studieförbundet NBV, Region Skåne och ännu fler kommer alla att hjälpa till.

– Grunden är att vi stödjer aktörerna att genomföra arrangemanget, så vi ska inte styra projektet i traditionell mening. I stället ska vi stödja och facilitera sådant som aktörerna längs gatan vill genomföra, säger Nicklas Johansson på Gatukontorets arrangemangsenhet.

Hjälp oss att arrangera!

Nu efterlyser vi er som vill vara med att arrangera ”pop up-festen” för gatan och området. Här behövs projektgrupper som leder de olika delmomenten inom projektet, som musik, dans, teater, bildkonst, samtal, mat och dryck, marknad och gestaltning.

Festen pågår 24/9 klockan 12.00–24.00. Gatan stängs av för biltrafik klockan 12.00 dagen innan, men parkeringsförbud gäller redan från kl. 06.00. (Biltrafiken släpps på igen söndag 25/9 kl.12.00.)

Ni som vill vara med: håll utkik på www.NGBG.se eller kontakta nicklas.johansson@malmo.se eller info@fastighetsagaresofielund.se

– Vi vill gärna ha kontakt med intresserade föreningar och företag som kan bidra med stöd för kommunikation, bygg, scener och en hel del annat, säger Nicklas Johansson. Det är också viktigt att prata med alla verksamheter, längs gatan som påverkas av avstängningen.

Läs mer i Sydsvenskan och i Skånskan.

Nyhetsbrevet ute nu

Fastighetsägare Sofielunds nyhetsbrev

Nu är det nya numret av Fastighetsägare Sofielunds nyhetsbrev ute. Ni som bor på Sofielund kommer att få det utdelat i era brevlådor, och alla kan ladda ner det här. Läs om planerna för att arrangera en stor gatufest på Norra Grängesbergsgatan och en sammanställning över de senaste nyheterna här på hemsidan.

Och prenumerera, så får du nästa nummer direkt i din mejlbox!