Ny trygghetsenkät på väg

Nu startar del två av trygghetskartläggningen inom Sofielundsområdet, den här gången för hela Sofielund med industriområde, Annelund och Lönngården. Fastighetsägarenkäten kommer både i skriftlig version och som webbenkät. Det blir även en specialenkät för alla som hyr ut lokaler.

Innehåll

Enkäten omfattar den här gången även frågor om vilken betydelse som Fastighetsägare Sofielund haft efter sitt första år, även om en del satsningar på grund av budgetramar dragit ut på tiden.

Tanken är att vi ska mäta tryggheten även i del tre av enkäten. Till denna söker föreningen medel från Brottsförebyggande rådet, BRÅ

BID har betydelse för trygga bostadsmiljöer

Tryggheten ökar med modeller som Fastighetsägare Sofielund. Det är en av slutsatserna som forskare från Malmö högskola presenterade vid medlemsmötet i augusti. Det är två̊ forskare vid Urbana studier på̊ Malmö̈ högskola som har följt modellen BID (Business Improvement District) under det första året. Inga resultat av vad just Sofielundsmodellen skapat presenterades, snarare vad den här modellen kan komma att betyda.

– BID-modellen har visat sig framgångsrik på̊ flera ställen. Brottsligheten har minskat och tryggheten återvunnits, konstaterar forskarna Helena Bohman och Ola Jingryd.

Det som presenterades var del ett av forskningen kring processen. Nu fortsätter del två̊, och där lär vi få se en del resultat av BID:s betydelse i Sofielundsområdet.

– Rent allmänt kan kan man konstatera att målet att få ner brottsligheten lyckas när stadsmiljöerna förbättras. Då förändras även ryktet till det positiva bland befolkningen.

Tid och kostnader

För fastighetsägare och näringsliv i området är medvetenheten om att utvecklingen tar tid stor. I fokus står också̊ ett seriöst fastighetsförvaltande, där det i första hand gäller att få ner kostnader i området, något som ska gynna både näringsliv och boende i området.

– Samtidigt kan snabbare insatser ha ett starkt symboliskt värde. Eftersom verksamheten är beroende av samverkan med kommunen i flera avseenden är det viktigt att kommunen möter upp med lyhördhet, betonar forskarna.

Läs mer i rapporten i sin helhet.

Äppelmustning på Sevedsplan

Den 1 oktober blir det äppelmustning på Sevedsplan för förskolor i Sofielund.

Det är nu femte året i rad som Äpplets dag anordnas och bakom arrangemanget står bland annat Mötesplats Seved. Elever, barn och pedagoger får chansen att hjälpa till och musta äpplen och vara med i hela processen från att tvätta frukten till att pressa den. Lokala konstnärer kommer också genomföra målarverkstad med barnen med temat äpplen.

Fastighetsägare Sofielund kommer att vara med och bidra till någon av kulturaktiviteterna.

Vill du veta mer? Kontakta stefan.lennartsson@malmo.se.

Kameror för ökad trygghet

Fyra kameror har satts upp i området runt kvarteren nedanför Sevedsplan.

Fastighetsägare Sofielund har bidragit med ett genomarbetat material för att kunna driva på den här frågan. Bland annat har området kartlagts tillsammans med Andreas Ring och hans företag Trygghet & Innovation. Arbetet fortsätter nu för att öka tryggheten i hela området.

Läs mer

Läs mer i Sydsvenskans artiklar från 15 juni och 17 augusti och Skånska Dagbladets artikel från i dag.

Seveds FK:s fotbollslag samlades för samtal

Samtalskväll med Seveds FK

Efter den senaste tidens händelser i Södra Sofielund samlade Seveds FK sina knattelag för att prata med varandra. Ett 30-tal föräldrar och 15 barn var på̊ plats och det var även Rädda Barnen och ledare. Fastighetsägare Sofielund bidrog med en del förtäring och kvällen utmynnade i bra och viktiga samtal.

Seveds FK sponsras även av föreningen och medlemmen Willhem. Klubben söker en mindre klubblokal. Om någon vill hjälpa Sofielundslaget så hör av er till oss under fliken Kontakt, så förmedlar vi vidare!

 

Yalla kommer till Sofielund

Nu utvecklas ett Yalla Sofielund i samarbete med Fastighetsägare Sofielund.

Förebilden är Yalla Trappan i Rosengård och målet är att i Fastighetsägare Sofielunds och medlemmen Lifras lokaler utveckla sociala företag. Det är ett ESF-projekt som förhoppningsvis kommer skapa fler arbetstillfällen i området.

I samverkan med

Projektet sker i samverkan med staden, Region Skåne samt Eslövs, Lunds, Kristianstads och Svalövs kommuner. Redan till sommaren flyttar ateljén från Yalla Trappan in i huset på Nobelvägen 23 – tillsammans med Somalic Centre & Business Centre och Open Skåne.

Boendeparkering på Södra Sofielund

Nu är avgiftsbelagd parkering och tydliga datum för miljöparkering klart för Södra Sofielund.

Detta är en åtgärd som Fastighetsägare Sofielund drivit på och som många är glada över. I dag är det betydligt lättare för de boende där att få p-platser, och de långtidsparkerade bilarna och husvagnarna har i stort sett försvunnit från området. Boendeparkeringen har också inneburit ett lyft för miljöstädningen i området.

Läs mer i Sydsvenskan som idag publicerat både en debattartikel och en replik.

Fortsatt arbete

Fastighetsägare Sofielund kommer fortsätta trycka på̊ för att få boendeparkering och fungerande miljöparkering i hela området. Nästa steg är Annelunds- och Lönngårdsområdet där vi hoppas på̊ boendeparkering. Vi tittar också, tillsammans med gatukontoret, på̊ hur miljöparkering kan förbättras inom industriområdet.

Lönngatan väntar på väderskyddet

Nu är första delen av Lönngatan klar. Gatan har nu smalnats av och trottoaren har breddats rejält både längs Arena 305 och framför Folkets Hus.

Fastighetsägare Sofielunds önskan om ytterligare en busskur mittemot Folkets Hus kommer också̊ att uppfyllas. Så fort bygglovet är beviljat sätts kuren på̊ plats. Ny efterlängtad övergång finns nu från Algatan till Garaget.