Lifra accepterar försörjningsstöd som inkomst

Fastighetsägaren Lifra har beslutat att godkänna försörjningsstöd Fastighetsägaren Lifra har beslutat att godkänna försörjningsstöd som inkomst vid ansökan om lägenhet. Det innebär att fast inkomst inte längre är det enda alternativet för att bli godkänd som hyresgäst.

Lifra är en av medlemmarna i Fastighetsägare Sofielund, och så här skriver de på Boplats Syd:

Lifra kommer från och med nu att acceptera försörjningsstöd som inkomst. Försörjningsstöd är det som tidigare kallades socialbidrag. Detta beslut är taget för att vi vill öppna upp för att fler ska få möjlighet att hyra lägenhet av oss. Det är viktigt att vi möter de förändringar som sker i samhället i stort. Det handlar både om globalisering med omfattande migration, förändringar på arbetsmarknaden m.m.

Vi tror att ett förändrat tankesätt som detta på längre sikt kommer att vara en bra affär för oss och en nödvändig förändring för fastighetsägare i stort. Vi vill dessutom gå i fronten för en förändrad hyresmarknad här i Malmö bland de privata fastighetsägarna.

Vinn på våra misstag!

Vinn biobiljetter

Hej då, gamla hemsidan!

Nu tar Fastighetsägare Sofielund ytterligare ett steg, den här gången med nytt utseende, ny logga och en helt ny webbplats. Välkommen hit! Men liksom i de flesta nybyggen har vi säkert gjort några misstag. Dem vill vi rätta till. Kanske har något blivit alldeles fel?

Vi behöver din hjälp!

Gå igenom hemsidan, läs våra texter, titta på bilderna och klicka på länkarna. Har vi stavat fel? Hittar du länkar som inte leder någonstans? Har vi glömt något viktigt?

Mejla en beskrivning av felet tillsammans med en skärmdump eller adressen till sidan där du hittat det. Beskriv vilken sorts dator eller surfplatta eller mobiltelefon du använde. Glöm inte namn och version på webbläsaren, så att vi kan räkna ut vad vi behöver göra för att bli bättre.

Biobiljetter att vinna

Som belöning delar vi ut biobiljetter. Om du är först med ett tips enligt ovan får du två biobiljetter – sammanlagt delar vi ut 20 stycken!

Välkomna på utställning om Norra Grängesbergsgatan

Välkomna på utställning om Norra Grängesbergsgatan

Fredag den 20 maj klockan 12–16 är det vernissage för utställningen #skånes moderna kulturarv. Det är en samtidsdokumentation gjord av deltagare på Malmö folkhögskola och i samarbete med Malmö museer.

Information om utställningen

Utställningen äger rum på Norra Grängesbergsgatan 10.

Öppettider onsdag 25 maj–fredag 27 maj klockan 12–16.

Läs mer om utställningen här.

Öppet brev till polisen och Malmö stad

Under många år har Södra Sofielund varit hårt drabbat av skjutningar, handgranater, droger och annan kriminalitet. Tillsammans med polis och kommunala myndigheter har vi dock lyckats förbättra situationen.

De fyra kameror som satts upp har dock inneburit att de kriminella har förflyttat sin verksamhet några kvarter bort, och det senaste dryga halvåret har samma situation som tidigare uppståt igen – nu kring områdets öppna torgyta samt utanför sju–åtta verksamheter. 15–20 kriminella hotar och trakasserar butiksinnehavare och kunder.

Fortsatt arbete

Fastighetsägare Sofielund hoppas nu att det mycket goda samarbetet med polisen och staden ska fortsätta. Föreningen vill att arbetet intensifieras i södra delen av området, och de boende och verksamheterna i området måste försäkras om att det absolut inte minskar.

Läs vårt brev till polisen och det ansvariga kommunalrådet, Andreas Schönström (pdf).

Trångt på Västanforsgatan

I höst träder boende- och avgiftparkering i kraft i Sofielunds industriområde samt Annelund och Lönngården. Nu vill Fastighetsägare att kommunen även ser över möjligheten för ett stopp- och parkeringsförbud längs ena sidan av Västanforsgatan. Denna är trång och hårt belastad, inte minst av nya småverksamheter som använder långtidsparkerade bilar som ”lager”.

Ytterligare information

Läs föreningens brev (pdf) till tekniska nämnden.

Nu kan alla företag dra nytta av vårt avtal mot klotter på Norra Grängesbergsgatan

Fastighetsägare Sofielund anlitar sedan en tid Saneringscompaniet för att ”nollställa” och hålla Norra Grängesbergsgatan fri från klotter. Metoden bygger på att vi agerar snabbt och tar bort nytt klotter så fort det dyker upp. Klotter som sitter föder nytt klotter!

Föreningen och medlemsföretagen Pågens, Stadex och Errom har hittills tagit kostnaden för den här nollställningen. Vi erbjuder nu  alla företagare längs gatan samma förmånliga avtal som vi själva redan har med Saneringscompaniet, även om ni inte är medlemmar i föreningen.

Kontaktuppgifter

Kontakta Saneringscompaniet, Alexander Blacker, 0708-10 77 11 eller e-post: alexander.blacker@saneringscompaniet.se

Meddela gärna också Fastighetsägare Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck om vilket avtal ni tecknar.

Läs mer här om satsningen här (pdf).

Stadsutveckling ger möjligheter i EU-projekt

Fastighetsägare Sofielunds partnerskap med övriga aktörer kring stadsutveckling väcker möjligheter till utveckling av nya boendeformer, som ger möjligheter i EU-projekt. Föreningens arbete väcker stort intresse och vi är nu inbjudna till flera stora konferenser under året.

Hylliemodellen

Det som intresserar många är föreningens arbete kring att nå ett “klimatavtal” för Sofielund. 
Ett första steg har tagits utifrån Hylliemodellen. Förhoppningen är att få ner utsläpp, skapa fler möjligheter för gående och cyklister och ge flera av fastighetsägarna och företagen möjlighet att gå i spetsen för nya energiformer, till exempel solceller. Föreningen deltar också aktivt med målet att skapa hållbara långsiktiga odlingsprojekt i området.

Yalla Trappan kommer till Sofielund

Nu är det klart att Yalla Trappans modell i Rosengård skalas upp och blir Yalla Sofielund på Nobelvägen 23 – samma lokaler som Fastighetsägare Sofielund sitter i. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som bidrar till att utveckla arbetsintegrerade sociala företag.

Under utveckling

Projektet föddes som en idé från en av medlemmarna i Fastighetsägare Sofielund. I lokalerna har redan Yalla Trappans ateljé, Somalia Information and Business Centre samt Open Skåne flyttat in, och fler verksamheter är på väg.

Lokalerna på Nobelvägen är på väg att bli Sofielunds “arbetsmarknadshub”.

Läs mer om Yalla Sofielund i Sydsvenskan.

Yalla trappan i Sydsvenskan 160201

Fler förbättringar av fysiska platser

Några nya fysiska platser i Sofielund ses nu över för att skapa mer möten och tillgänglighet, bland annat följande:

  • En hörna vid Pågen ut mot Norra Grängesbergsgatan där man vill skapa en minipark med sittplatser.
  • Längs Kopparbergsgatan finns förslag på att skapa bättre tillgänglighet och nya sittplatser med grönska.
  • För Rasmusgatan finns idéskisser på hur gröna träd kan användas i olika gatustråk och miljöer.
  • Utanför Kontrapunkt på Västanforsgatan placeras cykelställ för att underlätta för cyklister.
  • För Gullängsparken finns en förhoppning om att få utveckla odlingar och på sikt en aktivitetsyta.
  • Utsmyckning av tunneln under Nobelvägen fortsätter tillsammans med en konst- och kulturgrupp, som även skissar på förslag för elskåp i området.
  • Klotteravtal är också på väg att skrivas med ett antal fastighetsägare, speciellt ett antal längs Norra Grängesbergsgatan. De kommer tillsammans med föreningen att se till att ”nollställa” gatan från klotter.