Ett tryggare Sofielund i samarbete med Seveds FK

Fastighetsägare Sofielund som sponsor för Seveds FK

Även under 2017 fortsätter Fastighetsägare Sofielund att som sponsor stödja fotbollsklubben Seveds FK med matchkläder. Seveds FK är ett lag som klättrar i seriesystemet och också lägger stor möda på att locka fler till föreningslivet.

Satsar på trygghetsvärdar

Tillsammans tar vi nu ett nytt tag i att arbeta för ett tryggare Sofielund. Så här skriver föreningen i sin ansökan om att få bidra till tryggheten:

”Vi har bestämt oss som förening och invånare i detta område för att ta ställning och anordna trygghetsvärdar som träffar invånarna, föräldrarna, barnen och alla människor som känner sig otrygga, så att de alltid har någon de kan prata med och vet att vårt stöd till  dem aldrig kommer upphöra.

Idén bygger på att det varit mycket oroligt kring Malmö i allmänhet och Seved i synnerhet. Barn kan inte längre leka i gårdar och torg och äldre känner att de inte längre kan vara ute efter en viss tid pga. allt våld. Vi har hört många äldre som klagar på att de känner sig otrygga när de går och handlar eller ska hämta frisk luft. Detta tycker vi är omoraliskt och vi kan inte längre låtsas att vi inte hör deras röster.

Vi vet att polisen gör sitt allra bästa för att lösa gängrelaterade problem i staden, men de kan inte heller förväntas göra allt. Om vi hade placerat några kända ansikten i området så är vi helt säkra på att det hade blivit till någon förändring i alla fall.”

Projektet med Seveds FK pågår från december till april nästa år, då vi tillsammans gör en utvärdering. Tre till fyra gånger i veckan kommer fotbollsklubben att synas i området. Tillsammans med klubben ser vi också över möjligheterna att ordna en lokal för kansliet och någon form av västar med reflexer för ungdomarna.

Läs mer!

Läs mera om klubbens ansträngningar i den här artilen i Dagens Nyheter.

Båda ansökningarna finns att läsa här:

Ansökan om stöd till fotbollen

Ansökan om stöd till trygghetsarbetet

Fullmatat på Yalla Sofielund

Yalla Sofielund
Mellan kl 12.00 och 13.30 fredag den 9 december har du möjlighet att komma till Yalla Sofielund och lyssna på deltagare och pedagoger som berättar hur det fungerar på Yalla Sofielund: vad de gör, hur de gör det och varför. Ta med egen lunch. Projektarbetare kommer att finnas tillgängliga efter presentationen för att svara på frågor.

Julmarknad på Yalla Sofielund

Missa inte heller julmarknaden på Yalla Sofielund! Marknaden är öppen tisdag och onsdag den 13–14 december kloockan 10–15 och säljer hemmalagade godsaker, lussekatter och hantverk från Yallas olika verksamheter.

Välkomna till Yalla Sofielund, Nobelvägen 21!

Nu är den första solcellsanläggningen i bruk

 

Här kan du följa uppsättningen av solpaneler hos brf. Cykeln från första ”skruvtaget”. Foto: Jan Svärd (bildspel).

 

Så är då den första solcellsanläggningen av nio i bruk i Sofielund. Det är brf. Cykeln som är först ut i den stora solcellssatsningen i Sofielund. En vecka tog det att installera panelerna och nu är det bara för boende i fastigheten att njuta av förnybar energi.

– Vi fortsätter arbetet med förnybar energi i området. Det är klart uttalats att allt som sker i området ska ha en betydelse för alla FN:s 17 globala hållbarhetsmål, säger verksamhetsledaren Hjalmar Falck.

Konferensen SCD

Det här är en insats som nyligen diskuterats under Malmö stads “Sustainable City Days” där ett av spåren just har varit modellen BID som är den process som används för stadsutveckling i Sofielund. Fyra seminarier började med busstur i Sofielund och avslutades med rundabordssamtal på Malmö Live. Och intresset var stort med ett 50-tal deltagare i varje pass. Mer information och sammandrag från konferensen kommer.

Mer pengar för forskning om kameror

Fastighetsägare Sofielund har fått ytterligare medel från Brottsförebyggande Rådet för att få veta mer om hur stor påverkan kameror i Södra Sofielund har på det brottsförebyggande arbetet. Det här är den andra ansökan som nu beviljas verksamheten för att studera trygghetsarbetet i Sofielund.

Här kan du läsa senaste ansökan.

Brottsförebyggande åtgärder

Knutna till föreningen är Anna-Karin Ivert och Karl Kronkvist, de två kriminologer som följer arbetet i Sofielund.  Även denna gång har vi fått 250 000 kronor som kommer att används av de båda forskarna för att få erfarenheter om hur brottsförebyggande åtgärder fungerar i praktiken.

Den första rapporten finns att läsa här på hemsidan. Den kommer inom kort att följas av ytterligare rapporter. Vi återkommer!

Tunga dagar för Sofielund, men vi ger inte upp

Ett redan inplanerat möte med polisen, Fastighetsägare i Sofielund och kommunalrådet Andreas Schönström under tisdagen ägnades till stor del åt det brutala mordet i området Seved i Sofielund.

Mötet kom huvudsakligen att kretsa kring skjutningen men även kring våldet, droghandeln och kriminaliteten i området. Närmast diskuteras nu hur gatustråket kan ses över för att skapa en ännu tryggare och mer befolkad miljö. Fastighetsägare kommer att se över sina hyreskontrakt så att rätt boende står på kontrakten samt ytterligare se över fastigheter och utemiljöer.

Tipsa oss gärna

Andra åtgärder är att se hur olika verksamheter kan synas mer i området för att skapa en starkare social sammanhållning.  Vi uppdaterar på hemsidan, men tar gärna mot tips på åtgärder för att öka tryggheten.

Läs mer om händelserna i Lokaltidningen och Sydsvenskan.

 

Föreningen tycker till om Malmö stads näringslivsstrategi

Fastighetsägare Sofielund har nu lämnat sin remiss om Malmö stads förslag till ny näringslivsstrategi. Den får ett gott betyg för att ha ett bredare perspektiv än tidigare.

Däremot vill vi trycka hårdare på vikten av mötesplatser för medborgare, inte minst med tanke på stadens nya omorganisation. För Sofielund och angränsande områden är det också viktigt med samarbete kring utvecklingen av Amiralsstaden, nya stationsområdet och spårvägen.

Hög prioritet

Vi vill även betona att fastighets-, bostads- och lokalbyggandet är en viktig motor i utvecklingen av staden och arbetsmarknaden. Vikten av att underlätta bostadsbyggande, nyproduktion, ombyggnationer samt omvandling av lokaler i bostäder måste vara prioriterat för en stad som vill attrahera nya verksamheter och nya invånare.

Läs hela yttrandet här.

Missa inte Sustainable City Development-dagarna

Nu är det snart sista chansen att anmäla sig till Sustainable City Development-dagarna i Malmö som arrangeras i samarbete med bland annat Fastighetsägare Sofielund 30 november till 2 december. Dag 1 har vi ett eget spår här: spår 4, ”BID – A successfull way”.

Man kan anmäla sig antingen till enbart Dag 1 (direkt till oss på Fastighetsägare Sofielund) eller till hela arrangemanget (via denna länk).

Programmet

Programmet Dag 1 innehåller en guidad bussresa genom Sofielund med avslutning kring tre olika teman. Dag 2 fortsätter med BID – A successfull way samt dialogseminarier och runda bords-diskussioner. Dag 3 sammanfattar hela arrangemanget.

Mer information och anmälan här!

Lämna in enkäten om buller i Sofielund!

bullerenkät om hälsoeffekter kring trafikbuller

– Vi vill veta vilken inverkan den omgivande miljön har. Det här är en del i arbetet för att få bättre kunskap om hälsoeffekter kring trafikbuller, säger Estelle Larsson och hennes kolleger från Arbets- och miljömedicin.

Bristen på tysta miljöer är stor i våra städer. Allt fler får vänja sig vid olika former av buller, inte minst från trafiken. Nu blir just trafikbullret föremål för forskning i Sofielund.

Överraskande kommentarer

Bakgrunden är den satsning på boendeparkering som bland annat Fastighetsägare Sofielund varit med att få genom i hela Sofielund. Utvecklingsledare Hjalmar Falck blev överraskad över kommentarerna när den infördes:

– Ja, det var inte tillgången på fler p-platser som folk pratade mest om – det var att man sov bättre på nätterna!

Det här nappade Arbets- och miljömedicin Syd på, och i samarbete med Fastighetsägare Sofielund har nu alla hushåll i Lönngården och Annelund fått en enkät kring just trafikbuller.

Sista dagen för att lämna in enkäten är den 1 december. Den som behöver fler exemplar kan hämta det hos Fastighetsägare Sofielund, Nobelvägen 23.

Högtryck för solceller på Sofielund

Den stora satsningen på solceller i Sofielund.

Solceller är toppen! Från vänster: kommunalrådet Milan Obradovic, ordförande Jan Svärd, affärsutvecklare Johan Hörlin på E.ON samt handläggaren Pauline Antolak från Naturskyddsföreningen firar att solcellsprojektet på Sofielund nu är på gång.

Nu har vi tagit ”det första skruvtaget” för den stora satsningen på solceller i Sofielund. Sju fastighetsägare installerar solcellsanläggningar på taken till nio olika hus i området – sammanlagt 900 kvadratmeter.

Solpanelerna ingår i ett projekt för att undersöka hur man får bäst nytta av solceller i stadsmiljö.
 Projektet drivs av E.ON och Fastighetsägare Sofielund – med stöd av forskningsmedel från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Malmö stads stadsbyggnadskontor.

Först ut är bostadsrättsföreningen Cykeln i Sofielund, och här samlades representanter på onsdagen för alla inblandade samt massmedia.  Jan Svärd är ordförande i både bostadsrättsföreningen och Fastighetsägare Sofielund. Och han lyste som – just det! – en sol.

– Vi är en liten förening med bara 13 lägenheter, sa han. Men alla här är oerhört miljömedvetna och vi är övertygade om att det kommer att gynna oss i framtiden.

Milan Obradovic är kommunalråd med ansvar för teknik och miljö i Malmö. Han sken i kapp med Jan Svärd.

– Solcellssatsningen här i Sofielund, där fastighetsägare, näringsliv och stad krokar arm, är ett utmärkt exempel på hur vi minskar jordens uppvärmning på lokal nivå, sa han bland annat.

Även Naturskyddsföreningen hyllade projektet.

– Det är kul att samarbeta med E.ON i ett sådant här projekt. Det är ju pengar från deras kunder som har byggt upp den fond som nu stöttar projektet, sa Pauline Antolak som är handläggare för Bra Miljöval där.

Läs mer om solcellsprojektet

Läs mer om starten för solcellsprojektet på Sofielund i Skånska Dagbladet, Sydsvenskan, Lokaltidningen eller hos Socialdemokraterna på Facebook.