Samverkan ger energi i hållbarhetsprocess

Boende, Integration och Dialog

Jan Svärd, ordförande Fastighetsägare Sofielund, Stefan Håkansson, stf vd, E.ON, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande Malmö kommunstyrelse och Carina Svensson, ordförande VA Syd, undertecknade avsiktsförklaringen för lokalt hållbarhetsarbete i Sofielundsområdet. Foto: Marie Rasmusson

Fastighetsägare Sofielund har gått i spetsen för ett lokalt hållbarhetsarbete som kan bli en förebild för resten av landet. Fredagen den 17 februari undertecknades en avsiktsförklaring mellan föreningen, E.ON, Malmö stad och VA Syd kring konkreta insatser för att stärka Sofielundsområdet. Allt som görs ska ha en direkt påverkan på FNs hållbarhetsmål.

Genom avsiktsförklaringen knyts det lokala föreningslivet, det privata näringslivet, myndigheter och kommunala verksamheter tätare tillsammans.

– Namnteckningarna betyder att aktörerna vill hitta gemensamma lösningar och bidra efter sina egna kompetenser, säger Jan Svärd, ordförande i Fastighetsägare Sofielund.

BID-modellen för långsiktigt hållbar utveckling

Sedan 2013 har Fastighetsägare Sofielund arbetat efter en internationell modell för stadsutveckling, BID, som i Malmö står för Boende, Integration och Dialog. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i området och man fokuserar på boende och stadsutveckling, barns och ungas vardagsvillkor, sysselsättning, hälsa, levnadsvillkor och inflytande.

– Det här är ingen quick fix, förklarar Hjalmar Falck, heltidsanställd verksamhetsledare. Vi har ingen bortre tidsgräns utan arbetar medvetet långsiktigt för att alla som lever och bor i Sofielundsområdet ska trivas och känna sig trygga.

– Idén med BID finns även i Göteborg och Stockholm och vi samarbetar i våra nätverk. Det vi gör nu är ett rejält handslag och det är en styrka att vi har Malmö stad med oss, fortsätter han.

– Jag har ingenting emot att staten får tillgodogöra sig några goda exempel från Malmö, kommenterar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande. Finansdepartementet har visat intresse för Sofielundsprocessen och om lagen står i vägen för ett lyckat resultat kan man ändra på det.

Solpaneler och solcellsanläggningar

– I arbetet med att skapa ett hållbarare Sofielund har redan nio fastighetsägare tagit ett steg med att installera solpaneler, berättar Hjalmar Falck. Nu tar vi nästa steg för att se hur vi kan skapa solcellsanläggningar med andelsköp för boende och verksamheter i Sofielund och erbjudande om grön el för alla hushåll och fastighetsägare. På listan står även laddstolpar, arbetsmöten kring skyfallsproblem, grön-blå lösningar kring dagvattenhantering och hur vi kan hjälpa fastighetsägare med att få kontroll på sina energikostnader.

Socioekonomiska fördelar

– Sofielund är en av våra innovationsplattformar, säger Stefan Håkansson, tillförordnad vd, E.ON. Vi har funnits med vid byggen i Hyllie och Västra hamnen men här har vi gått från ambition till handling. I sådana här processer handlar det om människor och den energi de kan ge. Vi hoppas mycket på det som kommer ut av den här avsiktsförklaringen.

– Klimatinsatserna handlar inte bara om tekniska system som ska fungera, säger Per-Arne Nilsson, miljöförvaltningen. Det skapas synergieffekter så att frågorna glider ihop och det går inte att komma ifrån de socioekonomiska fördelarna om processen blir framgångsrik. Det lokala hållbarhetsarbetet i Sofielund intresserar även forskare från Malmö högskola, Lunds universitet och Naturskyddsföreningen som vill mäta effekterna av olika miljöinsatser. Genom avsiktsförklaringen förbinder sig aktörerna att avsätta en viss del av hållbarhetsvinsten till en fond som ska främja insatser mot utanförskap, arbetslöshet och för frågor som gagnar samhällsutvecklingen.

Text: Marie Bosund

Vidare läsning
Sydsvenskan – Samverkan för att få solceller och laddstolpar till Sofielund
Skånska Dagbladet – Klimatavtal ska ge ett grönare Sofielund

Arbetet i Sofielund och inte minst i Sevedsområdet har börjat ge resultat. En framgångsfaktor är partnerskapet som pågår inom Fastighetsägare Sofielund mellan stad, näringsliv, civilsamhälle och myndigheter. Sydsvenskan – Färre Malmöbor utsatta för brott men oron ökar

Bostadsrättsföreningar i Sofielund efterlyses

Ett antal bostadsrättsföreningar i Sofielund sökes för medverkan i “Porten till Energieffektiv Brf Förvaltning”. Det här är ett samarbetsprojekt mellan Climate-KIC, Eval Part, Malmö stad och Fastighetsägare Sofielund.

Anpassade lösningar

I projektet kan de bostadsrättsföreningar som är intresserade vara med och hitta praktiska och energieffektiva lösningar anpassade till era egna föreningar.

Läs mer i flyern

Fastighetsägare Sofielund utsedd till Årets fastighetspartner 2017

I samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund den 8 februari korades vinnarna i kategorierna Årets nytänkare, Årets fastighetsföretagare och Årets fastighetspartner. Fastighetsägare Sofielund vann i kategorin Årets fastighetspartner och vår medlem Lifra vann i kategorin Årets fastighetsföretagare. Övriga nominerade var: Fojab Arkitekter, IKEA Group, Landskrona Stadsutveckling och Midroc. Årets nytänkare blev arkitekten Cord Siegel där övriga nominerade var Martin Karyd, Nina Totté Karyd samt Culture Casbah.

Juryn och nomineringsmotiveringen

Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet. Juryn bestod av representater från dessa organisationer.

Här är vinnarna vid årets Real Estate Øresund gala: Fr hö: Fastighetsägare Sofielund som Årets fastighetspartner med verksamhetsledare Hjalmar Falck, Årets fastighetsägare Lifra med VD Anders Fransson samt Årets nytänkare, arkitekten Cord Siegel. Foto: Håkan Thulin.

Juryns nomineringsmotivering var följande:
”BID, eller Business Improvement District, har introducerats som ett koncept för att bryta en negativ utveckling i ett område i Malmö. I Sofielund drivs projektet genom Fastighetsägare Sofielund och med en lokalt anpassad modell där verksamhetsledaren finansieras av staden och fokus ligger på Boende, Integration och Delaktighet. Den utvärdering som nu sker tillsammans med forskare från Malmö Högskola efter två års arbete, visar på positiva förändringar med minskad otrygghet och ett renare och snyggare område. Projektet nomineras för samverkan och socialt ansvarstagande.”

Vi på Fastighetsägare Sofielund är glada över att vårt arbete blir uppmärksammat och vill passa på att tacka juryn samt även gratulera vår medlem Lifra och Cord Siegel. Vi fortsätter nu vårt arbete framåt med extra stolthet och energi för ett ännu bättre Sofielund!

Fastighetsägare Sofielund nominerat i Real Estate Øresund Award

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar varje år de bästa prestationerna från aktörer som gör skillnad för Öresundsregionen. I år är Fastighetsägare Sofielund nominerat i kategorin Årets Fastighetspartner för BID-processen. Även vår medlem Lifra är nominerad – i deras fall i kategorin Årets Fastighetsföretagare.

Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras i Malmö Börshus den 8 februari. Vinnarna kommer dessutom att bjudas in till den dansk-svenska nätverksmiddag som arrangeras samma kväll.

Om kategorin Årets Fastighetspartner

”Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet”, skriver arrangören. ”En ’partner’ är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser. Med denna utmärkelser vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!”

Seminarium i Landskrona om jobb och hållbar stadsutveckling

Fredag den 10 februari är det dags för uppföljning av fjolårets uppskattade seminarium Landskrona Social Sustainability Day.  Temat är möjligheten till arbete och hur viktigt detta är för att våra städer ska kunna fortsätta att utvecklas med en välmående befolkning. Tillhörighet, meningsfullhet och delaktighet står högt på listan för att skapa innanförskap.

Dagens talare

talarlistan står bland andra serieentreprenören och samhällsbyggaren Dan Olofsson, som berättar om sina sociala projekt och arbetet med organisationen Star for Life. Dessutom talar Jayways koncernchef Mats Weidmar om projektet “Talent without borders” som ger nyankomna möjlighet till praktik/jobb inom teknikområdet, samt ingenjören Qamar Happoush och Byggnadsfirman Otto Magnussons vice VD Dan Magnusson om att aldrig ge upp och att alltid försöka vidare.

Deltar gör också Hjalmar Falck från Fastighetsägare Sofielund och Malmö stad samt Landskrona stads stadsdirektör Christian Alexandersson, som talar om vikten av smart stadsbyggnadsutveckling och Sigrun Sigurdsson, projektledare Fryshuset, som tillsammans med projektledare Alán Bessari berättar om Hubhult-projektet.

Anmälan

Arrangör är Landskrona stad och Sydsvenska Industri- och handelskammaren. Anmäl dig här!

 

En skrift fylld av goda exempel

BIDS på svenska

BIDS på svenska är utgiven av Fastighetsägarna Stockholm. Läs den här!

Oavsett om du är på besök i en stadsdel eller bor där, så påverkas din uppfattning av området av ytorna mellan husen. Känslan av trivsel och trygghet är central. Många aktörer har inflytande och påverkan på stadsmiljöns utformning. Men fastighetsägare och kommuner är de två aktörer som har rådighet över stadsrummet, fastigheterna och fysiska miljöer mellan husen.

Läs om hur samverkan kan göra stadsmiljön bättre

Ett exempel på hur man kan tackla detta är Fastighetsägare Sofielund, som bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Detta exempel ingår i BIDs på svenska, som är utgiven av Fastighetsägarna i Stockholm. Skriften vill visa hur det utifrån svenska förhållanden går att arbeta i samverkansformer inspirerade av det som internationellt ofta benämns Business Improvement Districts (BIDs). Hur ser det ut idag och vad kan göras bättre?

Skriften vänder sig särskilt till fastighetsägare, kommunpolitiker och tjänstemän. Ambitionen är att ge en introduktion till BIDs och att utifrån konkreta erfarenheter ge inspiration till fastighetsägare som funderar på att formalisera nya lokala samarbeten. Dessutom får kommuner tips om vad som är bra att tänka på för att främja BID-inspirerade samarbeten.

Läs den här!

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm i slutet av januari. Medverkade gjorde bland andra justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Inbjudan till medlemsmöte

Välkomna till ett medlemsmöte i Fastighetsägare Sofielund med energifrågor i fokus. Mötet äger rum den 17 januari klockan 17–19 på Nobelvägen 23 (ingång från gaveln av huset). Vi bjuder på kaffe och liten macka.

Tacksam för svar till hjalmar.falck@malmo.se senast måndag 16 januari.

Medlemsmötets program

Ni som medlemmar och fastighetsägare i Sofielund får här senaste nytt kring det arbete som Malmö stad bedriver kring Smart Sustainable District (SSD), där Sofielund är ett av de områden vi ska utveckla med bland annat nya, smarta och effektivare energilösningar.

SSD-projektet ska underlätta för er att fatta beslut om hållbara insatser i byggnader och omgivningar; projektet ser behov av att det nu blir ”verkstad ”i arbetet kring många av de frågor som fastighetsägare brottas med.  Inom projektet erbjuds kunskap och forskning kring hur energikostnader kan kapas, servicen göras effektivare, hur utomhusmiljön kan användas på ett smart sätt med grönblå lösningar, öppen dagvattenplanering och metoder för att möta skyfall.

Förutom ett nära samarbete med lokala aktörer samarbetar vi idag med bl a Holland, Tyskland och Chalmers i Göteborg.

Energierbjudanden från E.ON

På plats på medlemsmötet finns också vår medlem E.ON,  som är med och bidrar till att göra Sofielund hållbarare, betydligt tryggare och riktigt energieffektiv.  Ni kommer att få ta del av några bra erbjudanden speciellt framtagna för fastighetsägare med fjärrvärme samt erbjudande om gröna elavtal. Det här är en del av den strategi som vi lägger för ett klimat- och energismart Sofielund i samverkan mellan Fastighetsägare Sofielund och Malmö stad.

Välkomna!

Läs rapporten från Sustainable City Development-dagarna

Sustainable City Development-dagarna i Malmö 30 november till 2 december lockade deltagare från många länder. Några av dem var studenter, som dokumenterade olika delar av konferensen.

Rapport om BID

En av dessa studenter var Gabriel Neira Voto från Brasilien, som själv driver liknande projekt där. Hans rapport handlar om BID-spåret, och den kan hämtas här. Så här skriver han i ett följemejl:

I have a personal interest in this project as it connects very much with the NGO I founded in Brazil, called Favela Verde. There, we also work in a very deprived place called favela da Rocinha, the biggest slum of Latin America, where there are different infrastructural issues but also very similar social structure and project issues if compared to Sofielund.

Therefore I thought that it would be interesting to compile the information of this micro project we had during the SCD 2016 conference.