Polisstudenter sparkade igång höstterminen med föreläsning om BID

Hjalmar Falck föreläser på polisutbildningen

Hjalmar Falck och kommunpolis Freddy Nilsson föreläser på polisutbildningen

Häromdagen fick två grupper polisstudenter med sammanlagt 90 deltagare möta kommunpolis Freddy Nilsson och Fastighetsägare BID Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck i var sitt tvåtimmarspass. Föreläsningarna handlade om partnerskap och vikten av seriösa fastighetsägare samt om samverkan mellan myndigheter, stad och föreningar.

Några av de frågor som lyftes gällde fastighetsförvaltning, ett seriöst näringsliv och kommuners och myndigheters gemensamma arbete för att motverka kriminalitet och svarta affärer

Många av de blivande poliserna var imponerade över fastighetsägarnas ansvarstagande inom BID-konceptet – inte minst av samverkan mellan näringsliv, stad och polis. Glädjande att minst en tredjedel av de blivande poliserna har fått sin placering just här i Malmö!

Studiebesöken avlöser varandra i Sofielund

Ledamöter från riksdagens justitieutskott på studiebesök

Ledamöter från riksdagens justitieutskott på studiebesök hos Fastighetsägare BID Sofielund.

Det är många som vill veta mer utvecklingen av BID-processen i Sofielund, och studiebesöken avlöser varandra. Senaste i raden är de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagens justitieutskott.

Besökarna var mycket intresserade av BID-processen från Justitieutskottet och man vill exempelvis veta mer om tvångsförvaltning och svårigheter att få genom den samt hur kommuner kan bidra till fastighetsägare som är med i BID:.

En annan fråga som diskuterades mycket är vad som krävs för att få en reglering av BID i Sverige. Fastighetsägare BID Sofielund tryckte här mycket på ett antal viktiga punkter :

 • Tydlig beskrivning av medlemskap
 • Gemensamma regler för medlemmar – ska hållas
 • Avgränsningar
 • Seriös och hållbar förvaltning
 • Arena för beslut
 • Stopp för fripassagerare
 • Sanktioner
 • Medaktörers roll
 • Konfliktzoner mellan offentligt och privat (mark, byggnader, grönområden, gator, torg, städning med mera)
 • Olika parters resurser – finansiering, andra resurser
 • Kravspecifikationer på parter

Under förmiddagen presenterades även Community That Cares av kommunalrådet Andreas Schönström. Malmö är först i landet med att satsa på den här metoden, som liknar mycket av det som BID-processen har startat.

Även kommunala Älvstranden Utveckling AB, som arbetar med fastighetsutveckling i Göteborg, har varit på studiebesök nyligen. De fick  information om BID-processen och om utvecklingen av Sege Park i Malmö, där det pågår samtal om olika organisationsmodeller, och där BID hamnat i fokus.

Även representatnter från Älvstranden Utvecklings AB i Göteborg har varit på studiebesök hos föreningen.

Snart är Nobeltunneln färdig(om)målad

Nu är målningsarbetet kring murarna intill Nobeltunneln snart klart. Hela ena sidan mot Södervärn har fått en ny utsmyckning i stil med barnens färger inne i tunneln.

Nu målar de tre konstnärerna Johnny Larsson, Miriam Norinder och Lotte Forsfält andra delen mot Lönngatan för fullt.

– Det är riktigt roligt att se hur glada alla cyklister som passerar blir efterhand som konsten växer fram, och så många  kommenterar det fina arbetet, säger Hjalmar Falck, som är verksamhetsledare och Jan Svärd som är ordförande för Fastighetsägare BID Sofielund.

Full rulle när Stadex ägare firade 100 år

 

På fredagen anlände 15 cyklister till livsmedelsfabriken Stadex i Sofielund. Cyklisterna kom från Avebekoncernen, som äger Stadex, och hade 80 mil i benen när de rullade in på fabriksområdet. Här möttes de av ett hundratal personer som var på plats för att fira koncernens hundraårsjubileum.

Ett cykellopp med goda bieffekter

Cykelloppet var en del av firandet, och deltagarna hade kört ända från huvudkontoret i Nederländerna. På vägen till Malmö har de passerat samtliga anläggningar i koncernen i både Nederländerna och Tyskland! För att bidra till något mer än ”bara” ett vanligt jubileumsfirande har de på vägen också samlat in pengar till ”Min stora Dag”. I sin internationella variant kallas det ”Make-a-wish”, och pengarna går till att låta sjuka barn i åldern 3–18 få en önskan uppfylld. Här var det speciellt riktat till en ung flicka som har en dröm om att göra film.

Många hyllningstal

Fastighetsägare BID Sofielund var på plats både för att stötta cyklisterna och för att hylla företaget, som också är medlem i föreningen. Stadex har ett 70-tal medarbetare och är viktigt för områdets utveckling. Innan själva prisceremonin höll föreningens verksamhetsansvarige, Hjalmar Falck, ett tal där han lyfte hur Sofielund genom de senaste årens medvetna arbete blivit ett av Malmös mer spännande områden.

Med på talarpodiet var även Freddy Nilsson, kommunpolis, som stolt kunde konstatera att det nu till och med finns lagliga nattklubbar kring Norra Grängesbergsgatan. Petra Sörling, som är VD för Rosengård Fastigheter, sa i sitt anförande att hon såg fram emot att utveckla vidare det goda samarbetet med Fastighetsägare BID Sofielund och dess medlemmar.

Malmö stad representerades av Simon Chrisander, som är kommunalråd för stadsbyggnad och miljö. Han framhöll att Stadex och staden delar många visioner och värderingar. Att utvecklas och bli ännu bättre står högt på bådas agenda. ”Vi är glada att ha er här!”, avslutade han.

En prydnad för Avebekoncernen

Därefter fortsatte Avebes VD Bert Jansen med att lyfta fram vilket fint företag han har förmånen att leda. Han konstaterade att Avebe är en vital hundraåring – som dessutom blir piggare för varje år. Han framhöll också Stadex i Malmö som den anläggning i koncernen som presterar bäst, både i kvalitet och säkerhet.

– Vi har inte haft en enda incident på över två år. Det är ett gott betyg på Stadex medvetna säkerhetsarbete, framhöll Bert Jansen och menade att det goda samarbetet med Malmö stad är en del av framgången.

Bert Jansen har tidigare arbetat i mejeribranschen, och där är det inte alls ovanligt att mejerier hamnar centralt när staden växer. På samma sätt har Stadex blivit kringbyggt genom åren.

– Därför är det glädjande att vi har en så bra dialog med Malmö stad och att vi känner att vi är en del i utvecklingen av både området och staden.

Mer pengar till kamerabevakning i Malmö

Häromdagen beslutade tekniska nämnden att avsätta ytterligare tre miljoner kronor till kameror och belysning i Malmö. Närmast i planeringen står kameror på Norra Grängesbergsgatan, Hermodsdal och fler kameror på Lindängen.

Det senaste året har all utebelysning bytts i områden som Lindängen, Hermodsdal och Nydala. Dovare belysning har ersatts med starkare och klarare ljussken. Det arbetet utökas nu med fler områden.

Läs mer i Malmö stads pressmeddelande

Uppskattade kurser i självförsvar för kvinnor

Första passet i höstens kurs i självförsvar för kvinnor. Fler tjejer är anmälda men hade inte möjlighet att delta under den första träningen. (Klicka för större bilder.)

– Det är toppen att det finns kurser i självförsvar, säger tjejerna som deltar i nya kursen i självförsvar för kvinnor.

Kursen är ett samarbete mellan Fastighetsägare BID Sofielund och vår medlem Länsförsäkringar.

– Många av tjejerna uppskattar subventioneringen väldigt mycket och tycker att Fastighetsägare BID Sofielund och Länsförsäkringar Skåne gör ett toppenjobb genom det här erbjudande, säger tränaren Selvi Bajram. Det visar att ni verkligen bryr er om Malmös unga tjejer och deras trygghet. Deras tacksamhet under åren som gått är ett kvitto på vilken bra idé detta är!

Nu målar konstnärerna för fullt igen i Nobeltunneln

Konstnärerna Lotte Forsfält, Johnny Larsson och Miriam Norinder målar i Nobeltunneln

Konstnärerna Lotte Forsfält, Johnny Larsson och Miriam Norinder har återvänt till Nobeltunneln.

Nu är konstnärerna Lotte Forsfält, Johnny Larsson och Miriam Norinder igång med Nobeltunneln igen. De har tagit samma färger som barnen målat inne i tunneln och jobbar vidare med dem

– Det känns så bra att kunna använda de färger som barnen arbetat med och låta dem fortsätta längs stödmurarna, säger Lotte Forsfält. Så det kommer vi att hålla på med längs alla murarna ett tag till!

Följ processen till färdigt resultat här på hemsidan.

Avebe firar 100 år i Sofielund

Den 30 augusti firar Avebe hundraårsjubileum. Avebe är den koncern som äger Stadex, som också är medlem i Fastighetsägare BID Sofielund. Stadex fabrik i Sofielund sysselsätter cirka 87 medarbetare.

Jubileet äger rum på Stadex mellan 12.15 och 14.00, ingång från parkeringen på Annelundsvägen. Arrangören bjuder på mat från Annas Matbyrå, tal, musik och hjärtligt mingel.

Läs mer om bakgrunden, jubileet och hur du kan bidra till Avebes satsning på välgörenhet här.

Läs mer om Stadex i medlemsintervjun med Håkan Nebréus här.

Dansk intervju med Malmö-kommunalrådet Andreas Schönström

Även om Malmö har stora problem med skjutningar och bomber, så är kommunen ledande i att förhindra att unga blir kriminella.

Det säger Malmös kommunalråd för för teknik och service, Andreas Schönström (S), i en lång intervju i den danska dagstidningen Berlingske. Samtidigt rasar han mot danska politikers fokus på ursprung:

– Det är inte människors religion eller etniska ursprung som gör dem kriminella, säger han.

Läs hela intervjun här.