Förmåner för medlemmar och alla som bor hos dem

Är du fastighetsägare eller bostadsrättsförening som är medlem i BID Sofielund – eller bor hos dem? Grattis: nu finns Fördel Sofielund: rabatter när du handlar eller köper tjänster av många av våra samarbetspartners.

Klicka på bilden för ladda ner den som pdf!

Håll ögonen på Medlemsförmåner i menyn Föreningen för att se när vi lägger till nya förmåner.

BID Sofielund inbjuden till europeisk konferens

BID Sofielund är inbjuden att delta i European crime prevention conference, en europeisk konferens om brottsförebyggande arbete, som arrangeras i Bryssel den 19–20 februari. Vi kommer att presentera The Sofielund Approach och delta i panelen under den första dagen av konferensen.

Här är programmet för hela konferensen (pdf).

BID Sofielund deltar i Session 1. Den handlar om ungdomar och hur vi kan medverka till att förhindra drogrelaterad kriminalitet. Där används Sofielund Approach, som vann första pris i den europeiska tävlingen som ett exempel på vad samverkan kan ha för betydelse för att bidra till detta.

Konferensen arrangeras av European Crime Prevention Network (EUCPN) och skapar möjlighet att dela erfarenheter och idéer och banar väg för en bättre förståelse för brottsförebyggande insatser. En mängd olika ämnen kommer att diskuteras; under varje session kommer EUCPN:s resultat att presenteras och kompletteras med akademiska åsikter, politiska rekommendationer och en mängd olika brottsförebyggande initiativ.

Programmet för konferensen återspeglar EUCPN:s arbete. Under varje workshop kommer presenteras EUCPN-produktion och organisationen strävar efter att tillhandahålla en plattform för akademiker, projekt och politik för att presentera och utbyta åsikter.

Ämnena kommer bland annat att omfatta organiserade egendomsbrott (EU-fokusdag, fickstölder och så vidare), THB (kampanj och forskning), miljöbrott (övervaka och framtida handlingsplan), ungdom, cyberbrott och bedrägerier. Utöver dessa workshops kommer fyra plenarsessioner att organiseras med fokus på brottsförebyggande arbete, utvärdering av brottsförebyggande initiativ, tips och trick för att få EU-finansiering samt en diskussion om framtiden för brottsförebyggande i EU.

BID i fokus hela våren

Den 26 och 27 februari arrangeras Fastighetsmässan Syd i Malmö. BID, kommunpolis och Länsförsäkringar deltar tillsammans. Se hela talarlistan här.

Vi kommer att vara med i mycket annat också framöver – och få många nya studiebesök. Här är en lista på det som redan är klart för januari och februari:

  • Besök av förvaltningsdirektörer i Malmö för att informera mer om BID
  • Tidningen Hemma hos HSB gör reportage om BID Sofielund
  • Möte med Byalaget Sofia, kommunalråd och tjänstemän från fastighets- och gatukontoret om trafik, och gatustråk i området
  • Studiebesök av stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg om Gåsebäck och BID-processer
  • Möte med ABF om BID-processen
  • Deltar i seminarium under besök av Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism

Rapport från prisutdelningen där BID Sofielund blev bäst i Europa

BID Sofielund är vinnare i European Crime Prevention Award (ECPA). Arbetet prisas för breda brottsförebyggande insatser i Sofielund med fokus på det särskilt utsatta området Södra Sofielund/Seved – något som har lett till ökad trivsel och stabilitet i området. På andra och tredje plats kom Tyskland och Danmark.

– Vi blev otroligt överraskade och stolta, det var ändå femton länder som ställde upp med otroligt bra insatser som leder till att skapa bra områden i Europa. Jag tror att vi vann mycket därför att det är ett lokalt arbete med väldigt många medaktörer. Så vi är mycket stolta och har skapat många kontakter i Europa för fortsatt samverkan, säger Jan Svärd som är ordförande i Fastighetsägare BID Sofielund.

Utvalt av Brå

På torsdagskvällen stod det klart att BID Sofielund – ett samarbete mellan Fastighetsägare BID Sofielund, polisområde Malmö, Malmö stad, Malmö universitet och med stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå) – vunnit den europeiska tävlingen ECPA som avgjordes i Helsingfors.

– Som ordförande i den svenska juryn tycker jag att det var ett bra val att utse Sofielundsarbetet att representera Sverige i Europa, säger Madeleine Blixt på Brå. Det är riktigt roligt att vår motivering tillsammans med anmälan har bidragit i valet av vinnare.

Brå har dessutom nyligen anslagit ytterligare 400 000 kronor i fortsatt forskning kring processen. Både BID och Malmö universitet smider planer för detta.

– Vi kommer att lägga ner mycket tid för att följa arbetet vidare och för oss är detta mycket intressant. Inte minst för att vi fått vara med från den allra första dagen, säger Anna-Karin Ivert som är docent i kriminologi.

Kamp mot narkotika

Starten av BID i Sofielund inleddes av fastighetsägare kopplade till området. Det och den samverkan som sker mellan olika aktörer, staden, bostadsrättsföreningar, byalag, företag och myndigheter som polisen är framgångsfaktorer.

– Det är fantastiskt roligt att BID Sofielund i går utsågs till vinnare av European Crime Prevention Award. Jag är stolt över vårt arbete som vi gör tillsammans med andra i syfte att minska den drogrelaterade brottsligheten. Att fokusera på arbetet mot narkotika och ungdomar är nödvändigt för att minska risken för rekrytering till den organiserade brottsligheten och öka tryggheten i lokalsamhället, säger Carina Persson som är regionpolischef i region Syd.

Fem års arbete

BID Sofielund startade för fem år sedan, bland annat för att genom brottsförebyggande åtgärder mot ungdomskriminalitet skapa trygghet i det särskilt utsatta området Seved och Södra Sofielund. Arbetet i BID Sofielund, som redan tidigare tilldelats 20 000 kronor av Brå i den svenska deltävlingen, får nu ytterligare 10 000 euro för vinsten i den europeiska finalen av ECPA. I början av 2020 kommer BID-arbete även att implementeras på Möllevången i Malmö

– ­Samarbeten i lokala områden för att öka den kollektiva styrkan är en hörnsten i arbetet med att göra Malmö till en öppen och trivsam stad. Jag gläds med alla involverade i att kunna ta hem ett så prestigefullt pris i europeisk konkurrens, säger Andreas Schönström, kommunalråd (S) för teknik och service i Malmö stad.

Samverkan är nyckeln

– Det var tuff konkurrens och vi är otroligt glada och stolta över att man har utsett det svenska bidraget BID Sofielund till vinnare. Vi har jobbat med det i flera år. Samverkan har varit en förutsättning för den här framgången, säger Andy Roberts som är chef för polisområde Malmö Norr.

– Vårt gemensamma, ihärdiga arbete har gett utdelning på många plan och är ett viktigt trygghetsskapande arbete för boende, fastighetsägare och näringsidkare i området. Priset är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete, men det är viktigt att polisen har en fortsatt lokal närvaro. BID Sofielund är ett arbete som gör skillnad till det bättre, säger Freddy Nilsson som är kommunpolis i polisområde Malmö Norr.

– Det är otroligt roligt med den här utmärkelsen. Den bevisar att samverkansformen är framgångsfaktorn när det gäller områdesutveckling. Några nyckelfaktorer i det här arbetet är fastighetsägarna som varit med och dragit igång BID Sofielund och det otroligt nära samarbetet med polisen. Glädjande är att Brå bidrar med forskningsmedel och att Malmö universitet kan fortsätta att forska på BID-arbetet, säger Hjalmar Falck som är verksamhetschef i Fastighetsägare BID Sofielund.

Juryns motivering

”Arbetet i Sofielund har vänt en negativ utveckling i området, som haft stora problem med både tung kriminalitet, framförallt öppen droghandel, och mindre brott som klotter och skadegörelse, vilket skapat stor otrygghet.

De svåra problemen har lösts genom att den kollektiva förmågan har stärkts bland de som bor och verkar i området. Ett brett spektrum av insatser har genomförts av både civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer, såsom kommun och polis, t.ex. i form av kamerabevakning och satsningar på att öka den sociala sammanhållningen.

Forskare har följt och utvärderat arbetet. Framgången har legat i ett starkt och handlingskraftigt lokalt nätverk där alla bidragit på olika sätt. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk.”

Läs mer

Förberedelser in i det sista inför tävlingsdagen med Freddy Nilsson, kommunpolis, Jan Svärd, ordförande, Andy Roberts samt Madeleine blixt från Brottsförebyggande rådet.

Alla femton länder presenterade sina projekt och processer. Här är det Sofielund.

I väntan på prisutdelning.

Motiveringen.

Tacktalet.

BID Sofielund vann första pris i europeisk tävling

På torsdagkvällen utsågs BID Sofielund till vinnare av European Crime Prevention Award (ECPA) i Helsingfors. Priset utdelades för deras framgångsrika åtgärder för att förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet, som var årets tema.

För en månad sedan utsåg Brottsförebyggnade rådet, Brå, Fastighetsägare BID Sofielund till vinnare i den svenska deltävlingen. Och nu  har de alltså tagit hem förstapriset i den europeiska finalen.

Läs mer om det svenska priset här och här.

Mer information kommer.

De leder ”Sveriges största brandövning”

Brandambassadörer hos Räddningstjänsten Syd

Vid ett kurstillfälle fick de blivande brandambassadörerna på Sofielund lära sig vad man gör när olja börjar brinna på spisen. Foto: Räddningstjänst Syd

Vad gör du om det börjar brinna hemma hos dig? Och vad gör dina barn? Det är två viktiga frågor som projektet ”Sveriges största brandövning” vill att du ska kunna svara på.

För att utbilda familjer i hur de ska agera om det börjar brinna har Länsförsäkringar tagit initiativ till ”Sveriges största brandövning”. Det är en satsning där alla barnfamiljer uppmuntras och får stöd i att genomföra en brandövning.

Och det kan behövas, för enligt Länsförsäkringar har åtta av tio vuxna aldrig funderat över, eller pratat med sina barn om, vad de ska göra om det börjar brinna i hemmet.

En brandövning kan vara skillnaden mellan liv och död

– Att göra en brandövning med familjen där man går igenom bästa sätten att ta sig ut, bestämmer en återsamlingsplats och skaffar släckutrustning kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det tar inte lång tid och övningen kan med fördel göras som en rolig, men livsviktig, lek för alla familjemedlemmar.

Det säger Kenneth Johansson som är trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne.

Unga brandambassadörer från Seveds förening

Under hösten har ungdomar från Seveds förening i Sofielund utbildat sig till brandambassadörer, och nu ska de informera boende i området om vad man gör för att skydda sig och vad man gör om olyckan är framme. Det är Räddningstjänst Syd som ansvarat för utbildningen tillsammans med Länsförsäkringar Skåne och Fastighetsägare BID Sofielund.

– Vi har fått en mycket bra respons, det är många unga som vill gå vår utbildning, säger Imran Khani som är instruktör och samordnare för interkulturell kommunikation på Räddningstjänst Syd. Det här var ett första steg, och nu vill vi vidareutveckla projektet genom att erbjuda alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett samarbete. Det ligger ju mycket i deras intresse att bostäderna är trygga och brandsäkra.

Brinnande olja vanlig brandorsak

Färsk statistik visar att antalet bränder i hemmen har ökat. Varje år dör mer än hundra personer i sådana bränder. Var sjätte brand i hemmet beror på torrkokning, och ofta är det olja som börjar brinna på spisen.

Samtidigt har antalet bränder som beror på rökning minskat.

Kenneth Johansson på Länsförsäkringar Skåne poängterar att vart femte brandtillbud beror på barns lek med eld.

– Vi behöver prata med barnen så att de lär sig riskerna med eld och vad de ska göra om det börjar brinna, säger han. Små barns instinkt vid brand är ofta att gömma sig, ocg det kan bli ödesdigert i ett rökfyllt hus eller en lägenhet. Barnen veta att de ska ropa på hjälp och ta sig ut ur bostaden till en gemensam samlingsplats. Att bestämma var man ska ses om man behöver utrymma hemmet är också mycket viktigt.

Länsförsäkringar Skåne har skänkt brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar till Seveds förening som föreningen säljer till rabatterade priser.

Text och foto: Marie Bosund Hedberg

Checklistan från Räddningstjänst Syd syns tydligt på brandbilens ena sida.

Milo Svärd fick sitta i brandbilen när Räddningstjänst Syd hade informationsträff på Sevedsplan. Farmor Yvonne Andersson fick nyttiga tips om brandsäkerhet.

Kenneth Johansson, trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne, och Imran Khani, instruktör och  samordnare för  interkulturell kommunikation på Räddningstjänst Syd, samarbetar om ökad brandberedskap och säkerhet i Sofielund.